PŘÍBĚH 27

V Egyptě vládne zlý král

V Egyptě vládne zlý král

TI MUŽI na obrázku pohánějí lidi do práce. Podívej se na toho muže, který bije bičem jednoho z dělníků! Dělníci jsou z Jákobovy rodiny a patří k Izraelitům. Muži, kteří je honí do práce, jsou Egypťané. Izraelité se stali otroky Egypťanů. Jak k tomu došlo?

Jákobova velká rodina žila v Egyptě po celá léta. Pečoval o ně Josef, který byl po králi, faraónovi, nejdůležitějším mužem v Egyptě. Ale Josef zemřel. A navíc nastoupil na trůn nový faraón, který neměl Izraelity rád.

Tento zlý faraón udělal z Izraelitů otroky a určil muže, kteří na ně měli dohlížet. Byli ničemní a krutí. Nutili Izraelity, aby těžce pracovali a stavěli pro faraóna města. Ale Izraelitů přesto stále přibývalo. Nakonec Egypťané dostali strach, že Izraelitů bude příliš mnoho a že budou silnější než oni.

Víš, co faraón udělal? Nechal si zavolat ženy, které izraelským matkám pomáhaly při porodu, a přikázal jim: ‚Usmrtíte každého chlapce, který se narodí.‘ Ale ty ženy byly dobré a narozená miminka nezabíjely.

A tak faraón Egypťanům přikázal: ‚Zabijte všechny novorozené izraelské chlapce. Nechte naživu pouze děvčátka.‘ To byl to hrozný rozkaz, viď? Jeden malý chlapec byl ale přesto zachráněn. Uvidíme, jak se to podařilo.

2. Mojžíšova 1:6–22