„Kup si ... pravdu a neprodávej ji“

„Kup si ... pravdu a neprodávej ji“

„Kup si samotnou pravdu a neprodávej ji – moudrost a kázeň a porozumění.“ (PŘÍSL. 23:23)

PÍSNĚ: 37, 26

1. Co nejcennějšího vlastníme?

CO JE pro tebe to nejcennější, co máš? Byl bys ochotný to vyměnit za něco, co má menší hodnotu? Pro Jehovovy služebníky jsou to jednoduché otázky. Tím nejcennějším, co máme, je náš vztah s Jehovou a nikdy bychom ho za nic nevyměnili. Velkou hodnotu má pro nás také pravda z Bible, protože právě díky ní můžeme vztah s naším nebeským Otcem prohlubovat. (Kol. 1:9, 10)

2. Kterých biblických pravd si vážíme a proč? (Viz úvodní obrázky.)

2 Jehova je Vznešený učitel a ve svém Slově nám toho vysvětluje skutečně hodně. Učí nás, jak důležité je jeho jméno a jaké má nádherné vlastnosti. Říká nám, že nás miluje tak moc, že za nás dal život svého Syna Ježíše. Také nám odhaluje pravdu o mesiášském království. Pomazaným dává naději na život v nebi a „jiným ovcím“ na život v pozemském ráji. (Jan 10:16) Navíc nás učí, jak žít. Velmi si těchto biblických pravd vážíme, protože nám umožňují mít k našemu Stvořiteli blízko. Dávají našemu životu smysl.

3. Za co si pravdu nekoupíme?

3 Jehova je štědrý. Dokonce za nás obětoval svého vlastního Syna. Když vidí, že někdo hledá pravdu, pomůže mu ji najít. Nikdy by po nás nechtěl, abychom si pravdu kupovali za peníze. Když muž jménem Šimon nabídl apoštolu Petrovi peníze výměnou za to, že bude mít schopnost dávat druhým svatého ducha, Petr ho přísně napomenul: „Kéž tvé stříbro zahyne s tebou, protože sis myslel, že penězi získáš do vlastnictví velkorysý Boží dar.“ (Sk. 8:18–20) Co tedy znamená pokyn, že si máme pravdu koupit?

CO TO ZNAMENÁ SI PRAVDU KOUPIT?

4. Co se v tomto článku dozvíme o pravdě?

4 Přečti Přísloví 23:23. Abychom pravdu v Božím Slově našli, je potřeba pro to něco udělat. Musíme být ochotní něco obětovat. Pisatel Přísloví také poznamenal, že jakmile si ji koupíme neboli ji získáme, musíme si dávat pozor, abychom ji neprodali, jinými slovy o ni nepřišli. Podívejme se, co to znamená si pravdu koupit a jakou cenu za ni možná musíme zaplatit. Pomůže nám to si pravdy ještě víc vážit a utvrdit se v tom, že ji nikdy neprodáme. Ukážeme si, že koupit si ji je velmi dobrá investice.

5. Jak si můžeme pravdu koupit, přestože je zadarmo? Uveď příklad.

5 I když je nějaká věc zadarmo, může nás něco stát. Hebrejské slovo, které je v Příslovích 23:23 přeložené jako „koupit“, může také znamenat „získat“. Obě slova v sobě nesou myšlenku, že pro něco hodnotného je potřeba vyvinout určitou aktivitu nebo to za něco vyměnit. Ukažme si to na příkladu. Dejme tomu, že v nějakém obchodě mají akci „Banány zdarma!“. Objeví se nám ty banány zázračně na stole? Ne. Pokud je chceme, musíme pro to něco udělat – jít do obchodu a vzít si je. Jsou ty banány zadarmo? Ano, ale bude nás to stát nějaký čas a energii. A stejně tak musíme něco udělat pro to, abychom získali pravdu, přestože je zadarmo.

