Co si myslíte o Bibli?

Co si myslíte o Bibli?

Řekli byste, že to je . . .

  • jen jedna z moudrých knih?

  • sbírka mýtů a legend?

  • Boží Slovo?

V BIBLI SE PÍŠE

„Celé Písmo je inspirováno Bohem.“ (2. Timoteovi 3:16, Překlad nového světa)

CO VÁM TO PŘINESE

Uspokojivé odpovědi na ty nejdůležitější otázky. (Přísloví 2:1–5)

Spolehlivé rady pro každodenní život. (Žalm 119:105)

Skutečnou naději do budoucnosti. (Římanům 15:4)

DÁ SE TOMU VĚŘIT?

Ano, přinejmenším ze tří důvodů:

  • Vnitřní soulad. Bibli psalo přibližně 40 lidí v průběhu více než 1 600 let. Pisatelé se většinou vzájemně neznali. Přesto je celá Bible v naprostém souladu a má jeden hlavní námět.

  • Pravdivé dějiny. V minulosti bylo běžné, že se historikové nezmiňovali o porážkách svého národa. Pisatelé Bible naproti tomu zaznamenali zprávy jak o selháních celého národa, tak o vlastních chybách. (2. Paralipomenon 36:15, 16; Žalm 51:1–4)

  • Spolehlivá proroctví. V Bibli byl přibližně 200 let předem předpovězen pád starověkého Babylónu. (Izajáš 13:17–22) V proroctví byl uveden nejen způsob, jak bude město dobyto, ale i jméno dobyvatele. (Izajáš 45:1–3)

    Do nejmenších detailů se splnil i bezpočet dalších biblických proroctví. Je to jeden z dokladů toho, že Bible je opravdu Boží Slovo. (2. Petra 1:21)

NABÍZÍ SE OTÁZKA

Jak může Bible přispět k tomu, abyste byli spokojenější?

Odpověď najdete v těchto biblických verších: IZAJÁŠ 48:17, 182. TIMOTEOVI 3:16, 17