Jak můžeš duchovně zesílit?

Jak můžeš duchovně zesílit?

„Choďte stále duchem.“ (GAL. 5:16)

PÍSNĚ: 16, 10

1., 2. Co Robertovi chybělo, aby byl v dobré duchovní kondici, a co s tím udělal?

ROBERT se dal v 15 letech pokřtít, ale biblickou pravdu nebral moc vážně. Říká: „Nikdy jsem neudělal nic špatného, ale služba Jehovovi pro mě byla rutina. Působil jsem jako duchovně silný, chodil na všechna shromáždění a párkrát za rok byl pomocným průkopníkem. Cítil jsem ale, že to není ono.“

2 Robert pochopil, co je špatně, až později, když se oženil. S manželkou si občas dávali biblické hádanky. Jeho žena je duchovně silná a na otázky vždycky znala odpověď. Ale Robertovi bylo často trapně, protože odpovědět neuměl. Vypráví: „Vypadalo to, jako bych nic nevěděl. Říkal jsem si: Jestli mám manželku duchovně vést, musím se sebou něco udělat.“ A opravdu na sobě zapracoval. Říká: „Pustil jsem se do studia Bible. A tak jsem studoval, studoval a studoval a začalo mi to do sebe zapadat. Duchovním věcem líp rozumím a to nejdůležitější je, že jsem si s Jehovou vytvořil blízký vztah.“

3. a) Co se můžeme naučit z toho, co zažil Robert? b) O čem důležitém teď budeme mluvit?

3 Z toho, co Robert zažil, se můžeme naučit něco důležitého. Možná máme nějaké poznání Bible a chodíme pravidelně na shromáždění, ale tyto věci z nás samy o sobě duchovního člověka neudělají. Nebo jsme už nějaký pokrok udělali, ale když se víc prozkoumáme, přijdeme na to, že je pořád co zlepšovat. (Fil. 3:16) Při studiu tohoto článku si zodpovíme tři důležité otázky: 1. Jak můžeme zjistit, jaký je náš skutečný duchovní stav? 2. Jak můžeme duchovně zesílit? 3. Jak nám to, že jsme duchovně silní, může pomáhat v každodenním životě?

SEBEZKOUMÁNÍ

4. Na koho se vztahuje rada v Efezanům 4:23, 24?

4 Když jsme začali sloužit Bohu, udělali jsme změny, které ovlivnily každou stránku našeho života. A křtem to neskončilo. Bible nám říká, že bychom měli „být obnoveni v síle, která podněcuje [naši] mysl“. Řecký výraz přeložený jako „být obnoveni“ v sobě nese myšlenku neustálého procesu. Proto bychom měli stále pracovat na tom, aby v nás převládal nový způsob myšlení. (Ef. 4:23, 24) Jsme nedokonalí, a tak změny musíme dělat všichni. Dokonce i zkušení bratři a sestry musí posilovat svůj vztah s Jehovou. (Fil. 3:12, 13)

5. Které otázky nám pomůžou zjistit, jestli smýšlíme duchovně?

5 Abychom duchovně zesílili a udrželi se v dobré duchovní kondici, musíme se nad sebou upřímně zamýšlet. Ať jsme mladí nebo už máme svůj věk, každý z nás si může položit tyto otázky: Pozoruju u sebe známky toho, že duchovně sílím? Podobá se moje osobnost stále víc té Kristově? Co o mém duchovním stavu prozrazuje to, jaký mám postoj ke shromážděním a jak se na nich chovám? Co o mých touhách odhaluje to, o čem si s druhými povídám? Co o mně prozrazují moje studijní návyky, oblečení a celkový vzhled nebo způsob, jak reaguju na rady? Jak se zachovám, když se dostanu do nějakého pokušení? Udělal jsem takový pokrok, že jsem duchovně silným křesťanem? (Ef. 4:13) Když budeme o těchto otázkách uvažovat, pomůže nám to zjistit, jak jsme duchovně silní.

6. Co dalšího nám pomůže zhodnotit náš duchovní stav?

6 K tomu, abychom dokázali zhodnotit svůj duchovní stav, je někdy zapotřebí pomoc druhých. Apoštol Pavel vysvětlil, že tělesně smýšlející člověk si neuvědomuje, že z jeho způsobu života Bůh nemá radost. Naproti tomu duchovní člověk rozumí Božímu pohledu na věci a uvědomuje si, že jednání tělesně smýšlejícího člověka se Bohu nelíbí. (1. Kor. 2:14–16; 3:1–3) Starší mají Kristovu mysl, a tak často vidí drobné signály tělesného smýšlení. Když tě na ně upozorní, přijmeš jejich radu a uděláš potřebné změny? Pokud ano, dáš tím najevo, že si přeješ duchovně zesílit. (Kaz. 7:5, 9)

JAK DUCHOVNĚ ZESÍLIT

7. Proč člověku, který chce smýšlet duchovně, nestačí jenom znát Bibli?

7 Pamatuj, že aby se člověk stal duchovně smýšlejícím, nestačí jenom znát Bibli. Starověký král Šalomoun toho o Jehovovi věděl hodně. Jeho výroky se později staly součástí Bible. Přesto časem duchovně zeslábl a nezůstal Jehovovi věrný. (1. Král. 4:29, 30; 11:4–6) Takže co je kromě poznání Bible zapotřebí? Musíme pracovat na tom, abychom měli pevnou víru. (Kol. 2:6, 7) Ale jak na to?

