Pracuj na sebeovládání

Pracuj na sebeovládání

„Ovoce ducha je ... sebeovládání.“ (GAL. 5:22, 23)

PÍSNĚ: 4, 52

1. K čemu může vést to, když se člověk neovládá?

SEBEOVLÁDÁNÍ je vlastnost, kterou nám Jehova může pomoct rozvíjet. (Gal. 5:22, 23) On ji projevuje v dokonalé míře, ale pro nás, nedokonalé lidi, je to často těžké. Nedostatek sebeovládání je vlastně příčinou spousty dnešních problémů. Když člověk tuto vlastnost nemá, možná otálí s věcmi, které jsou důležité, nebo není efektivní v práci, případně ve škole. Výsledkem toho, že se neovládá, můžou být také slovní útoky, opilství, násilí, rozvod, zbytečné dluhy, závislost, uvěznění, citová bolest, sexuálně přenášené nemoci nebo nechtěné těhotenství. (Žalm 34:11–14)

2.  Proč je dobré se nad otázkou sebeovládání zamyslet?

2 Ti, kdo se neumí ovládat, způsobují problémy sobě i druhým. Otázkou sebeovládání se odborníci zabývali už ve 40. letech minulého století a výzkumy z poslední doby ukazují, že dnes jsou na tom lidé se sebeovládáním mnohem hůř. To nás vůbec nepřekvapuje, protože Bible předpověděla, že „poslední dny“ se mimo jiné budou vyznačovat tím, že lidé budou „bez sebeovládání“. (2. Tim. 3:1–3)

3. Proč by křesťané měli na sebeovládání pracovat?

3 Proč bychom na sebeovládání měli pracovat? Jsou pro to dva důležité důvody. Zaprvé, bylo zjištěno, že lidé, kteří dokážou mít své pocity pod kontrolou, mají méně vážnějších problémů. Jsou citově stabilnější, lépe se jim daří navazovat hodnotná přátelství a na rozdíl od impulzivních lidí v sobě nemají takovou zlost ani sklon k úzkosti a depresi. Zadruhé, odolávat pokušení a ovládat špatné touhy patří k požadavkům, které na nás má sám Bůh. Právě v tom selhal Adam s Evou. (1. Mojž. 3:6) Od té doby scházela tato vlastnost i mnoha dalším lidem a tvrdě za to zaplatili.

4. Co může povzbudit každého, kdo bojuje se sebeovládáním?

4 Žádný nedokonalý člověk nedokáže projevovat sebeovládání dokonale. Jehova dobře ví, jaké boje svádíme, a chce nám pomáhat, abychom hříšné sklony uměli ovládat. (1. Král. 8:46–50) Jako laskavý přítel v tomto úsilí podporuje každého, kdo mu chce upřímně sloužit a pro koho je těžké mít v nějakém ohledu své pocity a touhy pod kontrolou. V tomto článku se nejprve zamyslíme nad dokonalým příkladem Jehovy. Také se poučíme z dobrých a špatných příkladů zaznamenaných v Bibli a uvedeme si praktické rady, jak na sebeovládání pracovat.

JEHOVŮV PŘÍKLAD

5., 6. Například kdy Jehova projevil sebeovládání?

5 Jehova je v sebeovládání dokonalý, protože je dokonalý ve všem. (5. Mojž. 32:4) S námi to ale tak není. Abychom tedy pochopili, co to sebeovládání je a jak ho projevovat, musíme Jehovův příklad prozkoumat. Pak ho budeme umět lépe napodobovat. Takže kdy například se Jehova ovládl?

