PŘÍBĚH 18

Jákob jde do Charanu

Jákob jde do Charanu

VÍŠ, kdo jsou ti muži, s nimiž Jákob mluví? Jákob byl na cestě už mnoho dnů a potom u jedné studny potkal muže, kteří tam pásli ovce. Jákob se jich zeptal: ‚Odkud jste?‘

‚Z Charanu,‘ řekli.

‚Znáte Labana?‘ zeptal se Jákob.

‚Ano,‘ odpověděli. ‚Podívej, právě sem jde jeho dcera Ráchel se stádem ovcí.‘ Vidíš, jak v dálce přichází Ráchel?

Když Jákob uviděl Ráchel s ovcemi svého strýce Labana, ihned šel ke studni a odvalil z ní kámen, aby se ovce mohly napít. Potom Ráchel políbil a řekl jí, kdo je. Ráchel měla velkou radost, běžela domů a vyprávěla to svému otci Labanovi.

Laban byl šťastný, že k němu Jákob přišel a že chce u něj zůstat. A když ho Jákob požádal, zda by se mohl oženit s Ráchel, byl moc rád. Laban však Jákobovi řekl, že u něj musí za Ráchel pracovat sedm let na jeho polích. Jákob Ráchel velmi miloval, a proto souhlasil. Ale víš, co se stalo, když přišel čas svatby?

Laban dal Jákobovi svou starší dceru Leu, a ne Ráchel. Jákob byl však ochoten pracovat pro Labana ještě dalších sedm let, a tak mu Laban dal také Ráchel. Tehdy Bůh ještě připouštěl, aby muži měli více manželek. Ale Bible ukazuje, že dnes smí muž mít pouze jednu manželku.

1. Mojžíšova 29:1–30