Jehova je jediný pravý Bůh (1. Královská 16:29–33; 17:1–7; 18:17–46; 19:1–8)

FORMÁTY KE STAŽENÍ