PŘÍBĚH 95

Jak Ježíš vyučoval

Jak Ježíš vyučoval

JEŽÍŠ jednomu muži řekl, že má milovat své bližní. Ten muž se zeptal: ‚Kdo je můj bližní?‘ Ježíš věděl, proč se ten muž ptá. On si totiž myslel, že jeho bližními jsou jen ti lidé, kteří jsou ze stejného národa a mají stejné náboženství jako on. Přečteme si, co mu Ježíš odpověděl.

Ježíš někdy vyučoval tím, že vyprávěl nějaký příběh. Tak to udělal i teď. Vyprávěl příběh o Židovi a Samaritánovi. Už dříve jsme se dozvěděli, že většina Židů neměla Samaritány ráda. Ježíš to věděl, a tak začal vyprávět:

Jednoho dne šel nějaký Žid hornatou krajinou do Jericha. Ale na cestě ho přepadli lupiči. Okradli ho a zbili ho tak, že byl téměř mrtvý.

Později šel po té cestě židovský kněz a uviděl toho zbitého muže. Co myslíš, že udělal? Jednoduše přešel na druhou stranu a šel dál. Potom šel kolem jiný velmi zbožný člověk. Byl to Levita. Zastavil se? Ne, ani on se nezastavil a tomu zbitému muži nepomohl. Na obrázku vidíš, že kněz i Levita jsou už daleko a jdou si svou cestou.

Ale podívej, kdo se u toho zbitého muže nakonec zastavil. Ten muž, kterého vidíš na obrázku, byl Samaritán. Přesto však okradenému Židovi pomohl. Ošetřil mu rány a potom ho vzal na místo, kde si mohl odpočinout a zotavit se.

Když Ježíš dovyprávěl ten příběh, obrátil se k tomu muži a zeptal se ho: ‚Co myslíš, který z těch tří se choval ke zbitému muži jako bližní? Byl to kněz, Levita, nebo Samaritán?‘

‚Samaritán,‘ odpověděl ten muž. ‚Byl k tomu zbitému muži laskavý.‘

Ježíš mu řekl: ‚Máš pravdu. Proto jdi a jednej s druhými stejně laskavě.‘

Líbí se ti, jak Ježíš vyučoval? Vidíš, kolik zajímavých věcí se od něj můžeme dozvědět, když si čteme to, co je napsáno v Bibli.

Lukáš 10:25–37