PŘÍBĚH 70

Jonáš a velká ryba

Jonáš a velká ryba

PODÍVEJ se na toho muže. Je ve velkém nebezpečí. Ta ryba ho chce spolknout! Víš, jak se ten muž jmenuje? Je to Jonáš. Řekneme si, jak se do takového nebezpečí dostal.

Jonáš byl Jehovův prorok. Brzy po smrti proroka Eliši mu Jehova řekl: ‚Jdi do velkého města Ninive. Jeho obyvatelé jednají velmi špatně, a já chci, abys o tom s nimi mluvil.‘

Ale Jonášovi se do Ninive nechtělo. Proto nastoupil na loď, která měla jet na opačnou stranu, než bylo Ninive. Jehovovi se nelíbilo, že Jonáš utíká, a proto způsobil silnou bouři. Bouře byla tak prudká, že se loď málem potopila. Námořníci měli velký strach a volali o pomoc ke svým bohům.

Nakonec jim Jonáš řekl: ‚Já uctívám Jehovu, Boha, který vytvořil nebe a zemi. Jsem na útěku, protože jsem nechtěl jednat podle toho, co mi Jehova řekl.‘ Námořníci se ho zeptali: ‚Co s tebou máme udělat, aby ta bouře skončila?‘

‚Hoďte mě do moře, a moře se uklidní,‘ řekl Jonáš. Námořníci to nejprve nechtěli udělat, ale bouře byla stále prudší, a tak nakonec hodili Jonáše přes palubu. Bouře okamžitě přestala a moře se uklidnilo.

Jakmile Jonáš dopadl do vody, spolkla ho velká ryba. Ale Jonáš nezahynul. Tři dny a tři noci byl v břiše té ryby. Velmi litoval toho, že Jehovu neposlechl a nešel do Ninive. Víš, co v břiše té ryby dělal?

Modlil se k Jehovovi o pomoc. Potom Jehova způsobil, že ta velká ryba vyvrhla Jonáše na suchou zem. Potom se Jonáš vypravil do Ninive. Co z tohoto příběhu poznáváme? Učíme se, že je důležité dělat všechno, co Jehova říká.

Biblická kniha Jonáš