PŘÍBĚH 48

Moudří Gibeoňané

Moudří Gibeoňané

MNOHO měst v Kanaánu se připravovalo k boji proti Izraeli. Jejich obyvatelé si byli jisti, že mohou zvítězit. Ale obyvatelé blízkého města Gibeonu si to nemysleli. Věřili tomu, že Izraelitům pomáhá Bůh, a oni nechtěli bojovat proti Bohu. Víš, co Gibeoňané udělali?

Rozhodli se, že budou předstírat, jako by pocházeli zdaleka. Někteří muži si proto oblékli staré šaty a obnošené sandály. Naložili na osly opotřebované pytle a vzali si s sebou trochu starého suchého chleba. Přišli k Jozuovi a řekli mu: ‚Přicházíme z velmi daleké země, protože jsme slyšeli o vašem velkém Bohu, Jehovovi. Slyšeli jsme, co všechno pro vás udělal v Egyptě. Proto nám naši vůdci řekli, abychom si s sebou vzali něco k jídlu a abychom šli a řekli vám: „Jsme vaši sluhové. Slibte nám, že nebudete proti nám bojovat.“ Podívejte, po té dlouhé cestě máme roztrhané šaty a náš chléb je tvrdý a drolí se.‘

Jozue a ostatní vůdci Gibeoňanům uvěřili. A tak jim slíbili, že proti nim nebudou bojovat. Po třech dnech se však dozvěděli, že Gibeoňané bydlí docela blízko.

‚Proč jste nám řekli, že přicházíte zdaleka?‘ ptal se jich Jozue.

Gibeoňané odpověděli: ‚Udělali jsme to proto, že jsme slyšeli, že váš Bůh Jehova vám slíbil celou tuto kananejskou zemi. Báli jsme se, že nás pobijete.‘ Izraelité však dodrželi svůj slib a nepobili je. Udělali z Gibeoňanů své služebníky.

Když se o tom, že Gibeoňané uzavřeli s Izraelem mír, dozvěděl jeruzalémský král, velmi se rozzlobil. Čtyřem jiným králům proto řekl: ‚Pojďte a pomozte mi bojovat proti Gibeonu.‘ Těch pět králů tedy vytáhlo do boje. Co myslíš, bylo to moudré, že Gibeoňané uzavřeli mír s Izraelem, když teď proti nim chtělo bojovat těch pět králů? Podíváme se, co bylo dál.

Jozue 9:1–27; 10:1–5