PŘÍBĚH 84

Anděl přichází za Marií

Anděl přichází za Marií

TATO krásná žena se jmenuje Marie. Je to Izraelitka, která žije ve městě Nazaret. Bůh věděl, že Marie má dobré vlastnosti. Proto poslal svého anděla Gabriela, aby s ní mluvil. Víš, co měl Gabriel Marii říct? Uvidíme.

‚Dobrý den, ty, která jsi byla velmi poctěna,‘ řekl jí Gabriel. ‚Jehova je s tebou.‘ Marie toho anděla nikdy předtím neviděla. Měla trochu strach, protože nevěděla, co to znamená. Ale Gabriel ji uklidňoval.

‚Neboj se, Marie,‘ řekl. ‚Jehova tě má velmi rád. Proto chce pro tebe udělat něco podivuhodného. Brzy se ti narodí děťátko. A máš mu dát jméno Ježíš.‘

Gabriel jí pak vysvětlil: ‚To dítě bude velmi důležité. Bude nazváno Syn Nejvyššího Boha. Jehova ho učiní králem, jako byl David. Ale Ježíš bude králem navždy a jeho království nikdy neskončí!‘

‚Jak by se to mohlo stát?‘ zeptala se Marie. ‚Nejsem vdaná. Ještě jsem nežila s mužem. Jak bych tedy mohla mít děťátko?‘

‚Přijde na tebe Boží moc,‘ odpověděl Gabriel. ‚A tak to děťátko bude nazváno Boží Syn.‘ Potom Marii řekl: ,Vzpomeň si na svou příbuznou Alžbětu. Lidé říkali, že už nebude mít dítě, protože je příliš stará. Ale brzy se jí narodí syn. A tak uvidíš, že pro Jehovu není nic nemožné.‘

Marie na to řekla: ‚Jsem Jehovova otrokyně! Ať se stane, jak jsi řekl.‘ Potom anděl odešel.

Marie se okamžitě vydala navštívit Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin hlas, děťátko v ní poskočilo radostí. Alžběta byla naplněna Božím duchem a řekla Marii: ‚Ty jsi ze všech žen nejvíce požehnaná.‘ Marie zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů do Nazaretu.

Marie měla krátce před svatbou. Jejím manželem se měl stát muž, který se jmenoval Josef. Ale když se Josef dozvěděl, že Marie bude mít děťátko, nechtěl si ji vzít za manželku. Boží anděl mu však řekl: ‚Neboj se vzít si Marii za manželku, protože jejího syna jí dal Bůh.‘ A tak se Marie a Josef vzali a čekali na Ježíšovo narození.

Lukáš 1:26–56; Matouš 1:18–25