PŘÍBĚH 24

Josef zkouší své bratry

Josef zkouší své bratry

JOSEF chtěl zjistit, zda se jeho deset starších bratrů změnilo, nebo zda jsou stále ještě ničemní a bezcitní. Proto jim řekl: ‚Jste zvědové. Přišli jste, abyste zjistili, jak naši zemi napadnout.‘

‚Tak to není,‘ bránili se oni, ‚jsme poctiví muži, všichni jsme bratři. Bylo nás dvanáct. Jeden však již není a nejmladší zůstal doma s otcem.‘

Josef předstíral, že jim nevěří. Jednoho z nich, Simeona, nechal ve vězení. Ti ostatní si mohli vzít obilí a jít domů. Josef jim ale řekl: ‚Až opět přijdete, musíte s sebou přivést svého nejmladšího bratra.‘

Bratři se vrátili do Kanaánu a svému otci Jákobovi vyprávěli všechno, co se stalo. Jákob byl velmi smutný. Naříkal: ‚Josefa jsem ztratil, a teď jsem ztratil i Simeona. Nedovolím, abyste s sebou vzali mého nejmladšího syna Benjamína.‘ Ale když už neměli skoro žádné jídlo, Jákobovi nezbylo nic jiného než dovolit, aby Benjamín šel s nimi do Egypta.

Josef zahlédl, jak jeho bratři přicházejí. Byl moc rád, že zase vidí svého mladšího bratra Benjamína. Bratři ovšem nevěděli, že tento mocný muž je Josef. A tak se Josef rozhodl, že svých deset nevlastních bratrů vyzkouší.

Nařídil svým sluhům, aby jejich vaky naplnili obilím. Bez jejich vědomí dal do Benjamínova vaku svůj drahocenný stříbrný pohár. Bratři se vydali na cestu domů, ale nedošli daleko. Po chvíli totiž za nimi Josef poslal své sluhy. Když je sluhové dohonili, řekli: ‚Proč jste ukradli stříbrný pohár našeho pána?‘

‚Neukradli jsme jeho pohár,‘ bránili se bratři. ‚Jestliže ten pohár u někoho z nás najdete, ať je ten člověk usmrcen.‘

A tak sluhové začali prohledávat jejich vaky. Nakonec ten pohár našli u Benjamína, jak to vidíš na obrázku. Sluhové řekli: ‚Můžete odejít, ale Benjamín musí jít s námi.‘ Co udělalo těch deset nevlastních bratrů?

Spolu s Benjamínem se vrátili do Josefova domu. Josef svým bratrům řekl: ‚Vy můžete jít domů, ale Benjamín tady zůstane jako můj otrok.‘

Juda na to odpověděl: ‚Jestliže přijdu domů bez toho chlapce, můj otec zemře, protože ho velmi miluje. Proto prosím, nech si zde jako svého otroka mě, ale chlapec ať jde domů.‘

Josef viděl, že se jeho bratři změnili. Už nebyli ničemní a bezcitní. Podívejme se, co tedy Josef udělal.

1. Mojžíšova 42:9–38; 43:1–34; 44:1–34