PŘÍBĚH 3

První muž a žena

První muž a žena

POZNÁŠ, v čem je tento obrázek jiný než ten předcházející? Ano, jsou na něm lidé — první muž a první žena. Víš, kdo je vytvořil? Bůh. A znáš jeho jméno? Jmenuje se Jehova. A tito první lidé se jmenovali Adam a Eva.

Jehova Bůh stvořil Adama tak, že vzal ze zemské půdy trochu prachu a vytvořil z něho dokonalé tělo člověka. Potom do jeho nosu dýchl, a člověk Adam ožil.

Jehova Bůh měl pro Adama práci. Řekl mu, aby pojmenoval různé druhy zvířat. Adam asi zvířata delší dobu pozoroval, aby pro ně mohl vybrat nejvhodnější jména. Když Adam dával zvířatům jména, něčeho si všiml. Víš, čeho?

Každé zvíře mělo svého druha. Byli tam sloní tatínkové a sloní maminky, a byli tam také lví tatínkové a lví maminky. Ale Adam k sobě nikoho neměl. A tak Jehova způsobil, aby Adam tvrdě usnul, a z jeho boku vyndal jedno žebro. Z tohoto žebra Jehova vytvořil ženu, a ta se stala Adamovou manželkou.

Adam měl velkou radost! A představ si, jakou radost musela mít Eva, když mohla s Adamem žít v tak krásné zahradě! Mohli mít děti a všichni mohli být spolu šťastní.

Jehova chtěl, aby Adam a Eva žili věčně. Měli celou zemi upravit tak, aby byla stejně krásná jako zahrada Eden. Adam s Evou se z takového úkolu určitě radovali! Líbilo by se ti být tam s nimi, pomáhat jim a starat se o to, aby se z celé země stala krásná zahrada? Štěstí Adama a Evy však netrvalo dlouho. Povíme si proč.

Žalm 83:18; 1. Mojžíšova 1:26–31; 2:7–25