34. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Jak zvládnout to, když se ti změní okolnosti

Jak zvládnout to, když se ti změní okolnosti

„Bůh totiž není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši práci a na lásku, kterou jste projevovali k jeho jménu.“ (HEBR. 6:10)

PÍSEŇ Č. 23 Jehova nám dává sílu

CO SE DOZVÍŠ *

1.–3. Jak se některým celodobým služebníkům změnily okolnosti?

„V MISIONÁŘSKÉ službě jsme strávili 21 krásných let. Pak ale rodiče nás obou onemocněli,“ vypráví Robert a Mary Jo. „Byli jsme rádi, že se o ně můžeme postarat. Ale odjet z místa, které jsme si zamilovali, pro nás bylo hodně těžké.“

2 „Když jsme zjistili, že se kvůli našemu zdravotnímu stavu už nebudeme moct vrátit tam, kde jsme sloužili, obrečeli jsme to,“ říkají William a Terrie. „Naše vysněná služba v cizí zemi tím skončila.“

3 „Věděli jsme, že se vláda snaží dosáhnout toho, aby naše pobočka byla uzavřena,“ vzpomíná Alexej. „Když to ale přišlo a všichni jsme museli betel opustit, stejně to byl šok.“

4. O kterých otázkách budeme v tomto článku mluvit?

4 Okolnosti se změnily i tisícům dalších betelitů a celodobých služebníků. * Opustit práci pro Jehovu, kterou měli velmi rádi, pro ně může být velmi náročné. Co jim pomůže, aby se s tou změnou vyrovnali? Co pro ně můžeš udělat ty? Když si na tyto otázky odpovíme, nám všem to pomůže vyrovnat se se změnami, které prožíváme.

JAK SE SE ZMĚNOU VYROVNAT

Proč může být těžké skončit s nějakou formou celodobé služby? (5. odstavec) *

5. Co možná zažíváme, když skončíme s nějakou formou celodobé služby?

5 Ať už jsme v betelu, nebo v jiné formě celodobé služby, možná jsme si opravdu zamilovali lidi okolo sebe, a dokonce i místo, kde sloužíme. Pokud musíme odejít, trhá nám to srdce. Postrádáme ty, se kterými jsme předtím sloužili, a děláme si o ně starosti – zvlášť když jsme museli odejít kvůli pronásledování. (Mat. 10:23; 2. Kor. 11:28, 29) Pokud dostaneme za úkol jít sloužit někam jinam, můžeme zažít určitý kulturní šok, a to i když se vracíme domů. „Přišli jsme si jako cizinci ve své vlastní zemi, a dokonce jsme zjistili, že pro nás není úplně lehké mluvit s lidmi o dobré zprávě v našem rodném jazyce,“ říkají Robert a Mary Jo. „Přišlo nám, že už sem nezapadáme.“ Pro některé celodobé služebníky, kteří zažívají takové změny, může být náročné zvládnout nečekané finanční výdaje. Možná je také přepadne nejistota a cítí obavy a ztrátu motivace. Co s tím?

Je nezbytné mít pevný vztah s Jehovou a důvěřovat mu (6. a 7. odstavec) *

6. Co nám pomůže udržet si pevný vztah s Jehovou?

6 Udržuj si pevný vztah s Jehovou. (Jak. 4:8) Co pro to můžeš udělat? Spoléhej se, že slyší tvoje modlitby. (Žalm 65:2) Žalm 62:8 nás povzbuzuje: „Vylévejte před ním své srdce.“ Jehova dokáže „učinit více než přehojně vše, oč prosíme nebo nač pomyslíme“. (Ef. 3:20) Jehovova pomoc se neomezuje jen na to, o co ho prosíme. Může udělat něco nečekaného, může vymyslet řešení, které by nás ani nenapadlo.

7. a) Co nám pomůže mít s Jehovou stále pevný vztah? b) K čemu podle Hebrejcům 6:10–12 povede to, když budeme dál Jehovovi věrně sloužit?

