PŘÍBĚH 20

Dina se dostává do těžkostí

Dina se dostává do těžkostí

VIDÍŠ, ke komu jde Dina na návštěvu? Jde navštívit dívky, které žijí v kananejské zemi. Myslíš, že z toho její otec Jákob mohl mít radost? Vzpomeň si, co si o ženách v Kanaánu mysleli Abraham a Izák.

Chtěl Abraham, aby se jeho syn Izák oženil s nějakou kananejskou dívkou? Rozhodně ne. Chtěl snad Izák s Rebekou, aby si jejich syn Jákob vzal za ženu nějakou kananejskou dívku? Určitě ne. Víš proč?

Protože Kananejci uctívali falešné bohy. Nebyli to dobří lidé, a tak nebylo správné hledat mezi nimi manžela nebo manželku nebo se s nimi přátelit. Jákob by proto určitě nesouhlasil s tím, aby se jeho dcera přátelila s kananejskými dívkami.

Dina se nakonec opravdu dostala do těžkostí. Vidíš na obrázku toho kananejského muže, který se na ni dívá? Jmenuje se Šekem. Když jednou přišla Dina na návštěvu, Šekem ji odvedl stranou a donutil ji k tomu, aby s ním ležela. To nebylo správné, protože spolu mohou ležet jenom muž a žena, kteří jsou manželé. Tímto špatným jednáním Šekem způsobil sobě i jiným mnoho problémů.

Když bratři Diny slyšeli, co se stalo, velmi se rozzlobili. Dva z nich, Simeon a Levi, vzali svůj meč, nečekaně vtrhli do města a napadli všechny muže. Společně se svými bratry Šekema i ostatní muže usmrtili. Když se Jákob dozvěděl, co jeho synové udělali, velmi se rozhněval.

Čím to všechno začalo? Tím, že se Dina přátelila s lidmi, kteří se neřídili Božími zákony. A s takovými lidmi se rozhodně přátelit nechceme.

1. Mojžíšova 34:1–31