PŘÍBĚH 29

Proč Mojžíš uprchl

Proč Mojžíš uprchl

PODÍVEJ se, jak Mojžíš utíká z Egypta. Vidíš ty muže, kteří za ním běží? Víš, proč ho chtějí zabít? Za chvíli se to dozvíme.

Mojžíš vyrostl v domě faraóna, egyptského vládce. Stal se z něj moudrý a vážený muž. Mojžíš věděl, že není Egypťan a že jeho praví rodiče jsou izraelští otroci.

Když bylo Mojžíšovi 40 let, jednoho dne se rozhodl, že se půjde podívat, jak se daří jeho lidu, Izraelitům. Bylo to hrozné, jak s nimi Egypťané zacházeli. Mojžíš si všiml, jak jeden Egypťan bije izraelského otroka. Rozhlédl se, a když se ujistil, že ho nikdo nevidí, uhodil Egypťana tak silně, že zemřel. Potom Mojžíš jeho tělo ukryl v písku.

Druhý den se šel Mojžíš podívat na Izraelity znovu. Přemýšlel o tom, jak by jim mohl pomoci, aby už nemuseli být otroky. Najednou Mojžíš uviděl, jak se dva Izraelité spolu perou. A tak se toho, kdo tu rvačku vyprovokoval, zeptal: ‚Proč biješ svého bratra?‘

Ten muž řekl: ‚Kdo tě udělal naším vladařem a soudcem? Chceš mě snad také zabít, jako jsi zabil Egypťana?‘

Mojžíš najednou dostal strach. Uvědomil si, že se lidé dozvěděli, co udělal. Dokonce se o tom doslechl i faraón a poslal své muže, aby Mojžíše zabili. Proto musel Mojžíš z Egypta uprchnout.

Když Mojžíš utekl, šel velmi daleko, až do midianské země. Tam se seznámil s Jetrem a s jeho rodinou. Později se oženil s Cipporou, s jednou z jeho dcer. Mojžíš se stal pastýřem a pásl Jetrovy ovce. V midianské zemi žil 40 let. Bylo mu tedy už osmdesát let. Jednoho dne, když pásl ovce, se stalo něco úžasného, co změnilo celý jeho život. Když se podíváš na další stránku, uvidíš, co to bylo.

2. Mojžíšova 2:11–25; Skutky 7:22–29