8., 9. a) Co ti pomůže duchovně zesílit? b) Co je naším cílem, když studujeme a rozjímáme? (Viz úvodní obrázek.)

8 Pavel křesťany v prvním století vybídnul: „Spějme ke zralosti.“ (Hebr. 6:1) Jak tuto radu můžeme uplatnit dnes? Jedním důležitým krokem je prostudovat si publikace, ze kterých uvidíš, jak podle biblických zásad žít a které ti pomůžou mít pevnou víru. (Kol. 1:23) O tom, jak přečtenou látku uvést do praxe, se snaž rozjímat a modli se, aby ti v tom Jehova pomáhal.

9 Nezapomeň, že cílem tvého studia a rozjímání by mělo být rozvíjet upřímnou touhu dělat to, co si přeje Jehova, a poslouchat jeho zákony. (Žalm 40:8; 119:97) Zároveň se učíš odmítat věci, které zpomalují tvůj duchovní růst. (Tit. 2:11, 12)

10. Co můžou mladí lidé dělat, aby duchovně zesílili?

10 Pokud jsi mladý, máš nějaké konkrétní duchovní cíle? Jeden bratr, který slouží v betelu, si na krajských sjezdech rád povídá s uchazeči o křest. Mnozí z nich jsou mladí. Bratr se jich ptá, jaké mají duchovní cíle. Z odpovědí často vyplývá, že mají jasnou představu o tom, co chtějí ve službě pro Jehovu dělat. Někteří plánují, že začnou sloužit celodobě nebo se přestěhují tam, kde je málo zvěstovatelů. Občas jsou ale mezi uchazeči o křest i ti, kdo na tu otázku neumí odpovědět. Znamená to, že mají dojem, že si duchovní cíle dávat nemusí? Pokud jsi mladý, polož si otázky: Chodím na shromáždění a do služby jenom proto, že to po mně chtějí rodiče? Opravdu pracuju na svém vztahu s Jehovou? Samozřejmě, že duchovní cíle by si neměli dávat jenom mladí. Každému z nás to pomůže duchovně zesílit. (Kaz. 12:1, 13)

11. a) Co musíme dělat, abychom se v duchovním ohledu posunuli kupředu? b) Který biblický příklad můžeme napodobovat?

11 Jakmile zjistíme, ve kterých oblastech se můžeme zlepšit, potřebujeme udělat změny, které nás v duchovním ohledu posunou kupředu. Stát se duchovním člověkem je velmi důležité. Je to vlastně otázka života a smrti. (Řím. 8:6–8) Jehova neočekává, že budeme dokonalí, a svým duchem nám pomáhá, abychom udělali potřebný pokrok. Bez opravdového úsilí to ale nepůjde. Bratr John Barr, který byl členem vedoucího sboru, před několika lety komentoval Lukáše 13:24 těmito slovy: „Mnozí nedokážou vejít úzkými dveřmi, protože se dostatečně nesnaží duchovně zesílit.“ Měli bychom být jako Jákob, který nevzdal zápas s andělem, dokud nezískal požehnání. (1. Mojž. 32:26–28) I když nás studium Bible může bavit, neměli bychom očekávat, že číst ji bude jako číst zábavný román. Vzácné a pro nás užitečné duchovní pravdy v ní musíme usilovně hledat.

12. a) Co nám pomůže naučit se uvažovat tak jako Kristus? b) Jak nám může pomoct příklad apoštola Petra a rady, které dal?

12 Když budeme pracovat na své duchovní kondici, svatý duch nám bude dávat sílu, abychom přeměňovali svoji mysl. S jeho pomocí se postupně naučíme uvažovat tak jako Kristus. (Řím. 15:5) Kromě toho nám pomůže vykořenit tělesné touhy a rozvíjet vlastnosti, které se líbí Bohu. (Gal. 5:16, 22, 23) Pokud zjistíš, že se v mysli začínáš zaměřovat na hmotné věci a tělesné touhy, nevzdávej se. Stále se modli o svatého ducha a Jehova ti pomůže změnit směr tvého uvažování a zaměřit se na správné věci. (Luk. 11:13) Vzpomeň si na apoštola Petra. Několikrát v životě nezareagoval tak, jak by se od duchovního člověka očekávalo. (Mat. 16:22, 23; Luk. 22:34, 54–62; Gal. 2:11–14) Ale nevzdal se. S Jehovovou pomocí postupně získal Kristovu mysl. A my to můžeme zvládnout také.

13. a) Jak nám může pomoct příklad apoštola Petra a rady, které dal? b) Co můžeš dělat, abys byl duchovně silnější? (Viz rámeček „ Jak být duchovně silnější“.)