6 Zamysli se nad tím, jak reagoval na Satanovu vzpouru v Edenu. Musel to řešit. Věrné anděly Ďáblovo tvrzení bezpochyby pobouřilo, rozzlobilo a na vzbouřence se dívali s opovržením. Možná máš podobné pocity, když přemýšlíš o tom, jaké zlo Satan způsobil. Jehova ale nereagoval ukvapeně. Jeho reakce byla úměrná situaci. Nerozčílil se a při řešení Satanovy vzpoury jednal spravedlivě. (2. Mojž. 34:6; Job 2:2–6) Rozhodl se, že nechá uplynout nějaký čas, protože nechce, aby kdokoli z lidí zemřel, ale „touží, aby všichni dosáhli pokání“. (2. Petra 3:9)

7. Co se učíme z Jehovova příkladu?

7 Z Jehovova příkladu se učíme, že i my bychom měli vážit slova a promyslet si, co uděláme. Neměli bychom jednat ukvapeně. Když tedy řešíš nějakou důležitou věc, vyhraď si dost času na to, abys o tom popřemýšlel. Modli se o moudrost, abys řekl nebo udělal to, co je správné. (Žalm 141:3) Když jsme rozčílení nebo nazlobení, většinou reagujeme pod návalem emocí. A potom nám často nezbývá nic jiného, než svých slov a skutků litovat. (Přísl. 14:29; 15:28; 19:2)

DOBRÉ A ŠPATNÉ PŘÍKLADY BOŽÍCH SLUŽEBNÍKŮ

8. a) Kde můžeme najít příklady v sebeovládání? b) Co pomáhalo Josefovi odmítat návrhy Potifarovy manželky? (Viz úvodní obrázek.)

8 Z kterých biblických příkladů je vidět, jak je sebeovládání důležité? Určitě si vzpomeneš na několik mužů a žen, kteří svým touhám nepodlehli. Vezměme si třeba Jákobova syna Josefa. To, že se uměl ovládat, ukázal, když sloužil v domě Potifara, velitele faraonovy stráže. Zalíbil se jeho manželce, protože byl „krásné postavy a krásného vzhledu“. Co mu pomohlo ji odmítat, když se ho opakovaně snažila svést? Určitě věnoval nějaký čas tomu, aby přemýšlel, jaké důsledky by mohlo mít to, kdyby jejím návrhům podlehl. A když se pak situace vyhrotila, utekl. Řekl: „Jak bych se ... mohl dopustit tak velké špatnosti a skutečně hřešit proti Bohu?“ (1. Mojž. 39:6, 9; přečti Přísloví 1:10)

9. Co konkrétního můžeš udělat pro to, abys svým touhám nepodlehl?

9 Co se od Josefa učíme? Když jsme v pokušení porušit nějaký Boží zákon, musíme jednat rozhodně. Než se někteří z nás stali svědky Jehovovými, tak se například přejídali, hodně pili, kouřili, brali drogy nebo žili nemravně. I po křtu je možná takové věci čas od času lákají. Pokud tě tedy láká něco nesprávného, pomůže ti, když budeš uvažovat o katastrofálních duchovních následcích toho, kdyby ses neovládl. Můžeš se snažit vytipovat situace, ve kterých by hrozilo, že svým touhám podlehneš, a promyslet si, jak se do nich nedostat. (Žalm 26:4, 5; Přísl. 22:3) A když už se do některé z nich dostaneš, pros Jehovu, aby ti dal moudrost a sílu odolat.

10. Co se mladým lidem běžně stává ve škole?

10 To, co zažil Josef, se dnes stává mnoha mladým křesťanům. Uveďme si například Kim. Její spolužáci se často vytahovali s tím, jaké měli o víkendu sexuální zážitky. Kim nic takového nevyprávěla. Přiznává, že kvůli tomu, že se odlišovala, se občas cítila sama, a spolužáci si o ní mysleli, že je hloupá, když s nikým nechodí. Byla ale dost rozumná na to, aby věděla, že v mládí jsou sexuální touhy silné. (2. Tim. 2:22) Spolužáci se jí často ptali, jestli už s někým spala. Tyto situace využila k tomu, aby jim vysvětlila, proč ne. Jsme hrdí na mladé křesťany, kteří jsou rozhodnutí zůstat v mravním ohledu čistí. A je na ně hrdý také Jehova.

