PŘÍBĚH 37

Stan pro uctívání

Stan pro uctívání

VÍŠ, co je to za stavbu? Říká se jí svatostánek a je to zvláštní stan, ve kterém je uctíván Jehova. Izraelité jej postavili rok po odchodu z Egypta. Víš, kdo chtěl, aby postavili takový stan?

Přál si to Jehova. Když byl Mojžíš na hoře Sinaj, Jehova mu přesně řekl, jak má ten stan postavit. Měl ho udělat tak, aby se dal jednoduše rozebrat na jednotlivé části. Tak mohl být snadno přenesen na jiné místo a tam opět postaven. Když tedy Izraelité přecházeli v pustině z místa na místo, nosili stan s sebou.

Když se podíváš do menší části na konci stanu, uvidíš tam truhlu. Říká se jí truhla smlouvy. Byli na ní dva andělé neboli cherubíni vyrobení ze zlata, každý na jednom konci truhly. Bůh znovu napsal Deset přikázání na dva ploché kameny, protože ty první Mojžíš rozbil. Tyto kameny byly uloženy v truhle smlouvy. Byl tam také džbán s mannou. Pamatuješ si, co byla manna?

Mojžíšova bratra Árona Jehova vybral, aby byl veleknězem. Ten vedl lid při uctívání Jehovy. Také jeho synové byli kněží.

Nyní se podívej na tu druhou část stanu. Je dvakrát větší než ta první. Vidíš tu skřínku nebo malou truhlu, ze které stoupá dým? To je oltář, na němž kněží pálí příjemně vonící látku, které se říká kadidlo. Také je tam svícen se sedmi lampami. A v této části stanu je ještě stůl, na kterém leží dvanáct chlebů.

Na dvoře svatostánku stála obrovská nádoba s vodou. Sloužila k tomu, aby se v ní kněží myli. Byl tam také velký oltář, na němž byla spalována mrtvá zvířata, která byla obětována Jehovovi. Stan stál přímo uprostřed tábora, a Izraelité bydleli ve vlastních stanech postavených okolo svatostánku.

2. Mojžíšova 25:8–40; 26:1–37; 27:1–8; 28:1; 30:1–10, 17–21; 34:1, 2; Hebrejcům 9:1–5