Přejít k článku

Přejít na obsah

DÍL 4

Od prvního izraelského krále až do zajetí v Babylóně

Od prvního izraelského krále až do zajetí v Babylóně

Saul se stal prvním izraelským králem. Potom ho však Jehova zavrhl a místo něho vybral Davida. O Davidovi se dozvíme mnoho věcí. Když byl ještě chlapec, bojoval s obrem Goliatem. Později uprchl před žárlivým králem Saulem. A v jiném příběhu uvidíme, jak mu krásná Abigail zabránila v tom, aby nejednal nerozumně.

Potom si budeme vyprávět také o Davidovu synu Šalomounovi, který se stal izraelským králem po Davidovi. Každý z prvních tří izraelských králů vládl 40 let. Po Šalomounově smrti byl Izrael rozdělen na dvě království, severní a jižní.

Severní desetikmenné království existovalo 257 let, a potom ho zničili Asyřané. O 133 let později bylo zničeno také jižní dvoukmenné království. Tehdy byli Izraelité odvedeni jako zajatci do Babylóna. Ve ČTVRTÉM díle budeme sledovat mnoho zajímavých událostí, které se odehrály během 510 let dějin Izraele.

 

V TÉTO ČÁSTI

PŘÍBĚH 56

Saul – první izraelský král

Bůh si Saula nějdřív vybral, ale později ho zavrhl. Co se z toho učíme?

PŘÍBĚH 57

Bůh vybírá Davida

Bůh vidí v Davidovi něco, co Samuel nevidí. Co to je?

PŘÍBĚH 58

David a Goliat

David neměl proti Goliatovi jenom svůj prak, měl něco mnohem silnějšího.

PŘÍBĚH 59

Proč musel David uprchnout

Saul si Davida nejdřív oblíbil, ale pak na něj začal žárlit a chtěl ho zabít. Proč?

PŘÍBĚH 60

Abigail a David

Abigail o svém manželovi řekne, že je pošetilý. To mu zachrání život, ale jenom na chvíli.

PŘÍBĚH 61

David se stal králem

David svým jednáním ukazuje, že bude dobrým izraelským králem.

PŘÍBĚH 62

Těžkosti v Davidově domě

Vážná chyba, které se David dopustí, přinese jemu i jeho rodině velké problémy.

PŘÍBĚH 63

Moudrý král Šalomoun

Opravdu chtěl rozseknout dítě na dvě poloviny?

PŘÍBĚH 64

Šalomoun staví chrám

I když je Šalomoun velmi moudrý, nechá se přemluvit k nerozumnému a nesprávnému jednání.

PŘÍBĚH 65

Království je rozděleno

Jeroboam začíná vládnout a hned vede lidi k tomu, aby porušovali Boží zákon.

PŘÍBĚH 66

Zlá královna Jezábel

Vždycky musí dostat to, co chce.

PŘÍBĚH 67

Jehošafat spoléhal na Jehovu

Je rozumné, aby neozbrojení zpěváci pochodovali do bitvy před vojskem?

PŘÍBĚH 68

Dva chlapci, kteří opět ožili

Je možné, aby mrtvý člověk ožil? V minulosti se to už stalo!

PŘÍBĚH 69

Holčička pomohla mocnému muži

Měla odvahu promluvit a díky tomu se stal zázrak.

PŘÍBĚH 70

Jonáš a velká ryba

Jonáš se naučil něco důležitého o poslušnosti.

PŘÍBĚH 71

Bůh slibuje ráj

První ráj byl malý. Tento bude po celé zemi.

PŘÍBĚH 72

Bůh pomáhá králi Ezekjášovi

Anděl zabíjí během jediné noci 185 000 asyrských vojáků.

PŘÍBĚH 73

Poslední dobrý král Izraele

Už jako mladík Josijáš udělal něco odvážného.

PŘÍBĚH 74

Nebojácný muž

Jeremjáš si myslel, že je na proroka příliš mladý. Bůh to ale viděl jinak.

PŘÍBĚH 75

Čtyři chlapci v Babylóně

I když už nejsou se svými rodiči, vedou si dobře.

PŘÍBĚH 76

Jeruzalém je zničen

Proč Bůh dovolil, aby Babyloňané, nepřátelé Izraelitů, zničili Jeruzalém?