11. Co může mladým křesťanům pomoct, aby odolávali tlaku jednat nesprávně?

11 V Bibli se můžeme dočíst i o lidech, kteří se v sexuálním ohledu nedokázali ovládat, a jsou pro nás varovným příkladem. Píše se v ní také o smutných následcích, ke kterým takové chování může vést. Pokud jsi v podobné situaci jako Kim, zamysli se nad příběhem naivního mladého muže ze 7. kapitoly Přísloví. Přemýšlej také o tom, co se stalo Amnonovi, a jaké obludné důsledky jeho chování mělo. (2. Sam. 13:1, 2, 10–15, 28–32) Rodiče by si během rodinného uctívání měli se svým dítětem popovídat o tom, jak je důležité sexuální touhy ovládat a jak být rozumný, když se mu někdo líbí. Můžou k tomu použít zmíněné biblické pasáže.

12. a) Jak Josef ovládl své emoce, když se setkal se svými bratry? b) V jakých situacích musíme mít emoce pod kontrolou?

12 Josef dal pěkný příklad v sebeovládání i v jiné situaci. Bylo to tehdy, když jeho bratři přišli do Egypta nakoupit potraviny. Aby rozpoznal, co je v jejich srdci, neřekl jim, že je jejich bratr. A když už pro něj bylo těžké své emoce ovládnout, odešel, aby se mohl vyplakat. (1. Mojž. 43:30, 31; 45:1) Pokud nějaký bratr nebo sestra udělá něco, co tě vyvede z míry, a ty napodobíš Josefův příklad, pomůže ti to neříct nebo neudělat něco, čeho bys později litoval. (Přísl. 16:32; 17:27) A v případě, že je někdo z tvých příbuzných vyloučený, asi musíš ovládat své emoce, abys s ním nebyl v kontaktu víc, než je nutné. Umět se ovládat v takových situacích není vůbec jednoduché, ale je to snazší, když si uvědomíme, že tak napodobujeme Boží příklad a jednáme v souladu s jeho radami.

13. Co se můžeme naučit z Davidova života?

13 V Bibli čteme i o příkladu krále Davida. Když ho Saul nebo Šimei provokovali, nerozzuřil se ani proti nim nezneužil svou moc. (1. Sam. 26:9–11; 2. Sam. 16:5–10) Sebeovládání ale nebylo jeho silnou stránkou vždycky. Víme například, jakého hříchu se dopustil s Bat-šebou nebo jak v afektu zareagoval na Nabalovu chamtivost. (1. Sam. 25:10–13; 2. Sam. 11:2–4) Přesto se z jeho života můžeme něco naučit. Zaprvé, starší ve sborech se musí umět ovládat, aby nezneužívali svou autoritu. Zadruhé, nikdo by si sám sebou neměl být příliš jistý a myslet si, že nikdy pokušení nepodlehne. (1. Kor. 10:12)

JAK NA TO

14. a) Co zažil Luigi? b) Proč je důležité, jak se v takových situacích zachováme?

14 Jak můžeš na sebeovládání pracovat? Uveďme si situaci, která se opravdu stala. Luigi byl v autě a zezadu do něj nabouralo jiné auto. I když to byla chyba toho druhého řidiče, začal Luigimu nadávat a chtěl se prát. Luigi poprosil Jehovu, aby mu pomohl zvládnout emoce, a snažil se řidiče uklidnit. Bylo to ale zbytečné. Luigi si poznamenal údaje o pojištění toho muže a odjel, zatímco on ještě pořád křičel. O týden později šel Luigi na opětovnou návštěvu k jedné paní a ukázalo se, že její manžel je ten řidič, co do něj naboural. Tomu muži bylo trapně a za svůj výstup se omluvil. Navrhl, že bude kontaktovat Luigiho pojišťovnu, aby se věc co nejdřív vyřešila. Zapojil se do rozhovoru o Bibli a to, co slyšel, se mu líbilo. Luigi si zpětně uvědomil, jak bylo dobré, že po nehodě zůstal klidný, a k čemu by mohlo vést to, kdyby se neovládl. (Přečti 2. Korinťanům 6:3, 4.)

