Písně z JW Broadcasting

Písně, ze kterých vyzařuje vděčnost za to, co nám Jehova dává.

Kam patřím

Jak si můžeš vybrat ty nejlepší přátele?

Co si vybereš?

Je moudré, když zvažujeme, jak naše rozhodnutí v osobních otázkách ovlivní naši službu Bohu a ostatní lidi.

Odpouštějme si

Hledej příležitosti, kdy můžeš napodobovat Jehovu a odpouštět druhým.

Už je to jen krůček

Když se budeme těšit na život v ráji, pomůže nám to, abychom se nevzdali.

Studium tě posílí

Osobní studium Božího Slova mladým lidem pomůže, aby byli duchovně silní.

Slovo tvé zůstává věčně

Chval Boha za to, že pro nás zachoval Bibli až dodnes.

Zastav se, přemýšlej a pomodli se

Co můžeme dělat, když máme problémy?

Svoji budoucnost plánuju s Jehovou

Svými každodenními rozhodnutími dělej Jehovovi radost.

S vírou jde všechno líp

Získat silnou víru od nás vyžaduje úsilí, ale když ho vynaložíme, Jehova nás za to odmění.

Tvoje připomínky mi jsou vším

Svými slovy i skutky ukazujme, že Jehovovy připomínky opravdu milujeme.

Vím, že můžu vstát

Sledujme, jak žena, která dřív horlivě sloužila Jehovovi, sbírá sílu, aby se vrátila do sboru.

Žasneme nad tvými díly

Važ si toho, že můžeš spolupracovat s Jehovou!

Jsem na tebe hrdý

Otec sleduje, jak jeho dcera v průběhu let roste a přijímá pravdu za svou.

Udělej ten krok

Když budeme v nějakém ohledu pro Jehovu dělat víc, může nám to přinést ohromnou radost.

Tak nech ten mobil a buď se mnou

Když jsi s bratry a sestrami, snaž se ten čas co nejlíp využít.

Tvá díla jsou dechberoucí

To, co Jehova stvořil, nás naplňuje úžasem a touhou chválit ho zpěvem.

Co je opravdu důležité

Musíme si vyhradit čas na to, co je nejdůležitější – na modlitbu, studium a další duchovní činnosti.

Opravdová láska

Když bude Jehova součástí vašeho manželství, může být pevné!

Spoléhám na tebe

Čtení Božího Slova a rozjímání o něm nám může pomoct, abychom přestáli těžké chvíle v životě.

Už dneska něco změním

Máš chuť dát svojí službě nový impulz?

Nikdy nejsem sám

Když máme Jehovu, nikdy nejsme sami!

Jsme tvoje rodina

Jehovův lid si navzájem pomáhá tak jako nikdo jiný na světě.

Neboj se

Když máme problémy, musíme si připomínat, že nejsme sami.

Hledání

Těm, kdo si upřímně přejí poznat Boha, se to může podařit, pokud ho usilovně hledají.

Opravdoví přátelé

Kde můžeme najít skutečné přátele?

Se mnou můžeš počítat

Ať už máme lepší, nebo horší chvíle, můžeme se spolehnout na dobré přátele.

Díky Jehovovi jsme jeden tým

Žijeme ve zlé době, ale na ty, kdo spolu s námi slouží Jehovovi, se můžeme spolehnout.

Jehovo, chci být odvážný

Jehova nám může dodat odvahu, abychom zvládli jakoukoli zkoušku.

To nejlepší, co můžu dát

Jehova si zaslouží, abychom mu z celého srdce sloužili a uctívali ho.

Každý den má dost svých starostí

I když máme problémy, můžeme cítit vnitřní klid a radost.

Neboj se, dám ti sílu

Oblíbená píseň, která nám pomůže vytrvat.

Díky Jehovovi za krásy kolem nás

Přemýšlejte o krásách, které Jehova vytvořil a děkujte mu za ně.

Jsme jedna rodina

Ať jsme kdekoli, patříme do Jehovovy rodiny.

Ten boj se zvládnout dá

I přes problémy a různé těžkosti můžeme Jehovovi zůstat věrní.