PŘÍBĚH 22

Josef je ve vězení

Josef je ve vězení

KDYŽ byl Josef odveden do Egypta, bylo mu teprve 17 let. Byl prodán jednomu muži, který se jmenoval Potifar. Potifar pracoval pro egyptského krále, kterému se říkalo faraón.

Josef byl dobrý pracovník, a proto, když byl o něco starší, Potifar mu dal na starost správu celého svého domu. Proč se tedy Josef dostal do vězení? Kvůli Potifarově manželce.

Z Josefa se stal urostlý muž, a Potifarova manželka chtěla, aby si s ní lehl. Josef to však odmítl, protože věděl, že by to nebylo správné. Potifarova manželka se velmi zlobila. Když přišel domů její manžel, řekla mu: ‚Ten sprostý Josef chtěl, abych si s ním lehla!‘ Potifar své manželce uvěřil. Velmi se na Josefa rozhněval a dal ho uvrhnout do vězení.

Správce vězení si brzy všiml, že Josef je dobrý člověk, a dal mu za úkol, aby dohlížel na ostatní vězně. Později se faraón rozhněval na svého číšníka a na svého pekaře a poslal je do vězení. Jednou v noci měli číšník i pekař sen. Nevěděli ale, co jejich sny znamenají. Příští den jim Josef řekl: ‚Vyprávějte mi své sny.‘ Oni mu začali vyprávět a Josef dostal od Boha pomoc, aby jim vysvětlil, co ty sny znamenají.

Číšníkovi Josef řekl: ‚Za tři dny budeš propuštěn a budeš opět faraónovým číšníkem.‘ Potom ho poprosil: ‚Až budeš svobodný, promluv o mně s faraónem a pomoz mi, abych se odtud dostal.‘ A pekařovi řekl: ‚Za tři dny ti dá faraón setnout hlavu.‘

Po třech dnech se skutečně stalo to, co Josef řekl. Faraón dal pekaři setnout hlavu. Číšník byl propuštěn z vězení a mohl dále sloužit králi. Na Josefa však úplně zapomněl. Nepromluvil o něm s faraónem a Josef musel ve vězení zůstat.

1. Mojžíšova 39:1–23; 40:1–23