PŘÍBĚH 51

Rut a Noemi

Rut a Noemi

V BIBLI najdeš knihu, která se jmenuje Rut. Je to příběh jedné rodiny, která žila v době, kdy v Izraeli působili soudci. Rut byla mladá žena z moabské země. Nepatřila tedy k Božímu národu Izraeli. Ale když se dozvěděla o Jehovovi, pravém Bohu, začala ho milovat. Noemi byla starší žena, která pomáhala Rut poznat Jehovu.

Noemi byla Izraelitka. V době, kdy v Izraeli bylo málo jídla, Noemi, její manžel a jejich dva synové přišli do moabské země. Jednoho dne manžel Noemi zemřel a její synové se pak oženili se dvěma Moabitkami, Rut a Orpou. Ale asi o deset let později zemřeli také oba synové. Noemi a ty dvě mladé ženy byly velmi smutné. Co tehdy Noemi udělala?

Rozhodla se, že se vydá na dlouhou cestu a vrátí se domů ke svému lidu. Rut a Orpa chtěly zůstat s ní, a proto se k ní připojily. Když byly už nějaký čas na cestě, Noemi jim řekla: ‚Vraťte se domů ke své matce.‘

Noemi je políbila na rozloučenou, ale Rut a Orpa se rozplakaly, protože Noemi velice milovaly. Řekly: ‚Ne! Chceme jít s tebou k tvému národu!‘ Noemi však odpověděla: ‚Vraťte se, mé dcery. Doma vám bude lépe.‘ Orpa se tedy vydala zpátky k domovu. Rut ale neodešla.

Noemi ji proto prosila: ‚Orpa odešla. Jdi také domů.‘ Ale Rut odpověděla: ‚Nechtěj ode mne, abych tě opustila. Dovol mi, abych šla s tebou. Kamkoli půjdeš ty, půjdu i já, a kde budeš žít ty, tam budu žít i já. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde zemřeš ty, tam zemřu já a tam také chci být pohřbena.‘ Když to Noemi slyšela, už se nesnažila Rut přemluvit, aby se vrátila domů.

Nakonec obě ženy přišly do Izraele, kde se usadily. Rut ihned začala pracovat na poli, protože právě byla doba, kdy se sklízel ječmen. Muž, který se jmenoval Boaz, ji nechal sbírat ječmen na svých polích. Víš, kdo byla Boazova matka? Byla to Raab z města Jericha.

Jednoho dne Boaz řekl Rut: ‚Hodně jsem o tobě slyšel, i to, jak se staráš o Noemi. Vím, že jsi opustila otce, matku i svou zemi a přišla jsi sem, abys žila v národě, který jsi předtím neznala. Ať je Jehova k tobě dobrý!‘

Rut odpověděla: ‚Jsi ke mně velmi laskavý, pane. Tvá slova mě potěšila.‘ Boazovi se Rut velice líbila, a brzy si ji vzal za manželku. Noemi byla šťastná. A ještě šťastnější byla, když se Rut a Boazovi narodil jejich první syn, kterému dali jméno Obed. Obed se stal dědečkem Davida, o kterém se později dozvíme ještě mnoho věcí.

Biblická kniha Rut