6. Jak nám pravda pomáhá?

6 Přečti Izajáše 55:1–3. Co to znamená koupit si pravdu, nám Jehova dál odhaluje prostřednictvím Izajáše. Svoje výroky přirovnává k vodě, mléku a vínu. Boží slova pravdy jsou osvěžující jako studená pramenitá voda. A podobně jako nám mléko dává živiny a dětem pomáhá růst, tak nám Jehovovy výroky dodávají sílu a podporují náš duchovní růst. Jehova svoje slova přirovnává také k vínu. V jakém smyslu? V Bibli se víno spojuje s radováním. (Žalm 104:15) Jehova nás tedy pokynem „kupujte víno“ ujišťuje, že když se budeme řídit jeho slovy, budeme se ze života radovat. (Žalm 19:8) To, co zapsal Izajáš, opravdu barvitě ukazuje, k čemu dobrému to vede, když pravdu poznáváme a žijeme podle ní. Ukážeme si teď, kterých pěti věcí se možná musíme vzdát, abychom si pravdu koupili.

ČEHO SES VZDAL, ABY SIS KOUPIL PRAVDU?

7. Proč nás pravda stojí čas?

7 Čas. To je cena, kterou za pravdu musíme platit všichni. Dozvídat se o Království, číst si Bibli a biblické publikace, studovat Bibli, připravovat se a chodit na shromáždění – to všechno nás stojí čas. Kde ho ale brát? Musíme využívat čas, který bychom jinak věnovali méně důležitým činnostem. (Přečti Efezanům 5:15, 16.) Kolik času zabere, než člověk pozná základní biblické nauky? To je individuální. A skutečností je, že o Jehovově moudrosti, uvažování a činnosti nikdy nebudeme vědět všechno. (Řím. 11:33) V prvním čísle Strážné věže bylo uvedeno, že pravda je jako „prostá květinka“. Dále tam bylo napsáno: „Nespokojte se s jednou květinou pravdy. Kdyby stačila jenom jedna, žádná další by neexistovala. Neustále tyto květiny sbírejte, stále hledejte další.“ Každý z nás si tedy může položit otázku: Jak bohatá je moje kytice pravdy? I když budeme žít věčně, pořád se budeme moct o Jehovovi dozvídat něco nového. Teď je důležité, abychom svůj čas investovali moudře a kupovali si za něj tolik pravdy, kolik nám naše okolnosti umožňují. Podívejme se na jeden příklad.

8. Kolik času byla ochotná obětovat jedna mladá žena a k čemu to vedlo?

8 Mladá žena Mariko z Japonska se kvůli škole přestěhovala do New Yorku. V té době patřila k náboženskému hnutí, které vzniklo v Japonsku na konci 50. let. Jedna průkopnice ji potkala ve službě dům od domu. Začala s ní studovat Bibli a Mariko z toho byla tak nadšená, že sestru poprosila, aby studovaly dvakrát týdně. Ihned začala chodit na shromáždění, i když toho měla ve škole hodně a ještě k tomu pracovala na částečný úvazek. Aby na duchovní věci měla víc času, omezila společenské aktivity. Díky tomu, co byla ochotná obětovat, dělala rychlé duchovní pokroky. Za necelý rok se dala pokřtít. V roce 2006, půl roku po svém křtu, začala s průkopnickou službou a průkopnicí je dodnes.

9. Jak to, že člověk pozná pravdu, ovlivní jeho pohled na hmotné věci?

9 Hmotné výhody. Abychom si koupili pravdu, musíme se možná vzdát dobře placené práce nebo slibné kariéry. Když Ježíš rybářům Petrovi a Ondřejovi nabídl, že z nich udělá „rybáře lidí“, tak zanechali své sítě. (Mat. 4:18–20) To samozřejmě neznamená, že když někdo pozná pravdu, měl by odejít z práce. Člověk musí vydělávat, aby se postaral o svou rodinu. (1. Tim. 5:8) Ale často je to tak, že lidé, kteří se učí o Jehovovi, musí změnit svůj postoj k penězům a přehodnotit své priority. Ježíš to jasně vyjádřil slovy: „Přestaňte si střádat poklady na zemi... Raději si střádejte poklady v nebi.“ (Mat. 6:19, 20) Přesně to udělala mladá žena Maria.