7 Abys měl s Jehovou stále pevný vztah, denně čti Boží Slovo a přemýšlej o něm. Jeden bratr, který býval misionář, říká: „Dál mějte pravidelně rodinné uctívání a připravujte se na shromáždění tak, jak jste to dělali, než se vaše okolnosti změnily.“ I ve svém novém sboru se naplno věnuj kazatelské službě. Jehova nikdy nezapomene na ty, kdo mu věrně slouží, i když už nemůžou dělat tolik, co dřív. (Přečti Hebrejcům 6:10–12.)

8. Jak ti to, co se píše v 1. Jana 2:15–17, pomáhá žít jednoduše?

8 Dál žij jednoduše. Nedovol, aby tě různé starosti duchovně zadusily. (Mat. 13:22) Nenech se lidmi, kteří neslouží Jehovovi, ani přáteli nebo příbuznými, kteří to s tebou myslí dobře, přesvědčit, že je důležité se finančně zajistit. (Přečti 1. Jana 2:15–17.) Spoléhej se na Jehovu, protože on slíbil, že se o nás v ten pravý čas postará. Pomůže nám, abychom si zachovali pevnou víru, vnitřní klid a měli to, co k životu potřebujeme. (Hebr. 4:16; 13:5, 6)

9. a) Proč je podle Přísloví 22:3 a 7 důležité vyhnout se zbytečným dluhům? b) Co nám pomůže dělat rozumná rozhodnutí?

9 Vyhni se zbytečným dluhům. (Přečti Přísloví 22:3, 7.) Náklady spojené se stěhováním můžou být nečekaně vysoké a je lehké se v takové situaci zadlužit. Aby byl případný dluh co nejmenší, nekupuj si na splátky něco, co nutně nepotřebuješ. Pokud jsme v citově náročné situaci, například když pečujeme o někoho nemocného, může být obtížné správně posoudit, jak velkou půjčku si vzít. Pamatuj, že v takové chvíli ti „modlitba a úpěnlivá prosba“ pomůžou dělat rozumná rozhodnutí. Jehova může zareagovat na tvé modlitby tak, že ti dá vnitřní klid, který „bude střežit [tvoje] srdce a [tvoje] myšlenkové síly“. Díky tomu dokážeš všechno dobře zvážit. (Filip. 4:6, 7; 1. Petra 5:7)

10. Jak můžeme získat nové přátele?

10 Nezanedbávej vztahy s druhými. Mluv o svých pocitech a o tom, co prožíváš, s dobrými přáteli – zvlášť s těmi, kteří už možná něco podobného prožili. Pomůže ti to, aby ses cítil líp. (Kaz. 4:9, 10) Tím, že ses přestěhoval, o svoje přátele nepřicházíš. Je ale nutné, abys navazoval nová přátelství. Pamatuj, že když chceš mít přátele, sám musíš být přítelem. Co ti pomůže navázat nové vztahy? Mluv o tom, co jsi už s Jehovou zažil a kolik radosti ti to přineslo. Někteří ve sboru možná nerozumí tomu, proč máš celodobou službu tak rád, ale jiné budou tvoje zážitky zajímat a možná se stanete dobrými přáteli. Dej si ale pozor, aby tvoje vyprávění neznělo spíš jako vychloubání nebo abys nemluvil hlavně o svých negativních pocitech.

11. Co můžete udělat pro to, aby vaše manželství zůstalo šťastné?

11 Možná musíš s nějakou formou celodobé služby skončit kvůli zdravotním problémům svého manžela nebo manželky. V takovém případě z toho partnera neobviňuj. Pokud jsi to ty, kdo má zdravotní problémy, neměj pocity viny a nemysli si, že jsi svého partnera zklamal. Pamatuj, že jste „jedno tělo“ a že jste před Jehovou slíbili, že se jeden o druhého budete starat za všech okolností. (Mat. 19:5, 6) Možná jste s nějakým druhem služby museli skončit kvůli neplánovanému těhotenství. Vaše dítě by si ale rozhodně mělo být jisté, že je pro vás důležitější než to, co jste předtím dělali. Ujistěte ho, že ho považujete za odměnu od Jehovy. (Žalm 127:3–5) Zároveň mu vyprávějte, co všechno jste v celodobé službě zažili a co vám to dalo. Může to vaše dítě motivovat, aby se rozhodlo sloužit Jehovovi naplno tak jako vy.

