PŘÍBĚH 57

Bůh vybírá Davida

Bůh vybírá Davida

VIDÍŠ, co se stalo? Ten chlapec zachránil jehňátko před medvědem. Medvěd přišel, jehňátko odnesl a chtěl je sníst. Ale chlapec za ním běžel a jehňátko zachránil. A když se medvěd zvedl, chlapec ho popadl a srazil k zemi tak silně, že medvěda zabil. Jindy zachránil jednu ovečku před lvem. To byl ale statečný chlapec, viď? Víš, jak se jmenoval?

Byl to mladý David. Žil ve městě Betlémě. Jeho dědeček se jmenoval Obed, syn Rut a Boaze. Vzpomínáš si, jak jsme si o nich povídali? Davidův otec se jmenoval Jišai, a David se staral o jeho ovce. Narodil se deset let po tom, co Jehova vybral Saula, aby se stal králem.

Jednoho dne řekl Jehova Samuelovi: ‚Vezmi si vonný olej a jdi do Betléma, do domu Jišaie. Vybral jsem za krále jednoho z jeho synů.‘ Když Samuel uviděl Jišaiova nejstaršího syna Eliaba, pomyslel si: ‚To je určitě ten, kterého Jehova vyvolil.‘ Ale Jehova mu řekl: ‚Nedívej se na to, že je to vysoký a statný muž. Toho jsem za krále nevybral.‘

A tak Jišai zavolal svého syna Abinadaba a přivedl ho k Samuelovi. Ale Samuel řekl: ‚Ne, toho Jehova také nevyvolil.‘ Potom Jišai přivedl svého syna Šammaha. Ale Samuel řekl: ‚Ani toho Jehova nevybral.‘ Jišai postupně přivedl k Samuelovi sedm svých synů, ale Jehova nevybral žádného z nich. Samuel se potom zeptal: ‚To jsou všichni tvoji synové?‘

‚Ještě mám nejmladšího,‘ řekl Jišai. ‚Ale ten je venku a stará se o ovce.‘ Když Davida přivedli, Samuel uviděl, že to je pohledný chlapec. Jehova řekl: ‚To je on. Toho pomaž olejem.‘ A Samuel to udělal. Tak ukázal, že přijde doba, kdy David bude králem nad Izraelem.

1. Samuelova 17:34, 35; 16:1–13