PŘÍBĚH 1

Bůh začíná tvořit

Bůh začíná tvořit

VŠECHNY dobré věci pocházejí od Boha. On stvořil slunce, které nám dává světlo ve dne, a měsíc i hvězdy, které svítí v noci. Bůh také vytvořil zemi, na které žijeme.

Slunce, měsíc, hvězdy a země nebyly tím prvním, co Bůh stvořil. Víš, co stvořil úplně nejdřív? Nejprve stvořil bytosti, které mu byly podobné. Tyto bytosti nemůžeme vidět, stejně jako nemůžeme vidět Boha. V Bibli se jim říká andělé. Bůh vytvořil anděly, aby s ním žili v nebi.

První anděl, kterého Bůh vytvořil, byl zcela výjimečný. Byl to první Boží Syn a pracoval se svým Otcem. Pomáhal Bohu vytvářet všechno ostatní, například slunce, měsíc, hvězdy i naši zemi.

Jak tehdy země vypadala? Na začátku na ní nemohl nikdo žít. Celá byla úplně pokryta vodou, ohromným mořem. Bůh však chtěl, aby na zemi žili lidé. Proto ji začal pro nás připravovat. Jak to dělal?

Nejdříve země potřebovala světlo. Proto Bůh způsobil, aby na zem začalo svítit světlo ze slunce. Udělal to tak, aby se střídal den a noc. Potom Bůh zařídil, aby se objevila suchá země.

V té době na zemi nebylo vůbec nic. Vypadalo to tak, jak to vidíš na obrázku. Nebyly tu žádné květiny, stromy ani zvířata. V moři nebyly žádné ryby. Bůh ještě musel vykonat mnoho práce, aby se země stala krásným domovem pro zvířata i pro lidi.

Jeremjáš 10:12; Kolosanům 1:15–17; 1. Mojžíšova 1:1–10