JAK MŮŽOU POMÁHAT DRUZÍ

12. a) Jak můžeme pomáhat celodobým služebníkům pokračovat v jejich službě? b) Jak jim můžeme usnadnit příchod do nového sboru?

12 Je moc pěkné, že mnoho sborů i mnoho jednotlivců dělá hodně pro to, aby celodobí služebníci mohli zůstat na místě, kde slouží. Jak to dělají? Povzbuzují je, aby ve své práci pokračovali, podporují je finančně nebo jim pomáhají starat se o členy jejich rodiny, kteří žijí daleko od nich. (Gal. 6:2) Pokud do vašeho sboru bude přidělený někdo, kdo v celodobé službě předtím sloužil někde jinde, nepovažujte to za znak toho, že nějak selhal nebo udělal něco špatně. * Naopak mu pomozte, aby pro něj ta změna byla co nejjednodušší. Srdečně ho přivítejte a dejte mu najevo, že si vážíte toho, co pro Jehovu udělal, i když mu jeho zdraví už teď možná nedovoluje dělat tolik. Zkuste se s ním dobře poznat. Čerpejte z toho, co ví, co zažil a jaké školení dostal.

13. Jak můžeme pomáhat těm, kteří byli přidělení do nového sboru?

13 Ti, kdo byli přiděleni do nového sboru, můžou zpočátku potřebovat různou pomoc, například s hledáním bydlení a práce a zajištěním dopravy a dalších nezbytných věcí. Možná budou také potřebovat aktuální informace o různých běžných záležitostech, například daních a pojištění. Ze všeho nejvíc ale potřebují, ne abys je litoval, ale aby ses vžil do jejich situace. Možná je pro ně těžké naučit se žít se svými zdravotními problémy nebo s nemocí někoho z rodiny. Možná se vyrovnávají se smrtí blízkého člověka. * A i když to třeba nedávají příliš znát, možná jim hodně chybí bratři a sestry, se kterými sloužili předtím. Můžou kvůli tomu všemu cítit intenzivní a rozporuplné emoce, se kterými se budou muset nějaký čas vyrovnávat.

14. Jak zvěstovatelé v jednom sboru pomohli zvyknout si sestře, která předtím sloužila jinde?

14 Co dalšího jim pomůže, aby si v novém prostředí zvykli? Například to, když je vezmeš do služby a když uvidí, co ty sám pro Jehovu děláš. „Než jsem přišla sem, vedla jsem každý den nějaká biblická studia,“ vypráví sestra, která mnoho let sloužila v zahraničí. „Ale tady jsem ráda, když ve službě můžu vůbec otevřít Bibli nebo pustit nějaké video. Bratři a sestry v novém sboru mě ale berou na svoje opětovné návštěvy a studia. Když vidím jejich nadšení pro službu a odvahu a taky zájemce, kteří dělají pokroky, hodně mi to pomáhá, abych se na svůj nový obvod dívala pozitivně. Už jsem se taky naučila, jak si ve službě začít s místními lidmi povídat. Díky tomu všemu jsem znovu získala radost.“

JDI DÁL

Hledejte způsoby, jak dělat pro Jehovu víc i v rámci vašeho obvodu (15. a 16. odstavec) *

15. Co ti pomůže dobře využít změny, ke kterým ve tvém životě došlo?

15 I potom co se ti změnily okolnosti, můžeš udělat hodně dobrého. To, že jsi skončil s nějakou formou celodobé služby, nepovažuj za selhání a také si nemysli, že už za nic nestojíš. Zaměř se na to, jakými všemi způsoby ti teď Jehova pomáhá, a dál se věnuj službě. Udělej to jako věrní křesťané v prvním století. Ať se dostali kamkoli, „procházeli zemí a oznamovali dobrou zprávu“. (Sk. 8:1, 4) Pokud budeš věnovat čas službě, může to přinést výborné výsledky. Když například někteří průkopníci museli odejít z jedné země, přestěhovali se do sousedního státu. Bylo tam hodně lidí, kteří mluvili jejich jazykem, ale málo zvěstovatelů, kteří by se těmto lidem věnovali. Během několika měsíců zde začaly vznikat nové skupiny, které rychle rostly.

