PŘÍBĚH 2

Krásná zahrada

Krásná zahrada

VIDÍŠ, jak krásná je země na tomto obrázku? Podívej se na tu trávu a stromy, květiny a všechna ta zvířata. Poznáš mezi nimi slona a lvy?

Jak vznikla tato krásná zahrada? Řekneme si, jak pro nás Bůh připravoval zemi.

Nejdříve vytvořil zelenou trávu, která měla pokrývat zem. Vytvořil také všechny druhy malých rostlin a keřů i stromů. Díky nim je země mnohem krásnější. Ale jsou užitečné ještě jinak. Na mnohých rostou plody, které jsou dobré k jídlu.

Později Bůh vytvořil ryby, které plavou ve vodách, a ptáky, kteří létají na obloze. Stvořil psy a kočky a koně — velká zvířata i malá zvířátka. Která zvířata žijí ve tvém okolí? Určitě jsme rádi, že to všechno pro nás Bůh udělal.

V jedné části země Bůh nakonec vytvořil zvláštní místo. Pojmenoval to místo zahrada Eden. Byla dokonalá a všechno v ní bylo nádherné. Bůh chtěl, aby celá země byla stejně krásná jako tato zahrada.

Ale prohlédni si ten obrázek ještě jednou. Bůh viděl, že ještě něco schází. Poznáš, co to bylo?

1. Mojžíšova 1:11–25; 2:8, 9