Co přinese budoucnost?

Co přinese budoucnost?

Myslíte si, že svět bude . . .

  • stejný jako dnes?

  • horší?

  • lepší?

V BIBLI SE PÍŠE

„[Bůh] jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“ (Zjevení 21:4, Bible21)

CO VÁM TO PŘINESE

Smysluplnou a uspokojivou práci. (Izajáš 65:21–23)

Život bez nemocí a trápení. (Izajáš 25:8; 33:24)

Spokojený, nekonečný život s rodinou a přáteli. (Žalm 37:11, 29)

DÁ SE TOMU VĚŘIT?

Ano, přinejmenším ze dvou důvodů:

  • Bůh svůj slib splnit dokáže. Jehova Bůh je v Bibli označen jako Všemohoucí, protože má neomezenou moc. (Zjevení 15:3) Je tedy schopen splnit svůj slib, že přetvoří náš svět k lepšímu. Jak říká Bible, „u Boha je možné všechno“. (Matouš 19:26, Překlad nového světa)

  • Bůh svůj slib splnit chce. Jehova si například velmi přeje vrátit život lidem, kteří zemřeli. (Job 14:14, 15)

    V Bibli je také napsáno, že Ježíš, Boží Syn, uzdravoval nemocné. Proč to dělal? Protože jim chtěl pomoci. (Marek 1:40, 41) Ježíš dokonale zrcadlil osobnost svého Otce – stejně jako on toužil pomáhat těm, kdo to potřebovali. (Jan 14:9)

    Můžeme si tedy být jistí, že jak Jehova, tak Ježíš si přejí, aby naše budoucnost byla šťastná. (Žalm 72:12–14; 145:16; 2. Petra 3:9)

NABÍZÍ SE OTÁZKA

Jak Bůh změní náš svět k lepšímu?

Odpověď najdete v těchto biblických verších: MATOUŠ 6:9, 10DANIEL 2:44