Jak mít šťastnou rodinu?

Jak mít šťastnou rodinu?

Myslíte si, že nejdůležitější je . . .

  • vzájemná láska?

  • dostatek peněz?

  • něco jiného?

V BIBLI SE PÍŠE

„Šťastní jsou ti, kdo slyší Boží slovo a dodržují je!“ (Lukáš 11:28, Překlad nového světa)

CO VÁM TO PŘINESE

Rady z Bible mohou přispět k tomu, aby ve vaší rodině byla:

skutečná láska. (Efezanům 5:28, 29)

vzájemná úcta. (Efezanům 5:33)

důvěra a sounáležitost. (Marek 10:6–9)

DÁ SE TOMU VĚŘIT?

Ano, přinejmenším ze dvou důvodů:

  • Bůh je původcem rodiny. V Bibli je napsáno, že „každá rodina . . . vděčí za své jméno“ Jehovovi Bohu. (Efezanům 3:14, 15) Jinými slovy, rodinné uspořádání existuje díky tomu, že ho Jehova vytvořil. Proč je to tak důležité?

    Představte si, že vám zachutná nějaké jídlo a chcete zjistit, jaké jsou v něm ingredience. Koho se zeptáte? Logicky toho, kdo dané jídlo uvařil.

    Podobně chceme-li zjistit, z jakých „ingrediencí“ se skládá šťastná rodina, je dobré zeptat se Jehovy, který je jejím původcem. (1. Mojžíšova 2:18–24)

  • Bohu na vás záleží. Zajímat se o to, jaké rady Jehova rodinám dává, je moudré. Proč? Protože Bible říká, že Bůh „o vás pečuje“. (1. Petra 5:6, 7) Chce pro vás to nejlepší a jeho rady vždycky fungují. (Přísloví 3:5, 6; Izajáš 48:17, 18)

NABÍZÍ SE OTÁZKA

Co to znamená být dobrým manželem, manželkou nebo rodičem?

Odpověď najdete v těchto biblických verších: EFEZANŮM 5:1, 2KOLOSANŮM 3:18–21