STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Říjen 2017

V tomto čísle jsou studijní články na období od 27. listopadu do 24. prosince 2017.

Milujme druhé „skutkem a pravdou“

Jak můžeme dávat najevo upřímnou lásku?

Biblická pravda nepřináší „pokoj, ale meč“

Co je „meč“, o kterém mluvil Ježíš, a jak by tě mohl zasáhnout?

Co se dozvídáme ze Zecharjášových vidění?

Letící svitek, žena v zapečetěné nádobě a dvě ženy vznášející se ve větru. Proč dal Bůh Zecharjášovi tato ohromující vidění?

Co pro tebe znamenají dvoukolé vozy a koruna?

Měděné hory, válečné dvoukolé vozy a korunovace velekněze. O čem Boží služebníky ujišťuje poslední Zecharjášovo vidění?