PŘÍBĚH 9

Noe staví archu

Noe staví archu

NOE měl manželku a tři syny. Jeho synové se jmenovali Sem, Cham a Jafet. Každý z nich měl manželku. Noemovu rodinu tedy tvořilo osm lidí.

Bůh Noemovi řekl, aby postavil velkou archu. Tato archa byla velká jako loď, ale vypadala spíše jako obrovská krabice. Bůh řekl: ‚Udělej ji tak, aby měla tři patra a různé místnosti.‘ V některých místnostech bydlel Noe s rodinou, v jiných byla zvířata a v dalších byly uskladněny potraviny.

Noe měl archu udělat tak, aby se do ní nedostala voda. Bůh mu řekl: ‚Sešlu velkou záplavu vody a zničím celý svět. Ten, kdo nebude v arše, zemře.‘

Noe a jeho synové Boha poslechli a začali stavět. Ostatní lidé se tomu jen smáli. Zůstali zlí. Když Noe lidem říkal, co chce Bůh udělat, nikdo mu nevěřil.

Trvalo mnoho let, než byla archa hotová. Potom Bůh Noemovi řekl, aby do archy přivedl zvířata. Z některých druhů zvířat měl přivést po dvou, samečka a samičku. Ale z jiných druhů měl přivést po sedmi. Bůh Noemovi také řekl, aby do archy vzal všechny druhy ptáků. Noe udělal přesně to, co mu Bůh přikázal.

Nakonec vešel do archy i Noe se svou rodinou. Pak Bůh zavřel dveře. Noe a jeho rodina nyní čekali. Představ si, že jsi také s nimi v arše a čekáš. Opravdu se splní to, co Bůh řekl, a přijde potopa?

1. Mojžíšova 6:9–22; 7:1–9