Každý den spolupracuj s Jehovou

Každý den spolupracuj s Jehovou

„Jsme... Boží spolupracovníci.“ (1. KOR. 3:9)

PÍSNĚ: 44, 28

1. Jakými způsoby můžeme spolupracovat s Jehovou?

KDYŽ Jehova stvořil lidi, přál si, aby byli jeho spolupracovníky. Můžeme s ním spolupracovat každý den, přestože jsme nedokonalí. Děláme to například tehdy, když kážeme dobrou zprávu o Království a činíme učedníky. (1. Kor. 3:5–9) Stvořitel celého vesmíru si nás vybral, abychom s ním spolupracovali na něčem, co považuje za důležité. To je něco úžasného! Kázání a vyučování ale nejsou jediné způsoby, jak s Jehovou spolupracovat. V tomto článku si rozebereme, jak to můžeme dělat, když pomáháme někomu z rodiny nebo ze sboru, jsme pohostinní, podporujeme teokratické projekty a sloužíme Jehovovi víc. (Kol. 3:23)

2. Proč by bylo nerozumné srovnávat se s druhými?

2 Při studiu tohoto článku neporovnávej to, co pro Jehovu můžeš dělat ty, s tím, co pro něj můžou dělat druzí. Pamatuj, že svou roli hraje věk, zdravotní stav, podmínky a schopnosti. Apoštol Pavel řekl: „Ať každý prokáže, jaké je jeho vlastní dílo, a pak bude mít příčinu k jásání vzhledem k sobě samému, a ne ve srovnání s někým jiným.“ (Gal. 6:4)

POMÁHEJ SVÉ RODINĚ I SPOLUVĚŘÍCÍM

3. Proč můžeme říct, že každý, kdo se stará o svou rodinu, spolupracuje s Bohem?

3 Jehova od svých služebníků očekává, že se budou starat o rodinu. Možná musíš chodit do práce, aby ses o svoji rodinu postaral v hmotném ohledu. Mnoho maminek je zase doma a pečuje o malé děti. A někteří se musí starat o své nemohoucí rodiče. Tomu všemu je potřeba věnovat čas. V Božím Slově se píše: „Jestliže se někdo nestará o ty, kdo jsou jeho vlastní, a zvláště o ty, kdo jsou členy jeho domácnosti, jistě zapřel víru a je horší než člověk bez víry.“ (1. Tim. 5:8) Pokud takové povinnosti máš, asi pro Jehovu nemůžeš dělat tolik, kolik bys chtěl. Ale neklesej na mysli! Jehovu těší, když vidí, že se o svou rodinu staráš. (1. Kor. 10:31)

4. Jak můžou rodiče dávat zájmy Božího království před své vlastní a k čemu to může vést?

4 Rodiče můžou s Jehovou spolupracovat tak, že dětem pomáhají dávat si duchovní cíle. Díky tomu se pak děti často rozhodnou vstoupit do celodobé služby. Někdy to může znamenat, že se odstěhují daleko od domova. Někteří z nich jsou misionáři, betelité nebo slouží jako průkopníci v místech, kde je málo zvěstovatelů. Samozřejmě že když jsou děti daleko, rodiče s nimi nemůžou být tak často, jak by si přáli. Přesto je nesobecky povzbuzují, aby dál sloužily tam, kde jsou. Proč? Protože mají obrovskou radost, že jejich děti daly Jehovu v životě na první místo. (3. Jana 4) Hodně takových rodičů se možná cítí jako Hana, která řekla, že svého syna Samuela „propůjčila Jehovovi“. Rodiče takovou situaci oprávněně vnímají jako vzácnou příležitost spolupracovat s Jehovou. A neměnili by. (1. Sam. 1:28)

5. Jak bys možná mohl pomoct někomu ze sboru? (Viz úvodní obrázek.)

5 Pokud sám nemáš hodně rodinných povinností, mohl bys pomoct někomu ze spoluvěřících, kdo je nemocný, věkem starší nebo má jiné starosti? Nebo bys možná mohl pomoct těm, kdo o někoho takového pečují. Zkus se porozhlédnout po sboru a zamyslet se, kdo by uvítal pomoc. Může to být sestra, která se stará o rodiče v pokročilém věku. Mohl bys jim chvíli dělat společnost, aby měla čas na něco jiného? Nebo bys možná mohl někomu nabídnout, že ho budeš vozit na shromáždění, pomůžeš mu vyřídit nákupy nebo nějaké pochůzky anebo ho vezmeš na návštěvu za někým, kdo je v nemocnici. Když to uděláš, možná budeš s Jehovou spolupracovat na vyslyšení něčí modlitby. (Přečti 1. Korinťanům 10:24.)

BUĎ POHOSTINNÝ

6. Co to znamená být pohostinný?

6 Boží spolupracovníci jsou známí tím, že jsou pohostinní. Slovo, které je v Křesťanských řeckých písmech přeložené jako „pohostinnost“, znamená „laskavost k cizincům“. (Hebr. 13:2; ppč.) V Božím Slově čteme o událostech, ze kterých se učíme, jak takovou laskavost projevovat. (1. Mojž. 18:1–5) Měli bychom pomáhat lidem kolem sebe kdykoli k tomu máme příležitost, ať už jsou to naši „příbuzní ve víře“, nebo ne. (Gal. 6:10)

7. Proč stojí za to zvážit, jestli bys mohl nabídnout ubytování celodobým služebníkům, kteří do sboru přijedou na návštěvu?

