PŘÍBĚH 5

Začíná tvrdý život

Začíná tvrdý život

ADAM a Eva už nebyli v zahradě Eden, a jejich život byl plný starostí. Museli tvrdě pracovat, aby měli co jíst. Místo krásných ovocných stromů rostlo kolem nich trní a bodláčí. Dopadlo to tak proto, že Adam s Evou neposlechli Boha a přestali být jeho přáteli.

Ještě horší však bylo, že Adam s Evou přišli o věčný život. Vzpomeň si, jak je Bůh varoval, že zemřou, jestliže budou jíst ovoce z určitého stromu. Ode dne, kdy z něho jedli, začali stárnout a nakonec zemřeli. Z toho je vidět, jak to bylo nerozumné, že neposlechli Boha!

Adam a Eva měli děti teprve potom, když byli vyhnáni ze zahrady Eden. A proto i jejich děti musely stárnout a umírat.

Kdyby však Adam a Eva Jehovu poslouchali, mohli být oni i jejich děti šťastní. Všichni mohli spokojeně žít navždy na zemi. Nikdo by nestárnul, nikdo by neonemocněl ani nezemřel.

Bůh chce, aby lidé žili věčně a aby byli šťastní. Slíbil, že jednoho dne to tak bude. Celá země bude nádherná a každý člověk bude zdravý. Všichni lidé na zemi budou navzájem dobrými přáteli a budou také přáteli Božími.

Eva však přátelství s Bohem ztratila. Proto pro ni nebylo snadné mít děti. Při porodu měla velké bolesti. To, že Eva neposlechla Jehovu, jí přineslo opravdu mnoho zármutku.

Adam a Eva měli mnoho synů a dcer. Svému prvnímu synovi dali jméno Kain. Druhého syna pojmenovali Abel. V další kapitole se o nich něco dozvíme.

1. Mojžíšova 3:16–23; 4:1, 2; Zjevení 21:3, 4