PŘÍBĚH 8

Obři na zemi

Obři na zemi

PŘEDSTAV si, že uvidíš někoho, kdo by byl velký až do stropu. Co by tě napadlo? Že je to obr! Kdysi opravdu žili na zemi obři. Bible ukazuje, že jejich otcové byli andělé z nebe. Jak se to mohlo stát?

Vzpomeň si, že zlý anděl Satan jednal velmi ničemně. Ke špatnému jednání lákal dokonce další Boží anděly. Někteří z těchto andělů časem začali Satana poslouchat. Neplnili už své úkoly, které jim Bůh dal, a dokonce odešli z nebe. Přišli dolů na zem, aby zde žili jako lidé. Víš, proč to udělali?

Bible říká, že tito Boží synové viděli na zemi krásné ženy a chtěli s nimi žít. Proto přišli na zem a ženili se s nimi. Bible ukazuje, že to nebylo správné, protože Bůh stvořil anděly k tomu, aby žili v nebi.

Andělé a jejich ženy měli děti, které byly jiné než ostatní děti. Zpočátku to na nich nebylo moc vidět, ale potom byly stále větší a silnější, až se z nich stali obři.

Tito obři byli zlí. A protože byli tak velcí a silní, ubližovali lidem. Pokoušeli se druhé donutit, aby byli také zlí.

V té době už byl Enoch mrtev. Přesto však na zemi žil jeden muž, který byl dobrý. Jmenoval se Noe. Vždycky dělal to, co Bůh chtěl.

Jednoho dne Bůh Noemovi řekl, že všechny zlé lidi brzy zničí. Ale Noema, jeho rodinu i mnoho zvířat chtěl Bůh zachránit. Uvidíme, jak to udělal.

1. Mojžíšova 6:1–8; Juda 6