Učíme pravdu

Učíme pravdu

„Jehovo, ... podstata tvého slova je pravda.“ (ŽALM 119:159, 160)

PÍSNĚ: 34, 45

1. Co bylo hlavní náplní Ježíšova života a proč?

JEŽÍŠ KRISTUS byl tesař a učitel. (Mar. 6:3; Jan 13:13) Obojí uměl perfektně. Jako tesař se naučil zacházet s příslušným nářadím, aby ze dřeva dokázal vyrábět užitečné věci. Jako učitel využíval svoje hluboké znalosti Písma, aby obyčejným lidem pomáhal pochopit pravdy z Božího Slova. (Mat. 7:28; Luk. 24:32, 45) Když mu bylo 30 let, s tesařinou skončil, protože věděl, že být učitelem je mnohem důležitější. Řekl, že to, aby oznamoval dobrou zprávu o Království, je jeden z důvodů, proč ho Bůh poslal na zem. (Mat. 20:28; Luk. 3:23; 4:43) Pro Ježíše byla kazatelská služba hlavní náplní života a chtěl, aby se k němu v této práci připojili další. (Mat. 9:35–38)

2. Co musíme dělat, abychom byli dobrými Božími spolupracovníky?

2 Většina z nás nejsme tesaři, ale všichni jsme učitelé dobré zprávy. Tato práce je tak důležitá, že se na ní podílí i Bůh. Bible říká, že jsme „Boží spolupracovníci“. (1. Kor. 3:9; 2. Kor. 6:4) Chápeme, že „podstata [Jehovova] slova je pravda“. (Žalm 119:159, 160) Z toho důvodu si chceme být jistí, že „se slovem pravdy“ zacházíme ve službě správně. (Přečti 2. Timoteovi 2:15.) Bible je hlavním nástrojem, pomocí kterého učíme druhé pravdu o Jehovovi, Ježíšovi a Království. Proto se stále snažíme zdokonalovat v tom, jak ji používáme. Aby se nám dobře sloužilo, Jehovova organizace nám dala i jiné základní nástroje a my se je potřebujeme naučit dobře používat. Říkáme jim základní výbava do služby.

3. Na co bychom se měli ve službě zaměřovat a koho podle Skutků 13:48 hledáme?

3 Obsah základní výbavy do služby je vyladěný tak, abychom lidi vyučovali. Vyučovat znamená vysvětlovat něco druhým takovým způsobem, aby to pochopili a aby je to motivovalo k jednání. Během času, který zbývá, se musíme zaměřovat na zahajování biblických studií a na vyučování. Pečlivě hledej všechny, kdo jsou „správně nakloněni k věčnému životu“, a pomáhej jim, aby se stali věřícími. (Přečti Skutky 13:44–48.)

4. Jak můžeme najít ty, kdo jsou „správně nakloněni k věčnému životu“?

4 Jak poznáme, kdo je „správně [nakloněný] k věčnému životu“? Stejně jako v prvním století je i dnes jediný způsob, jak to zjistit – mluvit s lidmi o biblické pravdě. Měli bychom dělat to, co řekl Ježíš: „Ať vstoupíte do kteréhokoli města nebo vesnice, pátrejte, kdo si to v něm zaslouží.“ (Mat. 10:11) Od lidí, kteří jsou neupřímní, povýšení nebo je duchovní věci nezajímají, pozitivní reakci neočekáváme. Hledáme ty, kdo jsou upřímní, pokorní a chtějí znát pravdu. Je to podobné, jako když Ježíš ještě coby tesař, hledal ten správný druh dřeva, ze kterého by vyrobil nábytek, dveře, jha nebo něco jiného. Když ho našel, vzal si k ruce potřebné nástroje a s použitím svých dovedností vyrobil daný předmět. I my dnes musíme nejdřív najít upřímné lidi a potom použít výbavu do služby a své dovednosti, abychom jim pomohli stát se učedníky. (Mat. 28:19, 20)

5. Co potřebujeme vědět o nástrojích v naší výbavě do služby? Ukaž to na příkladu. (Viz úvodní obrázky.)

5 V každé výbavě jsou nástroje, které slouží ke konkrétnímu účelu. Vezměme si například tesařskou výbavu, jakou používal Ježíš. Potřeboval nářadí na měření, značení, řezání, vrtání a tvarování dřeva a také na zarovnávání a spojování jednotlivých kusů. Stejně tak má svůj konkrétní účel i každý nástroj v naší výbavě do služby. Pojďme ji tedy prozkoumat a podívejme se, jak ji používat.

