PŘÍBĚH 42

Oslice promluvila

Oslice promluvila

MYSLÍŠ, že by oslice mohla mluvit? Asi ne, viď? Zvířata přece nemluví. Ale Bible vypráví o tom, že jedna oslice promluvila. Poslechni si, co se tehdy stalo.

Izraelité byli už blízko země Kanaán. Moabský král Balak měl ale z Izraelitů strach. Proto požádal chytrého muže, který se jmenoval Balám, aby k němu přijel a Izraelity proklel. Balak mu slíbil hodně peněz, a tak Balám nasedl na oslici a vydal se na cestu za Balakem.

Jehova nechtěl, aby Balám proklel jeho lid. Proto poslal anděla s dlouhým mečem, aby se postavil Balámovi do cesty. Balám anděla neviděl, ale jeho oslice ho viděla. Nevěděla, jak se andělovi vyhnout, a tak si nakonec lehla doprostřed cesty. Balám se na ni velmi rozzlobil a začal ji bít holí.

Potom Jehova způsobil, že Balám uslyšel, jak oslice promluvila. ‚Co jsem ti udělala, že mě biješ?‘ stěžovala si.

Balám jí řekl: ‚Děláš ze mě hlupáka. Kdybych měl meč, zabil bych tě!‘

‚Copak jsem ti už někdy udělala něco takového?‘ ptala se oslice.

‚Ne,‘ odpověděl Balám.

Potom Jehova způsobil, že Balám uviděl, jak na cestě stojí anděl s mečem. Anděl řekl: ‚Proč jsi bil svou oslici? Postavil jsem se ti do cesty, protože jsi neměl vyjít, abys proklel Izrael. Kdyby se mi tvá oslice nevyhnula, uhodil bych tě tak, že bych tě zabil, ale tvé oslici bych neublížil.‘

Balám řekl: ‚Zhřešil jsem. Nevěděl jsem, že mi stojíš v cestě ty.‘ Anděl Balámovi dovolil, aby odešel, a Balám pokračoval v cestě za Balakem. Třikrát se Balám snažil proklít Izrael, ale Jehova ho pokaždé přiměl, aby místo toho Izraeli požehnal.

4. Mojžíšova 21:21–35; 22:1–40; 23:1–30; 24:1–25