PŘÍBĚH 32

Deset ran

Deset ran

PODÍVEJ se na tyto obrázky. Na každém je vidět jedna rána, kterou Jehova uvedl na Egypt. Na prvním obrázku vidíš, jak Áron udeřil holí do Nilu. Když to udělal, voda v řece se změnila v krev. Ryby zahynuly a řeka začala zapáchat.

Potom Jehova způsobil, aby z Nilu vylezly žáby. Byly všude — v kamnech, v nádobách na zadělávání těsta, v postelích, zkrátka všude. Když žáby uhynuly, Egypťané je nahrnuli na velké hromady, ze kterých se šířil zápach po celé zemi.

Potom Áron holí udeřil do země a prach se proměnil v komáry. Ti začali lidi bolestivě bodat. To byla třetí rána, která přišla na celou egyptskou zemi.

Ostatní rány škodily jen Egypťanům, ale ne Izraelitům. Čtvrtou ranou byly velké mouchy, které v ohromných rojích létaly do domů Egypťanů. Pátá rána postihla zvířata. Egypťanům zahynulo mnoho dobytka, ovcí a koz.

Potom Mojžíš s Áronem vzali trochu popela a hodili ho do vzduchu. To způsobilo, že se lidem a zvířatům na těle objevily ošklivé boláky. To byla šestá rána.

Pak Mojžíš vztáhl ruku k obloze a Jehova seslal hromy, blesky a krupobití. Bylo to nejhorší krupobití, jaké kdy Egypt zažil.

Osmou ranou byl obrovský mrak kobylek. Nikdy předtím ani potom se na jednom místě neobjevilo tolik kobylek. Sežraly všechno, co nezničilo krupobití.

Jako devátá rána přišla tma. Tři dny byla v celé zemi naprostá tma. Jen tam, kde bydleli Izraelité, bylo světlo.

Nakonec Bůh řekl Izraelitům, že mají dveřní sloupky svých domů potřít krví kůzlátka nebo jehňátka. Potom Egyptem procházel Boží anděl. V domě, na jehož dveřních sloupcích viděl krev, nikoho nezabil. Ale v těch domech, kde na sloupcích krev nebyla, usmrtil prvorozené z lidí i zvířat. To byla desátá rána.

Po této ráně poslal faraón Izraelity pryč. Boží lid byl připraven a ještě tu noc se vydal na cestu z Egypta.

2. Mojžíšova, kapitoly 7 až 12