PŘÍBĚH 19

Jákob má velkou rodinu

Jákob má velkou rodinu

PODÍVEJ se na tu velkou rodinu. Je to Jákob se svými dvanácti syny. Měl také dcery. Víš, jak se ty děti jmenovaly? Něco si o nich povíme.

Lea měla syny Rubena, Simeona, Leviho a Judu. Ráchel žádné děti neměla, a byla proto velmi smutná. Dala tedy Jákobovi svou služku Bilhu, které se narodili dva synové, Dan a Naftali. Potom také Lea dala Jákobovi svou služku Zilpu a ta přivedla na svět Gada a Ašera. Později měla Lea ještě další dva syny, Isachara a Zebulona.

Nakonec měla dítě také Ráchel. Narodil se jí syn Josef. Později se toho o Josefovi dozvíme více, protože se z něj stal vážený člověk. Těchto jedenáct synů se tedy Jákobovi narodilo v době, kdy bydlel u Ráchelina otce Labana.

Jákob měl také několik dcer, ale Bible se zmiňuje pouze o jedné. Ta se jmenovala Dina.

Jednoho dne se Jákob rozhodl, že od Labana odejde a vrátí se do Kanaánu. Vzal tedy celou svou rodinu a svá velká stáda ovcí a dobytka a vydal se na dlouhou cestu.

Když byl Jákob se svou rodinou už na území Kanaánu, narodil se Ráchel ještě jeden syn. Stalo se to v době, kdy měli před sebou ještě kus cesty. Ráchel se dařilo velmi špatně a nakonec při porodu zemřela. Ale malý chlapeček byl zdravý. Jákob mu dal jméno Benjamín.

Jména dvanácti Jákobových synů bychom si měli pamatovat, protože z těchto mužů vznikl celý izraelský národ. Ve skutečnosti se dvanáct kmenů Izraele jmenuje podle deseti synů Jákoba a dvou synů Josefa. Izák žil ještě mnoho let potom, co se narodili všichni tito chlapci. Určitě byl moc rád, že má tolik vnuků. Podívejme se však, co se stalo s jeho vnučkou Dinou.

1. Mojžíšova 29:32–35; 30:1–26; 35:16–19; 37:35