PŘÍBĚH 23

Faraonovy sny

Faraonovy sny

UPLYNULY dva roky a Josef byl stále ještě ve vězení. Číšník na něj zapomněl. Potom se jednou v noci faraónovi zdály dva velice zvláštní sny a on přemýšlel, co asi znamenají. Tady na obrázku vidíš faraóna, jak spí. Příští den ráno faraón povolal své mudrce a vyprávěl jim, co se mu zdálo. Ale oni mu nedokázali vysvětlit, co ty sny znamenají.

V tu chvíli si číšník vzpomněl na Josefa. Řekl faraónovi: ‚Když jsem byl ve vězení, byl tam jeden muž, který uměl vysvětlit význam snů.‘ Faraón dal ihned přivést Josefa z vězení.

Pak mu vyprávěl své sny: ‚Viděl jsem sedm tučných, krásných krav. Potom jsem viděl sedm krav, které byly velmi hubené a kostnaté. A ty hubené krávy snědly ty tučné.

V tom druhém snu jsem viděl sedm plných, zralých klasů, které vyrostly na jediném stéble. Potom jsem viděl sedm slabých, uschlých klasů. A ty slabé klasy začaly polykat těch sedm dobrých.‘

Josef faraónovi řekl: ‚Oba sny znamenají totéž. Sedm tučných krav a sedm plných klasů znamená sedm let, a sedm hubených krav a sedm slabých klasů znamená dalších sedm let. Přijde sedm let, kdy bude v Egyptě hodně jídla. Potom přijde sedm let, kdy bude jídla velice málo.‘

Proto Josef faraónovi poradil: ‚Vyber si nějakého moudrého muže a řekni mu, aby v těch sedmi dobrých letech udělal velké zásoby obilí. Až potom přijde těch sedm špatných let, kdy bude jídla jen velmi málo, lidé nebudou muset hladovět.‘

Faraónovi se ten návrh líbil. Pověřil Josefa, aby shromažďoval obilí a uskladňoval je. Tak se Josef stal druhým nejdůležitějším mužem v Egyptě, hned po faraónovi.

O osm let později, když přišla doba hladu, Josef najednou viděl, jak přichází několik mužů. Víš, kdo byli ti muži? Bylo to jeho deset starších bratrů. Jejich otec Jákob je do Egypta poslal pro nějaké obilí, protože doma v Kanaánu už neměli co jíst. Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Víš proč? Protože Josef už byl starší a měl na sobě krásné oblečení.

Josef si vzpomněl na sen, který měl jako chlapec. Tehdy se mu zdálo, že k němu přišli jeho bratři, aby se mu poklonili. Vzpomínáš, jak jsme si o tom četli? Josef tedy pochopil, že ho do Egypta poslal Bůh. Jehova totiž věděl, k čemu to bude dobré. Co myslíš, že potom Josef udělal? Uvidíme.

1. Mojžíšova 41:1–57; 42:1–8; 50:20