PŘÍBĚH 67

Jehošafat spoléhal na Jehovu

Jehošafat spoléhal na Jehovu

VÍŠ, kdo jsou ti muži a co dělají? Jdou do boje. Ti muži vpředu zpívají. Možná tě ale napadne: ‚Proč ti zpěváci nemají žádné meče a kopí?‘ Uvidíme.

Jehošafat byl králem dvoukmenného izraelského království. Žil ve stejné době jako král Achab a královna Jezábel v severní desetikmenné říši. Ale Jehošafat byl dobrý král, stejně jako dříve jeho otec Asa. Proto se lidem, kteří žili v jižním dvoukmenném království, už mnoho let vedlo dobře.

Potom se však stalo něco, z čeho lidé dostali strach. Poslové přinesli Jehošafatovi zprávu: ‚Blíží se velké vojsko z Moabu, z Ammonu a z hory Seir a chce proti tobě zaútočit.‘ V Jeruzalémě se shromáždilo mnoho Izraelitů, aby prosili Jehovu o pomoc. Vydali se do chrámu a Jehošafat se modlil: ‚Ó Jehovo, náš Bože, nevíme, co máme dělat. Proti tak velkému vojsku jsme bezmocní. Spoléháme na tvou pomoc.‘

Jehova to slyšel a poslal jednoho ze svých služebníků, aby řekl lidu: ‚Tato bitva není vaše, ale Boží. Nebudete muset bojovat. Jen se dívejte, a uvidíte, jak vás Jehova zachrání.‘

Druhý den ráno řekl Jehošafat lidu: ‚Spolehněte se na Jehovu!‘ Potom před vojáky postavil pěvce, a ti při pochodu zpívali chvalozpěvy Jehovovi. Víš, co se stalo, když se blížila bitva? Jehova způsobil, že nepřátelští vojáci bojovali sami mezi sebou. A když tam Izraelité přišli, všichni nepřátelé byli mrtví!

Vidíš, jak bylo moudré, že Jehošafat spoléhal na Jehovu? Také my budeme jednat moudře, když se budeme na Jehovu spoléhat.

1. Královská 22:41–53; 2. Paralipomenon 20:1–30