7 Mohl bys s Jehovou spolupracovat tak, že bys nabídl ubytování celodobým služebníkům, kteří do sboru přijedou na návštěvu? (Přečti 3. Jana 5, 8.) Bývá to dobrá příležitost vzájemně se povzbudit. (Řím. 1:11, 12) Zažil to například Olaf. Vzpomíná, že když byl mladý, nikdo ve sboru neměl možnost ubytovat svobodného krajského dozorce. Olaf se zeptal svých rodičů, kteří nebyli svědkové, jestli by krajský dozorce mohl bydlet u nich. Rodiče řekli, že ano, ale zdůraznili, že Olaf bude muset spát na gauči. Olaf souhlasil a vůbec toho nelitoval. „Byl to nádherný týden,“ vzpomíná. „Každé ráno jsme s krajským dozorcem vstávali brzo a u snídaně rozebírali spoustu zajímavých témat. Povzbudil mě natolik, že jsem se rozhodl dát si za cíl celodobou službu.“ Během posledních 40 let Olaf sloužil jako misionář v několika zemích.

8. Proč bychom měli být laskaví, i když se zdá, že si toho druzí neváží? Uveď příklad.

8 „Laskavost k cizincům“ můžeš projevit různými způsoby, i když si toho zpočátku neváží. Hezky je to vidět z následujícího vyprávění. Sestra ze Španělska studovala s Yesicou, která byla z Ekvádoru. Během jednoho studia se Yesica usedavě rozplakala. Sestra se jí zeptala, co se stalo. Yesica jí začala vyprávět, že než emigrovala, byla velmi chudá. Jednou neměla vůbec žádné jídlo. Jediné, co mohla dát své dceři, byla voda. Snažila se ji uspat a přitom se modlila o pomoc. Krátce nato za ní přišly dvě sestry, ale ona na ně byla hrubá a roztrhala časopis, který jí nabízely. „Z tohohle se má jako moje dcera najíst?“ zeptala se. Sestry se jí snažily utěšit, ale ona je neposlouchala. Později našla u dveří koš s jídlem, který jí tam ty sestry nechaly. A teď během studia plakala, protože si uvědomila, že Bůh na její modlitbu odpověděl, ale ona to ignorovala. Nyní je rozhodnutá, že bude sloužit Jehovovi. Štědrost těch sester vedla k opravdu skvělému výsledku! (Kaz. 11:1, 6)

NABÍDNI SVOU POMOC NA RŮZNÝCH PROJEKTECH

9., 10. a) Při jakých příležitostech se mohli Izraelité nabídnout jako dobrovolníci? Uveď příklady. b) S čím můžou ochotní bratři pomáhat ve sboru dnes?

9 Během historie izraelského národa byli mnohokrát zapotřebí dobrovolníci. (2. Mojž. 36:2; 1. Par. 29:5; Neh. 11:2) I v dnešní době máme hodně příležitostí, kdy můžeme nabídnout svůj čas, peníze a dovednosti, abychom svým bratrům a sestrám pomohli. Když takovou možnost využijeme, budeme mít velkou radost a spoustu nádherných zážitků.

10 Muže ve sboru Bible povzbuzuje, aby s Jehovou spolupracovali tak, že budou sloužit jako služební pomocníci a starší. (1. Tim. 3:1, 8, 9; 1. Petra 5:2, 3) Takoví bratři chtějí druhým pomáhat jak v duchovním, tak v praktickém ohledu. (Sk. 6:1–4) Zeptali se tě starší, jestli bys byl ochotný sloužit jako pořadatel nebo pomáhat s literaturou, obvody, údržbou sálu nebo s něčím jiným? Ti, kdo se o takové věci starají, by ti řekli, že pomáhat druhým je opravdu těší.

Když pomáháš na teokratických projektech, máš mnoho příležitostí najít nové přátele (11. odstavec)

11. Co dobrého jedné sestře přináší to, že pomáhá na teokratických projektech?

11 Ti, kdo pomáhají na různých teokratických projektech, tam často najdou nové přátele. To může potvrdit i Margie, sestra, která už 18 let pomáhá s výstavbou sálů Království. Během těch let si vzala pod křídla několik mladších sester a školila je. Zjistila, že takové projekty jsou vynikající příležitostí, jak se navzájem duchovně povzbudit. (Řím. 1:12) Když prožívala náročné životní období, byli jí oporou přátelé, které poznala na stavbách. Nabídl ses někdy na nějaký stavební projekt? Můžeš se přihlásit, ať už máš nějakou kvalifikaci, nebo ne.

