PŘÍBĚH 52

Gideon a jeho 300 mužů

Gideon a jeho 300 mužů

VIDÍŠ, co se zde děje? Tito muži jsou izraelští bojovníci. Někteří se sklání k vodě, aby se napili. Muž, který stojí blízko nich a pozoruje, jak pijí, je soudce Gideon.

Všimni si, že ti muži pijí různým způsobem. Někteří sklánějí obličej až k vodě. Ale jeden nabírá vodu rukama, aby přitom mohl pozorovat, co se děje kolem. To je důležité, protože Jehova řekl Gideonovi, že má vybrat jen takové muže, kteří budou při pití dávat bedlivý pozor. Ty ostatní měl Gideon poslat domů. Za chvíli si řekneme, proč to měl udělat.

Izraelité neposlouchali Jehovu, a proto se opět dostali do těžkostí. Začali je utiskovat Midianité. Izraelité volali k Jehovovi o pomoc, a on jejich prosby vyslyšel.

Jehova řekl Gideonovi, aby sestavil armádu. Gideon tedy shromáždil 32 000 bojovníků. Proti Izraelitům však stálo vojsko, v němž bylo 135 000 mužů. A přesto Jehova Gideonovi řekl: ‚Máš příliš mnoho mužů.‘ Proč to Jehova řekl?

Kdyby Izraelité ve válce zvítězili, mohli by si myslet, že zvítězili vlastní silou a že k vítězství vůbec nepotřebovali Jehovovu pomoc. Proto Jehova přikázal Gideonovi: ‚Řekni všem, kteří mají strach, aby šli domů.‘ Gideon to udělal, a 22 000 bojovníků odešlo domů. Zůstalo mu tedy 10 000 mužů, kteří měli bojovat proti 135 000 vojáků.

Ale poslouchej! Jehova řekl: ‚Máš stále ještě příliš mnoho mužů.‘ Proto Gideona vyzval, aby svým bojovníkům přikázal, že se mají napít vody z potoka. Gideon měl tyto muže pozorovat a potom poslat domů všechny ty, kteří se při pití skloní obličejem až k vodě. ‚Dám vám vítězství prostřednictvím 300 mužů, kteří byli při pití ostražití,‘ slíbil Jehova.

Doba bitvy se přiblížila. Gideon rozdělil svých 300 mužů do tří skupin. Každému dal roh a džbán, ve kterém byla pochodeň. Asi kolem půlnoci se rozestavili kolem tábora nepřátelských vojáků. Potom všichni ve stejnou dobu zatroubili na rohy, rozbili džbány a zvolali: ‚Meč Jehovův a Gideonův!‘ Když se nepřátelé probudili, byli zmateni a dostali velký strach. Všichni se dali na útěk a Izraelité v bitvě zvítězili.

Soudci, kapitoly 6 až 8