10. Čeho se vzdala jedna mladá žena a jak to hodnotí?

10 Ještě ani nechodila do školy, ale v golfu už nebyla žádná začátečnice. Během střední školy se v něm stále zlepšovala a nakonec získala vysokoškolské stipendium. Golf byl zkrátka její život a chtěla pokračovat v dobře rozjeté kariéře profesionální golfistky. Potom začala studovat Bibli a to, co se dozvídala, si zamilovala. Měla radost z toho, jaké změny díky pravdě udělala. Říká: „Čím víc jsem svoje názory a způsob života upravovala podle Bible, tím jsem byla šťastnější.“ Uvědomila si, že by bylo složité snažit se získat jak duchovní, tak doslovné bohatství. (Mat. 6:24) A tak se rozhodla, že se svého celoživotního snu a vyhlídky na bohatství a slávu vzdá. Místo toho si koupila pravdu. Teď je průkopnicí a podle svých slov žije „ten nejšťastnější a nejsmysluplnější život“.

11. Co se může stát s některými našimi vztahy, když si koupíme pravdu?

11 Vztahy s druhými. Když si vybereme, že budeme žít podle biblické pravdy, naše vztahy s přáteli a příbuznými se možná změní. Proč? Ježíš za své následovníky prosil Boha: „Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda.“ (Přečti Jana 17:17.) „Posvěť je“ může také znamenat „odděl je“. Když přijmeme pravdu, oddělíme se od světa, protože už do něj nezapadáme. Lidé se na nás začnou dívat jinak, protože jsme změnili své hodnoty. I když se snažíme mít s druhými dobré vztahy, někteří přátelé a příbuzní už nás možná nemají tak rádi, nebo jsou dokonce proti naší víře. To pro nás není žádné překvapení. Ježíš totiž řekl: „Nepřátelé člověka vskutku budou lidé z jeho vlastní domácnosti.“ (Mat. 10:36) Ježíš ale také slíbil, že ať už budeme muset za pravdu zaplatit jakkoli vysokou cenu, on nám to několikanásobně vynahradí. (Mar. 10:28–30.)

12. Jakou cenu zaplatil za pravdu jeden Žid?

12 Aaron byl Žid a už odmalička ho učili, že Boží jméno se nesmí vyslovovat. Aaron ale toužil poznat o Bohu pravdu. Nadchlo ho, když mu jeden svědek ukázal, že když přidá určité samohlásky k hebrejským souhláskám, které tvoří Boží jméno, může ho vyslovit jako „Jehova“. Aaron šel do synagogy a nadšeně rabínům řekl, co úžasného se dozvěděl. Jejich reakce byla ale úplně jiná, než očekával. Místo aby měli radost, začali na něj plivat a jednali s ním jako s vyvrhelem. Vztahy v Aaronově rodině začaly být napjaté. On byl ale rozhodnutý se o pravdu zajímat dál. Stal se odvážným svědkem Jehovovým a Bohu věrně sloužil celý svůj život. Abychom mohli dál chodit v pravdě, musíme být stejně jako Aaron ochotní sloužit Bohu i za cenu toho, že se změní naše postavení ve společnosti nebo vztahy v rodině.

