Přejít k článku

Přejít na obsah

DÍL 6

Od Ježíšova narození až do jeho smrti

Od Ježíšova narození až do jeho smrti

Anděl Gabriel byl poslán ke krásné mladé ženě, která se jmenovala Marie. Řekl, že se jí narodí děťátko, které se stane králem a bude vládnout navždy. Toto děťátko se jmenovalo Ježíš. Narodil se v chlévě a tam ho potom navštívili pastýři. Později se na nebi objevila hvězda, která k tomu dítěti dovedla několik mužů z východu. Dozvíme se, kdo to způsobil, že viděli tuto hvězdu, a jak byl Ježíš několikrát uchráněn před usmrcením.

Potom uvidíme, jak Ježíš ve svých dvanácti letech mluvil s učiteli v chrámu. O osmnáct let později byl pokřtěn a potom začal kázat o Království a vyučovat druhé. To byl úkol, kvůli kterému ho Bůh poslal na zem. Ježíš si vybral 12 mužů, kteří mu v tom měli pomáhat. Stali se jeho apoštoly.

Ježíš také vykonal mnoho zázraků. Nasytil tisíce lidí pouze několika malými rybami a několika chleby. Uzdravoval nemocné, a dokonce křísil mrtvé. Nakonec se dozvíme, co všechno Ježíš prožil v posledním dnu svého života na zemi a jak byl usmrcen. Ježíš kázal asi tři a půl roku. ŠESTÝ díl tedy bude pojednávat o časovém období, které bylo o něco delší než 34 let.

 

V TÉTO ČÁSTI

PŘÍBĚH 84

Anděl přichází za Marií

Má pro Marii zprávu od Boha: Narodí se jí syn, který bude králem navždy.

PŘÍBĚH 85

Ježíšovo narození v chlévě

Proč se budoucí král narodil tam, kde lidé mají zvířata

PŘÍBĚH 86

Hvězda vede muže

Kdo dovedl astrology k Ježíšovi? Odpověď tě možná překvapí.

PŘÍBĚH 87

Mladý Ježíš v chrámu

Je v něm něco, co překvapuje i starší muže, kteří vyučují v chrámu.

PŘÍBĚH 88

Jan pokřtil Ježíše

Jan křtil hříšníky, ale Ježíš nikdy nezhřešil. Proč ho Jan pokřtil?

PŘÍBĚH 89

Ježíš očišťuje chrám

Ježíš svou lásku projeví tak, že se rozzlobí.

PŘÍBĚH 90

Žena u studny

Jak to, že díky vodě, kterou jí Ježíš nabízí, už nikdy nebude mít žízeň?

PŘÍBĚH 91

Ježíš vyučuje na hoře

Naslouchej moudrým slovům, která pronesl během kázání na hoře.

PŘÍBĚH 92

Ježíš křísil mrtvé

Díky síle od Boha stačilo Ježíšovi říct jediné slovo, a Jairova dcera ožila.

PŘÍBĚH 93

Ježíš nasytil mnoho lidí

Co důležitého Ježíš ukázal tím, že zázračně nasytil tisíce lidí?

PŘÍBĚH 94

Ježíš má rád malé děti

Ježíš svým apoštolům ukazuje, že se toho od malých dětí můžou hodně naučit.

PŘÍBĚH 95

Jak Ježíš vyučoval

Ježíšovo podobenství o milosrdném Samaritánovi je hezký příklad toho, jak Ježíš vyučoval.

PŘÍBĚH 96

Ježíš uzdravoval nemocné

Čeho Ježíš dosáhl díky všem těm zázrakům, které prováděl?

PŘÍBĚH 97

Ježíš přijíždí jako král

Vítá ho velký zástup, ale ne každý z toho má radost.

PŘÍBĚH 98

Na Olivové hoře

Ježíš říká čtyřem apoštolům o věcech, které se dějí v dnešní době.

PŘÍBĚH 99

V jedné horní místnosti

Proč Ježíš říká učedníkům, aby Pánovu večeři pořádali každý rok?

PŘÍBĚH 100

Ježíš v zahradě

Proč Jidáš zradil Ježíše polibkem?

PŘÍBĚH 101

Ježíšova smrt

Když umíral na kůlu, dal slib týkající se ráje.