NÁSTROJE, KTERÉ ŘEKNOU, KDO JSME

6. Jak používáš vizitky?

6 Vizitky. Tento malý, ale efektivní nástroj lidem řekne, kdo jsme, a odkáže je na naše webové stránky. Na jw.org se o nás můžou dozvědět víc, a dokonce si zažádat o biblické studium. Takových online žádostí přišlo už víc než 400 000 a každý den přibývají stovky dalších! Co kdybys několik vizitek měl vždycky u sebe? Můžou se ti hodit, když se ti během dne naskytne příležitost mluvit s někým o Bohu.

7. K čemu slouží pozvánka na shromáždění?

7 Pozvánky. To, čemu běžně říkáme pozvánka na shromáždění, má dvojí účel. Je na ní uvedeno: „Zveme Vás ke studiu Bible se svědky Jehovovými.“ A pak se člověk dozví, že je to možné „na veřejně přístupných místech“ „nebo soukromě“. Tato pozvánka tedy lidem jednak řekne, kdo jsme, a jednak ty, kdo si „uvědomují svou duchovní potřebu“, zve, aby s námi studovali Bibli. (Mat. 5:3) Samozřejmě že na našich shromážděních jsou vítáni všichni, ať už nabídku biblického studia přijmou, nebo ne. Když se přijdou podívat, uvidí, co všechno se můžou z Bible dozvědět.

8. Proč je důležité, aby se lidé přišli aspoň jednou podívat na naše shromáždění? Uveď příklad.

8 Zvát lidi, aby se aspoň jednou přišli podívat na naše shromáždění, je důležité. Proč? Protože uvidí propastný rozdíl mezi duchovním blahobytem na našich shromážděních a duchovně zbídačeným stavem uvnitř Velkého Babylonu. (Iz. 65:13) To před několika lety zažili jedni manželé ze Spojených států, kteří se jmenují Ray a Linda. Řekli si, že by měli chodit do kostela. Věřili v Boha a chtěli ho poznat víc, a tak začali chodit do jednoho kostela za druhým. Těch ale byly ve městě desítky, a navíc tam bylo mnoho denominací. Hned na začátku si řekli, že začnou chodit do takového kostela, kde budou splněny dvě podmínky: zaprvé, během bohoslužby se musí něco naučit a zadruhé, lidé, kteří tam chodí, musí svým vzhledem reprezentovat Boha. Po několika letech prošli všechny kostely ve městě, ale byli zklamaní. Nic se nenaučili a věřící měli do důstojného vzhledu velmi daleko. Potom co vyšli z posledního kostela, který měli na seznamu, šla Linda do práce a Ray domů. Cestou jel Ray kolem sálu Království a řekl si: „Co kdybych tam zašel a podíval se, co jsou ti lidé zač?“ Samozřejmě že to, co tam zažil, bylo ze všeho nejlepší. V sále byli všichni laskaví, přátelští a hezky oblečení. Ray seděl v první řadě a z toho, co slyšel, byl nadšený. To nám připomíná slova apoštola Pavla o člověku, který poprvé přijde na shromáždění a prohlásí: „Bůh je skutečně mezi vámi.“ (1. Kor. 14:23–25) Od té chvíle Ray chodil do sálu každou neděli a pak začal chodit i na shromáždění v týdnu. Linda se k němu přidala, a i když jim bylo přes sedmdesát, začali studovat Bibli a dali se pokřtít.

NÁSTROJE, KTERÉ NÁM POMŮŽOU ZAČÍT ROZHOVOR

9. Proč je jednoduché používat letáky?

9 Letáky. V naší základní výbavě do služby máme osm letáků. Snadno se používají a skvěle fungují, když si s někým chceme začít povídat. Od roku 2013, kdy vyšel první z nich, se jich vytisklo už přes pět miliard! Skvělé na nich je, že když se naučíme pracovat s jedním, dokážeme používat všechny, protože mají stejnou koncepci. Jak se tedy můžeš pomocí letáku dát s někým do řeči?