13 Petr později vyjmenoval konkrétní vlastnosti, na kterých můžeme pracovat. (Přečti 2. Petra 1:5–8.) Když s „veškerým opravdovým úsilím“ rozvíjíme třeba sebeovládání, vytrvalost nebo bratrskou náklonnost, pomůže nám to udělat duchovní pokrok. Každý den si můžeme položit otázku: Na které vlastnosti chci dnes pracovat, abych se v duchovním ohledu posunul kupředu?

BIBLICKÉ ZÁSADY V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

14. Jaký vliv bude mít duchovní smýšlení na náš život?

14 Když budeme smýšlet jako Kristus, bude to mít vliv na to, jak mluvíme, jak se chováme v práci nebo ve škole a jaká rozhodnutí každý den děláme. Bude z nich vidět, že se snažíme napodobovat Krista. Jako duchovní lidé nechceme, aby cokoli ohrozilo náš vztah s Jehovou. Když se dostaneme do pokušení, tak nám duchovní smýšlení pomůže odolat. Při rozhodování se zastavíme a zamyslíme nad otázkami: Které biblické zásady mi pomůžou správně se rozhodnout? Co by v mé situaci udělal Ježíš? Kterým rozhodnutím potěším Jehovu? Abychom se tímto způsobem naučili myslet, podívejme se na několik vzorových situací. U každé si řekneme, která biblická zásada nám může pomoct udělat moudré rozhodnutí.

15. Jak nám duchovní smýšlení pomáhá moudře se rozhodnout, když si vybíráme manželského partnera?

15 Výběr manželského partnera. Biblickou zásadu najdeme 2. Korinťanům 6:14, 15. (Přečti.) Pavel zde jasně uvádí, že duchovně smýšlející člověk nemůže mít úplně harmonický vztah s tělesně smýšlejícím člověkem. Jak se to dá vztáhnout na výběr manželského partnera?

16. Jak nám duchovní smýšlení pomáhá moudře se rozhodnout, když si vybíráme přátele?

16 Výběr přátel. Všimni si zásady uvedené 1. Korinťanům 15:33. (Přečti.) Duchovně smýšlející člověk se nebude přátelit s lidmi, kteří by mohli oslabit jeho víru. Zamysli se nad tím, jak můžeš tuto zásadu uplatnit v různých situacích. Polož si třeba tyto otázky: Jak se to dá vztáhnout na sociální sítě? Co bych měl udělat, kdyby se mnou někdo, koho neznám, chtěl hrát online hry?

Pomůžou mi moje rozhodnutí, abych se posunul duchovně kupředu? (17. odstavec)

17. Jak nám duchovní pohled na věci pomůže vyvarovat se „mrtvých skutků“?

17 Činnosti, které nám duchovně ubližují. Pavel upozornil bratry a sestry na jedno nebezpečí. (Přečti Hebrejcům 6:1.) Co jsou „mrtvé skutky“, kterých bychom se měli vyvarovat? Jsou to bezcenné činnosti, které nám nepomáhají duchovně zesílit. Uvedená zásada nám může pomoct odpovědět si na spoustu otázek jako například: Dá se tato činnost zařadit mezi „mrtvé skutky“? Měl bych přijmout tu nabídku, jak vydělat peníze? Proč bych se neměl přidat ke sdružení, které se snaží změnit svět k lepšímu?

Pomůžou mi moje rozhodnutí, abych si dával duchovní cíle? (18. odstavec)

 18. Jak nám duchovní pohled na věci pomůže dávat si správné cíle?

18 Duchovní cíle. V Kázání na hoře dal Ježíš vynikající radu ohledně cílů. (Mat. 6:33) Duchovní člověk si dává duchovní cíle a snaží se jich dosáhnout. Když máme na mysli zásadu z Matouše 6:33, dokážeme si odpovědět na otázky jako: Měl bych jít na vysokou školu? Měl bych přijmout tu pracovní nabídku?

Pomůžou mi moje rozhodnutí, abych měl lepší vztahy s druhými? (19. odstavec)

19. Jak nám duchovní pohled na věci pomůže řešit spory?

19 Spory. Jak nám Pavlova rada, kterou dal křesťanům v Římě, pomůže řešit spory? (Řím. 12:18) Napodobujeme Krista, a tak se upřímně snažíme být „pokojní vůči všem lidem“. Jak zareaguješ, když vznikne nějaký spor? Je pro tebe těžké ustoupit, nebo máš pověst člověka, který „působí pokoj“? (Jak. 3:18)

20. Proč si přeješ být duchovně silnější?

20 Co je z těchto několika příkladů vidět? Když se budeme řídit biblickými zásadami, pomůže nám to dělat rozhodnutí, ze kterých bude patrné, že nás vede svatý duch. Pokud budeme smýšlet duchovně, budeme šťastnější a spokojenější. Robert, o kterém jsme četli na začátku článku, říká: „Potom co jsem si vytvořil blízký vztah s Jehovou, jsem se stal lepším manželem a lepším otcem. Jsem spokojený a šťastný.“ Něco podobného zažijeme, když pro nás bude prioritou, abychom duchovně zesílili. Už dnes budeme šťastnější a v budoucnu nás čeká skutečný život! (1. Tim. 6:19)