13. Jaké změny musíme udělat v našem myšlení a chování, abychom si mohli koupit pravdu?

13 Špatné myšlenky a chování. Abychom přijali pravdu a žili podle biblických měřítek, musíme být ochotní změnit své myšlení a chování. Apoštol Petr o tom napsal: „Jako poslušné děti se přestaňte utvářet podle tužeb, které jste měli dříve ve své nevědomosti, ale ... staňte se i vy sami svatými v celém svém chování.“ (1. Petra 1:14, 15) Pokud si pravdu chtěli koupit lidé, kteří žili v mravně zkaženém Korintu, museli ve svém životě udělat zásadní změny. (1. Kor. 6:9–11) Podobně zavrhli špatné jednání i mnozí lidé v dnešní době. Petr křesťanům dále připomněl: „Čas, který uplynul, už vám stačil, abyste vykonávali vůli národů, když jste chodili ve skutcích nevázaného chování, v chtíčích, nadměrném pití vína, hýření, pitkách a nezákonných modlářstvích.“ (1. Petra 4:3)

14. Uveď příklad někoho, kdo změnil svoje myšlení a chování.

14 Devynn a Jasmine byli mnoho let alkoholici. Devynn byl sice schopný účetní, ale kvůli své závislosti si nedokázal žádnou práci udržet. Jasmine všichni znali jako agresivní a násilnou ženu. Jednou když byla opilá, ji na ulici potkal manželský pár misionářů. Domluvili se, že s ní budou studovat Bibli, ale když následující týden přišli, opilá byla ona i Devynn. Nepočítali s tím, že misionářům budou stát za to, aby za nimi skutečně přišli. Příště už návštěva dopadla jinak. Oba začali nadšeně studovat a to, co se učili, uváděli do praxe. Za necelé tři měsíce se rozhodli skončit s alkoholem a za nějaký čas se vzali. Mnozí lidé ve vesnici si všimli, jak se Devynn a Jasmine změnili, a také chtěli studovat Bibli.

15. Co může být jednou z nejvyšších cen, kterou se platí za pravdu, a proč?

15 Zvyky a tradice, které se Bohu nelíbí. Vzdát se nebiblických zvyků a tradic může být tím nejdražším, čím se za pravdu platí. Pro někoho to sice může být snadné, ale někdo jiný se možná zdráhá zaplatit tak vysokou cenu, protože na něj tlačí rodina, kolegové nebo blízcí přátelé. Taková situace může být citově náročná, zvlášť pokud se jedná o zvyky, které se týkají uctívání mrtvých. (5. Mojž. 14:1) Co nám tedy může pomoct vzdát se zvyků, které se Bohu nelíbí? Může to být příklad druhých, kteří podobné změny odvážně udělali. Podívejme se na jeden takový příklad z prvního století.

16. Co udělali někteří Efezané, aby si koupili pravdu?

16 Ve starověkém Efezu bylo naprosto běžné věnovat se magii. Co udělali lidé, kteří se magií zabývali, ale pak se stali křesťany? Bible říká: „Značný počet těch, kdo provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálil. A spočítali jejich cenu a zjistili, že měly hodnotu padesáti tisíc kousků stříbra. Jehovovo slovo tedy mocně rostlo a získávalo převahu.“ (Přečti Skutky 19:19, 20.) Věrní křesťané byli ochotní obětovat hodně peněz a Jehova jim za to dal odměnu nevyčíslitelné hodnoty.

17. a) Co může být zahrnuto v ceně, kterou musíme za pravdu zaplatit? b) O kterých otázkách budeme mluvit příště?

17 Kolik jsi za pravdu zaplatil ty? Každý z nás věnuje čas tomu, aby sbíral květiny do své kytice pravdy. Někteří se také vzdali možnosti zbohatnout nebo se musí vyrovnávat s tím, že jejich vztahy s druhými už nejsou jako dřív. Mnozí museli změnit svoje myšlení a chování a vzdát se nebiblických zvyků a tradic. Ať už jsme zaplatili cokoli, jsme si jistí, že biblická pravda za to rozhodně stojí. Získali jsme totiž to nejcennější – blízký vztah s Jehovou. Když si uvědomíme, kolik úžasných věcí díky pravdě máme, nedokážeme si představit, proč by ji někdo chtěl prodat. Jak se něco takového může stát? A jak zabránit tomu, abychom takovou fatální chybu neudělali my? Na tyto otázky si odpovíme v příštím článku.