PŘÍBĚH 86

Hvězda vede muže

Hvězda vede muže

VIDÍŠ tu jasnou hvězdu, na kterou ukazuje jeden z těch mužů? Hvězda se objevila, jakmile opustili Jeruzalém. Ti muži přišli z východu. Zabývali se pozorováním hvězd, a tak věřili, že tato nová hvězda je přivede k někomu velmi významnému.

Když ti muži přišli do Jeruzaléma, ptali se: ‚Kde je to dítě, které se má stát králem Židů?‘ „Židé“ je jiné jméno pro Izraelity. Ti muži řekli: ‚Poprvé jsme hvězdu toho dítěte viděli, když jsme byli na východě, a přišli jsme, abychom se mu poklonili.‘

Když o tom slyšel Herodes, který byl králem v Jeruzalémě, dostal strach. Nechtěl, aby se někdo jiný stal králem místo něho. Proto zavolal přední kněze a zeptal se: ‚Kde se má narodit ten slíbený král?‘ Odpověděli: ‚Bible říká, že v Betlémě.‘

Herodes tedy zavolal ty muže z východu a řekl jim: ‚Jděte a pátrejte po tom dítěti. Až ho najdete, dejte mi vědět. Chtěl bych tam také jít a poklonit se mu.‘ Ve skutečnosti však chtěl to děťátko najít proto, aby ho nechal zabít.

Hvězda vedla muže směrem k Betlému a zastavila se nad místem, kde bylo malé dítě. Když ti muži vešli do domu, našli tam Marii s malým Ježíšem. Předali mu dary, které přinesli, a když se potom chtěli vydat na cestu zpět, Jehova je varoval, aby k Herodovi už nechodili. Vrátili se tedy do své země jinou cestou.

Když se Herodes dozvěděl, že muži z východu odešli domů, velmi se rozzlobil. Dal příkaz, aby byli v Betlémě usmrceni všichni novorození chlapci až do věku dvou let. Ale Jehova ve snu Josefa varoval, a tak Josef se svou rodinou odešel do Egypta. Později, když se Josef doslechl, že Herodes zemřel, vzal Marii a Ježíše a vrátili se do Nazaretu. Tam Ježíš vyrůstal.

Co myslíš, kdo způsobil, aby svítila ta hvězda? Vzpomeň si, že ti muži nejdříve viděli hvězdu a teprve potom šli do Jeruzaléma. Satan chtěl Božího Syna usmrtit a věděl, že Herodes se pokusí Ježíše zabít. Proto víme, že to byl Satan, kdo způsobil, aby svítila ta hvězda.

Matouš 2:1–23; Micheáš 5:2