10. Vysvětli, jak pracovat s letákem Co je to Boží království?

10 Dejme tomu, že si vybereš leták Co je to Boží království? Oslovenému člověku ukaž otázku na přední straně a zeptej se ho: „Říkal jste si někdy, co je to Boží království? Myslíte si, že to je...?“ Potom se ho zeptej, kterou ze tří odpovědí by vybral. Místo abys mu říkal, jestli je to dobře nebo špatně, jednoduše leták otevři, ukaž mu část „V Bibli se píše“ a přečti uvedené biblické verše, tedy Daniela 2:44 a Lukáše 1:33. Pokud to půjde, povídej si s ním dál. Nakonec mu na zadní straně letáku ukaž část „Nabízí se otázka“ a polož mu tištěnou otázku „Jaký bude život pod vládou Božího království?“. Na to bys mohl odpovědět během vašeho příštího rozhovoru. Až se zase uvidíte, můžeš použít 7. lekci brožury Dobrá zpráva od Boha. Ta patří mezi nástroje, pomocí kterých zahajujeme biblická studia.

NÁSTROJE, KTERÉ PODNÍTÍ ZÁJEM

11. Co je cílem našich časopisů a co bychom o nich měli vědět?

11 Časopisy. Strážná věž Probuďte se! jsou nejrozšířenější a nejpřekládanější časopisy na světě! Protože vycházejí po celém světě, píše se v nich o tématech, která jsou zajímavá pro všechny. Časopisy bychom měli používat k tomu, abychom podnítili zájem lidí o to, co je v životě opravdu důležité. Když ale chceme pro člověka vybrat ten pravý, musíme vědět, jaká je cílová skupina každého z nich.

12. Pro koho je určené Probuďte se! a co je jeho cílem?

12 Probuďte se! je určené čtenářům, kteří toho o Bibli vědí málo nebo vůbec nic. Možná neznají křesťanské nauky, nedůvěřují náboženství nebo nevědí, že Bible je praktická. Hlavním cílem Probuďte se! je pomoct čtenářům, aby uvěřili, že Bůh existuje. (Řím. 1:20; Hebr. 11:6) Pomáhá jim také přesvědčit se, že Bible je „to, čím po pravdě je, ... Boží slovo“. (1. Tes. 2:13) V roce 2018 jsou v Probuďte se! rozebrány tyto tři náměty: „Šest kroků ke štěstí“, „Dvanáct klíčů ke šťastné rodině“ a „Smrt někoho blízkého – jak zmírnit bolest?“.

13. Pro koho je určené vydání Strážné věže pro veřejnost?

13 Strážná věž, vydání pro veřejnost, vysvětluje biblické nauky lidem, kteří nějakou úctu k Bohu a k jeho Slovu už mají. I když o Bibli něco vědí, tomu, co říká, správně nerozumí. (Řím. 10:2; 1. Tim. 2:3, 4) V roce 2018 se ve Strážné věži rozebírají odpovědi na tyto tři otázky: „Má cenu číst Bibli?“, „Co přinese budoucnost?“ a „Je Bohu jedno, co prožíváme?“.

NÁSTROJE, KTERÉ MOTIVUJÍ

14. a) K čemu slouží čtyři videa v naší základní výbavě do služby? b) Jak se ti v poslední době podařilo tento nástroj použít?

14 Videa. V Ježíšově době měl tesař k dispozici jenom ruční nářadí. V dnešní době má ale k dispozici i elektrické nářadí – motorovou pilu, vrtačku, brusku, nastřelovací pistoli a další. Stejně tak i my nemáme jenom tištěné publikace, ale i krásná videa. Čtyři z nich jsou v naší základní výbavě: Proč studovat Bibli?, Jak vypadá studium Bible?, Co se děje v sále Království?Kdo jsou svědkové Jehovovi? Ta, která jsou kratší než dvě minuty, se dají dobře použít při prvním rozhovoru. Ta delší můžeme přehrát na opětovné návštěvě nebo lidem, kteří mají víc času. Videa v naší výbavě jsou skvělými nástroji, protože můžou lidi motivovat, aby začali studovat Bibli nebo přišli na shromáždění.