To, jestli dokážeme zůstat v klidu, nebo nám povolí nervy, může přímo nebo nepřímo ovlivnit naši službu (14. odstavec)

15., 16. Jak může studium Bible pomoct tobě a tvé rodině udělat v sebeovládání pokrok?

15 Co nám může pomoct, když chceme v sebeovládání udělat pokrok? Pravidelné a pečlivé studium Bible. Vzpomeň si, co Bůh řekl Jozuovi: „Tato kniha zákona by se neměla vzdálit od tvých úst, a budeš v ní číst polohlasem dnem a nocí, abys dbal na to, abys jednal podle všeho, co je v ní napsáno, neboť potom učiníš svou cestu úspěšnou a pak budeš jednat moudře.“ (Jozue 1:8) Ale jak nám studium Bible může pomoct v tom, abychom se uměli ovládat?

16 Už jsme si řekli, že jsou v ní příklady, ze kterých je vidět, co dobrého sebeovládání přináší a k čemu to vede, když ho postrádáme. Jehova měl pádný důvod, proč je do Bible nechal zapsat. (Řím. 15:4) Uděláme tedy dobře, když si je budeme číst a do hloubky o nich přemýšlet. Zkus přijít na to, jak se z nich můžeš poučit ty a tvoje rodina. Pros Jehovu, aby ti v tom pomáhal. A když si uvědomíš, že se v nějakém ohledu ovládat nedokážeš, přiznej si to. Modli se, aby se ti to dařilo, a ze všech sil se snaž zlepšovat. (Jak. 1:5) Hledej v našich publikacích praktické rady, které ti v tom můžou pomoct.

17. Jak můžou rodiče učit svoje děti, aby se uměly ovládat?

17 Co můžeš dělat pro to, aby sebeovládání rozvíjely tvoje děti? Rodiče vědí, že s touto vlastností se děti nerodí. Měli by jim v tom dávat dobrý příklad. A to platí o všech vlastnostech, které se děti musí naučit. (Ef. 6:4) Pokud vidíš, že tvoje děti se neumí ovládat, zeptej se sám sebe, jestli jsi pro ně dobrým příkladem. Dávej ho tím, že budeš pravidelně chodit do služby a na shromáždění a že budeš vést rodinné uctívání. A když je to zapotřebí, neboj se říct dítěti „ne“. I Jehova dal určitá omezení Adamovi a Evě. Mohlo jim to pomoct, aby uznávali jeho autoritu. Podobně když rodiče vychovávají svoje děti a dávají jim dobrý příklad, učí je tím sebeovládání. Láska k Bohu a úcta k jeho měřítkům patří k tomu nejcennějšímu, co můžete dětem předat. (Přečti Přísloví 1:5, 7, 8.)

18. Proč bychom si měli přátele moudře vybírat?

18 Ať už máš děti, nebo ne, měj prosím také na mysli, že je zapotřebí moudře si vybírat přátele. Najdi si takové, kteří tě budou podporovat ve tvých duchovních cílech a pomáhat ti vyhnout se problémům. (Přísl. 13:20) Duchovně zaměření přátelé na tebe budou mít dobrý vliv, a to i v tom, jak projevují sebeovládání. Jejich příklad tě bude motivovat, abys je napodoboval. A není pochyb, že svým dobrým chováním budeš zase ty povzbuzovat druhé. Díky sebeovládání budeš mít hezký vztah s Jehovou, budeš mít radost ze života a druzí s tebou budou rádi.