12. Jak bys možná mohl pomoct těm, které postihla nějaká katastrofa?

12 S Jehovou můžeme spolupracovat také tak, že pomáháme bratrům a sestrám, které postihla nějaká katastrofa. Můžeme například pomoct finančně. (Jan 13:34, 35; Sk. 11:27–30) Nebo můžeme přiložit ruku k dílu při úklidu a opravách. Gabriele, sestře z Polska, povodeň v podstatě zničila dům. Když jí ale přišli na pomoc bratři ze sousedních sborů, dodalo jí to odvahu. Říká: „Nechci mluvit o tom, o co jsem přišla, byly to jenom věci. Spíš vám chci říct, co všechno jsem získala. Tenhle zážitek mě znovu ujistil o tom, že být součástí křesťanského sboru je výjimečná čest a také důvod k radosti a štěstí.“ Mnozí z těch, kdo takovou pomoc dostali, říkají, že je ta zkušenost obohatila. A ti, kdo takovou pomoc poskytují, cítí hluboké vnitřní uspokojení. (Přečti Skutky 20:35; 2. Korinťanům 9:6, 7.)

13. Jak může posílit náš vztah s Jehovou to, když ochotně nabídneme svou pomoc? Uveď příklad.

13 Radost ze spolupráce s Bohem měla i Stephanie spolu s dalšími zvěstovateli. Rodinám svědků, kteří utekli do Spojených států kvůli válce ve své zemi, pomáhali najít a zařídit si bydlení. Stephanie říká: „Dojalo nás, když jsme viděli, jakou mají radost z toho, že zažívají lásku svojí celosvětové rodiny, a jak moc to pro ně znamená.“ A dodává: „Tito bratři a sestry si myslí, že jsme pomohli my jim, ale ve skutečnosti mnohem víc pomohli oni nám. Láska, jednota, víra a důvěra v Jehovu, které jsme zažili, prohloubily naši vlastní lásku k Jehovovi. Díky tomu si víc vážíme všeho, co od jeho organizace dostáváme.“

CHTĚL BYS JEHOVOVI SLOUŽIT VÍC?

14. Jaký postoj měl prorok Izajáš?

14 Chtěl bys s Jehovou spolupracovat ještě víc? Byl bys ochotný sloužit tam, kde je málo zvěstovatelů? Proto, aby Boží služebníci mohli druhým štědře dávat, se nutně nemusí stěhovat někam daleko. Ale někteří bratři a sestry takové podmínky mají a můžou odjet sloužit do vzdálených míst. Cítí to stejně jako prorok Izajáš, který na Jehovovu otázku: „Koho pošlu a kdo pro nás půjde?“ odpověděl: „Tady jsem! Pošli mě.“ (Iz. 6:8) Můžeš na to, co Jehovova organizace potřebuje, reagovat podobným způsobem? A chceš? Máš různé možnosti.

15. Jak můžou Izajášův postoj napodobovat křesťané v dnešní době?

15 O kázání a vyučování Ježíš řekl: „Žeň je veliká, ale dělníků je málo. Proste proto Pána žně, aby vyslal dělníky na svou žeň.“ (Mat. 9:37, 38) Můžeš sloužit tam, kde je to potřeba? Možná i jako průkopník? Nebo v tom můžeš podpořit někoho jiného? Hodně bratrů a sester považuje průkopnickou službu na takových místech za ten nejlepší způsob, jakým se dá projevit láska k Bohu a bližním. Napadají tě nějaké jiné způsoby, jak můžeš pro Jehovu dělat víc? Pusť se do toho a zažiješ obrovskou radost.

16., 17. Jaké další možnosti máš, pokud si přeješ sloužit Jehovovi víc?

16 Byl bys ochotný sloužit v betelu nebo pomáhat na stavbách, ať už jako dočasný nebo externí spolupracovník? Neustále jsou zapotřebí ti, kdo jsou ochotní dělat pro Jehovu cokoli a kdekoli. Někdy to znamená, že takoví bratři a sestry dělají určitou práci, přestože mají zkušenosti a znalosti v jiném oboru. Jehova si váží každého, kdo je ochotný něco obětovat a sloužit tam, kde je to zrovna potřeba. (Žalm 110:3)

17 Přál by sis dostat intenzivní školení, díky kterému bys Jehovovi mohl sloužit lépe? Pokud ano, možná by ses mohl přihlásit do školy pro zvěstovatele Království. Školí se v ní duchovně smýšlející bratři a sestry, kteří jsou v celodobé službě. Cílem této školy je, aby absolventi mohli pro Boží organizaci dělat víc. Ti, kdo se do ní hlásí, musí být ochotní po jejím dokončení přijmout jakékoli pověření. Nebylo by to něco pro tebe? (1. Kor. 9:23)

18. Co ti přináší to, že každý den spolupracuješ s Jehovou?

18 Protože sloužíme Jehovovi, projevujeme takové vlastnosti, jako je štědrost, dobrota, laskavost a láska. Každý den se staráme o druhé, což nám přináší radost, pokoj a štěstí. (Gal. 5:22, 23) Ať už máš jakékoli životní okolnosti, můžeš zažívat radost z toho, že napodobuješ Jehovovu štědrost a že patříš mezi jeho milované spolupracovníky. (Přísl. 3:9, 10)