16. Jak se můžeš radovat navzdory změně okolností?

16 Nehemjáš Židům připomněl, že jejich pevností neboli silou je radost od Jehovy. (Neh. 8:10) Naší radostí tedy především musí být vztah s Jehovou, a ne to, co pro něj děláme, i když tu práci možná máme moc rádi. Aby sis radost udržel, zachovej si pevný vztah s Jehovou a dál se spoléhej, že ti pomůže dobře se rozhodovat a podpoří tě. Nezapomeň, že to, co jsi pro Jehovu předtím dělal, sis zamiloval proto, že jsi naplno pomáhal lidem. Když se i teď naplno pustíš do toho, co můžeš dělat, uvidíš, že s Jehovovou pomocí si to také zamiluješ. (Kaz. 7:10)

17. Jak bychom se měli dívat na to, co pro Jehovu děláme teď?

17 Jehovovi budeme sloužit celou věčnost, ale to, co pro něj děláme teď, je jenom dočasné. Na to nesmíme zapomenout. Je dost dobře možné, že v novém světě dostaneme nějaké nové úkoly úplně všichni. Alexej, o kterém jsme mluvili na začátku, je přesvědčený, že to, co teď zažívá, ho připravuje na budoucnost. „O Jehovovi a o novém světě jsem nikdy nepochyboval, ale vždycky mi přišli tak trochu vzdálení,“ říká. „Teď je ale Jehova přímo přede mnou a nový svět je pro mě jako příští zastávka na cestě.“ (Sk. 2:25) Ať už teď pro Jehovu děláme cokoli, je důležité mít s ním blízký vztah. Nikdy nás neopustí a pomůže nám, abychom se vždycky radovali z toho, co pro něj můžeme dělat. (Iz. 41:13)

PÍSEŇ Č. 53 Služme Bohu v jednotně

^ 5. odst. Někdy se stane, že bratři a sestry v celodobé službě musí s touto službou skončit nebo jsou pověřeni jinou formou celodobé služby. Tento článek rozebírá, co při tom můžou zažívat, co jim může pomoct, aby tu změnu okolností zvládli, a co pro ně můžou udělat druzí. Článek také připomíná biblické zásady, které můžou pomoct nám všem vyrovnat se se změnami ve svém životě.

^ 4. odst. Něco podobného zažilo mnoho bratrů v odpovědném postavení, kteří po dosažení určitého věku museli předat svoji práci někomu mladšímu. Viz článek „I když se ti změní okolnosti, zachovej si vnitřní klid“ ve Strážné věži z října 2018.

^ 12. odst. Starší sboru, ze kterého dotyčný odchází, by měli ihned napsat předávací dopis. Umožní mu tím, aby mohl co nejdřív i v novém sboru dál sloužit jako průkopník, starší nebo služební pomocník.

^ 13. odst. Viz 3. lekci brožury „Kde můžete najít útěchu?“.

^ 57. odst. POPIS OBRÁZKU: Manželé, kteří musí ukončit misionářskou službu v cizí zemi, se se slzami v očích loučí se svým sborem.

^ 59. odst. POPIS OBRÁZKU: Po návratu do své domovské země se ti manželé vytrvale modlí k Jehovovi, aby jim pomohl zvládnout náročné situace, které zažívají.

^ 61. odst. POPIS OBRÁZKU: S pomocí od Jehovy se těmto manželům podařilo vrátit k celodobé službě. Využívají jazyk, který se naučili v době misionářské služby, a mluví o dobré zprávě s imigranty v obvodu svého nového sboru.