PŘÍBĚH 88

Jan pokřtil Ježíše

Jan pokřtil Ježíše

VIDÍŠ holubici, jak sestupuje na hlavu toho muže? Ten muž je Ježíš. Je mu už asi třicet let. A vedle něj stojí Jan. Už jsme si o něm něco říkali. Vzpomínáš si, jak šla Marie navštívit svou příbuznou Alžbětu a děťátko v Alžbětině bříšku poskočilo radostí? To nenarozené děťátko byl Jan. Co ale nyní Jan a Ježíš dělají?

Jan právě ponořil Ježíše do vody v řece Jordánu. Tak se provádí křest. Nejdříve je člověk ponořen pod vodu, a pak je zase vyzdvižen. A protože Jan křtil lidi, říkali mu Jan Křtitel. Proč však Jan pokřtil Ježíše?

Jan to udělal proto, že ho o to Ježíš poprosil. Jan křtil lidi, kteří chtěli ukázat, že litují svých dřívějších špatných skutků. Udělal však Ježíš někdy něco zlého, čeho by musel litovat? Ne, Ježíš nikdy nic takového neudělal, protože byl Boží vlastní Syn, který přišel z nebe. Musel tedy mít nějaký jiný důvod. Za chvíli si řekneme, proč chtěl, aby ho Jan pokřtil.

Než Ježíš přišel k Janovi, byl tesařem. Tesař je člověk, který vyrábí věci ze dřeva, například stoly, židle nebo lavice. Mariin manžel Josef byl tesařem a naučil tomuto řemeslu i Ježíše. Ale Jehova neposlal svého Syna na zem proto, aby se z něj stal tesař. Měl pro něj zvláštní úkol. Nyní přišel čas, aby Ježíš začal tento úkol plnit. Ježíš chtěl ukázat, že přišel konat vůli svého Otce, a proto Jana požádal, aby ho pokřtil. Myslíš, že se to Bohu líbilo?

Ano, měl z toho velkou radost. Projevilo se to tím, že když Ježíš vystoupil z vody, hlas z nebe řekl: ‚To je můj Syn, kterého jsem schválil.‘ Také se jakoby otevřela nebesa a na Ježíše sestoupila tato holubice. Nebyla to však opravdová holubice, jenom to tak vypadalo. Ve skutečnosti to byl Boží svatý duch.

Po svém křtu Ježíš musel přemýšlet o mnoha věcech. A tak odešel na 40 dnů na osamělé místo. Tam s ním mluvil Satan. Třikrát se pokoušel Ježíše přimět, aby udělal něco proti Božím zákonům. Ale Ježíš to odmítl udělat.

Potom se Ježíš vrátil a potkal několik mužů, kteří se stali jeho prvními následovníky neboli učedníky. Byl mezi nimi například Ondřej, Petr (který se také jmenoval Šimon), Filip a Natanael (kterému říkali také Bartoloměj). Ježíš a tito noví učedníci se vydali do krajiny Galileje. V Galileji se zastavili v Natanaelově rodném městě, které se jmenovalo Kána. Tam byl Ježíš pozván na velkou svatební hostinu a vykonal tam svůj první zázrak. Víš, co udělal? Proměnil vodu ve víno.

Matouš 3:13–17; 4:1–11; 13:55; Marek 6:3; Jan 1:29–51; 2:1–12