15. Jak může na lidi zapůsobit, když některé z našich videí slyší ve svém jazyce? Uveď příklad.

15 Podívejme se na dva příklady. Jedna sestra potkala ženu, která se přistěhovala z Mikronésie a jejímž mateřským jazykem je japština. Sestra jí v tom jazyce pustila video Proč studovat Bibli? Jakmile video začalo hrát, žena řekla: „To je můj jazyk. Nemůžu tomu uvěřit! Podle přízvuku je ten muž z mého ostrova. Mluví mým jazykem!“ Potom řekla, že si na jw.org přečte a pustí všechno, co tam v jejím jazyce je. (Srovnej se Skutky 2:8, 11.) Druhý zážitek je ze Spojených států. Jedna sestra poslala svému synovci, který žije na jiném kontinentu, odkaz na video Proč studovat Bibli? v jeho jazyce. Potom co se na něj podíval, jí v e-mailu napsal: „Zaujala mě hlavně ta část, jak zlá moc ovládá svět. Napsal jsem si o biblické studium.“ Stojí za zmínku, že její synovec žije v zemi, kde je naše činnost zakázaná.

NÁSTROJE, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ VYUČOVAT PRAVDU

16. K čemu slouží brožura a) Poslouchejte Boha, a budete žít věčně? b) Dobrá zpráva od Boha? c) Kdo dnes jedná podle Jehovovy vůle?

16 Brožury. Jak můžeš učit pravdu někoho, kdo neumí moc dobře číst nebo nemá ve svém jazyce žádné biblické publikace? Přímo k tomu je určena brožura Poslouchejte Boha, a budete žít věčně. Skvělým nástrojem k zahajování biblických studií je brožura Dobrá zpráva od Boha. Můžeš oslovenému ukázat 14 námětů na zadní straně a zeptat se ho, který ho zajímá nejvíc. Potom s ním tu lekci začni rozebírat. Už jsi to na opětovných návštěvách zkusil? Třetí brožura v naší výbavě do služby je Kdo dnes jedná podle Jehovovy vůle? Jejím cílem je seznámit zájemce s naší organizací. Chtěl bys vědět, jak ji používat na každém biblickém studiu? Podívej se do předmluvy k brožuře Kdo dnes jedná podle Jehovovy vůle?.

17. a) K čemu slouží každá z našich studijních knih? b) Co se vyžaduje od všech, kdo se dávají pokřtít, a proč?

17 Knihy. Když s někým začneš studovat brožuru, můžeš kdykoli přejít na knihu Co Bible doopravdy říká? Tento nástroj mu pomůže do větší hloubky poznat základní biblické nauky. Když tuto knihu dostudujete a on dělá pokroky, pokračujte knihou Zachovávejte se v Boží lásce. * Díky ní se naučí, jak v každodenním životě uvádět biblické zásady do praxe. Nezapomeň, že i když se dá pokřtít, je potřeba s ním ve studiu pokračovat, dokud neproberete obě tyto knihy. Pomůže mu to získat silnou víru v Jehovu a zůstat mu věrný. (Přečti Kolosanům 2:6, 7.)

 18. a) K čemu nás vybízí 1. Timoteovi 4:16 a co dobrého to přinese? b) Co by při používání základní výbavy do služby mělo být naším cílem?

18 Jsme svědkové Jehovovi a byla nám svěřena dobrá zpráva, díky které lidé můžou získat věčný život. (Kol. 1:5; přečti 1. Timoteovi 4:16) Abychom jim v tom pomohli, dostali jsme základní výbavu do služby, ve které je přesně to, co potřebujeme. (Viz „ Základní výbava do služby“.) Používejme tyto nástroje, jak nejlépe umíme. Každý zvěstovatel se může rozhodnout, co a kdy z této výbavy ve službě použije. Naším cílem ale není jenom rozdávat publikace. A neměli bychom je dávat lidem, které nezajímá, co jim říkáme. Naším cílem je činit učedníky z lidí, kteří jsou upřímní, pokorní a chtějí znát pravdu – jsou zkrátka „správně nakloněni k věčnému životu“. (Sk. 13:48; Mat. 28:19, 20)

^ 17. odst. Až budou v češtině k dispozici knihy Co se můžeme naučit z Bible? Jak zůstat v Boží lásce, měli bychom je začít používat.