PŘÍBĚH 68

Dva chlapci, kteří opět ožili

Dva chlapci, kteří opět ožili

PŘEDSTAV si, že by nějaké mamince zemřelo její dítě, ale potom by znovu ožilo. Ta maminka by byla určitě moc šťastná. Ale cožpak ten, kdo zemřel, může opět ožít? Už se to někdy stalo?

Podívej se na ten obrázek. Je tady muž, žena a malý chlapec. Ten muž je prorok Elijáš. Žena je vdova z města Carefat a ten chlapec je její syn. Jednoho dne chlapec onemocněl. Bylo mu stále hůř a nakonec zemřel. Elijáš tehdy té ženě řekl: ‚Dej mi toho chlapce.‘

Elijáš vynesl mrtvé dítě do horní místnosti a položil ho na postel. Potom se modlil: ‚Ó Jehovo, prosím, ať ten chlapec opět ožije.‘ A chlapec začal dýchat. Nato ho Elijáš přinesl zpět dolů a řekl ženě: ‚Podívej se, tvůj syn žije!‘ Představ si, jak musela být maminka toho chlapce šťastná.

Jiný významný Jehovův prorok se jmenoval Eliša. Sloužil jako Elijášův pomocník. Ale časem začal Jehova dělat zázraky také prostřednictvím Eliši. Jednoho dne šel Eliša do města Šunem. Tam žila jedna žena, která k němu byla velmi pohostinná. Té ženě se později narodil chlapec.

Když povyrostl, šel jednou ráno za svým otcem, který pracoval na poli. Najednou začal chlapec naříkat: ‚Bolí mě hlava!‘ Ihned ho odnesli domů, ale chlapec brzy nato zemřel. Jeho maminka byla velmi smutná! Hned se vydala na cestu, aby přivedla Elišu.

Když Eliša přišel, vstoupil do pokoje, kde bylo mrtvé dítě. Pomodlil se k Jehovovi a položil se na chlapcovo tělo. Za chvíli se tělo toho chlapce zahřálo a chlapec sedmkrát kýchl. Když jeho maminka vešla do pokoje a viděla, že její syn žije, byla velmi šťastná!

Každý den zemře mnoho lidí. Jejich rodiny a přátelé jsou z toho velmi smutní. My nemáme tu moc, abychom dokázali mrtvé lidi oživit. Ale Jehova to dokáže. Později se dozvíme, jak způsobí, že miliony lidí budou znovu žít.

1. Královská 17:8–24; 2. Královská 4:8–37