PŘÍBĚH 74

Nebojácný muž

Nebojácný muž

PODÍVEJ, jak se lidé smějí tomu mladému muži. Víš, kdo to je? Je to věrný Boží prorok, který se jmenuje Jeremjáš.

V době, kdy král Josijáš začal v zemi ničit modly, Jehova vyzval Jeremjáše, aby byl jeho prorokem. Jeremjáš si myslel, že na to, aby byl prorokem, je příliš mladý. Ale Jehova mu slíbil, že mu bude pomáhat.

Jeremjáš Izraelity nabádal, aby přestali dělat špatné věci. Říkal jim: ‚Bohové, které uctívají lidé z národů, jsou falešní bohové.‘ Ale mnozí Izraelité uctívali raději modly než pravého Boha, Jehovu. Když je Jeremjáš varoval, že je Bůh za jejich špatné jednání potrestá, jenom se mu smáli.

Léta plynula. Josijáš zemřel a po třech měsících se stal králem jeho syn Jehojakim. Jeremjáš stále říkal lidem: ‚Jestliže se nepolepšíte, Jeruzalém bude zničen.‘ Jednoho dne kněží popadli Jeremjáše a křičeli: ‚Za to, že říkáš takové věci, bys měl být zabit.‘ Potom řekli izraelským knížatům: ‚Jeremjáš by měl být usmrcen, protože mluvil proti našemu městu.‘

Co na to Jeremjáš? Beze strachu všem řekl: ‚Jehova mě poslal, abych vám to oznámil. Jestliže nepřestanete jednat špatně, Jehova zničí Jeruzalém. Ale pamatujte si: Jestliže mě zabijete, zabijete člověka, který neudělal nic špatného.‘

Knížata nechala Jeremjáše naživu, ale Izraelité dál jednali špatně. Později přitáhl babylónský král Nebukadnecar a bojoval proti Jeruzalému. Nakonec Nebukadnecar udělal z Izraelitů své služebníky. Mnoho tisíc jich odvedl do Babylóna. Jen si představ, jaké by to bylo, kdyby tě nějací cizí lidé odvedli do neznámé země!

Jeremjáš 1:1–8; 10:1–5; 26:1–16; 2. Královská 24:1–17