STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Listopad 2017

V tomto čísle jsou studijní články na období od 25. prosince 2017 do 28. ledna 2018.

Zpívej radostně!

Pokud se při zpěvu na shromáždění cítíš nesvůj, jak to můžeš překonat a zpěvem chválit Jehovu?

Hledáš útočiště u Jehovy?

Z opatření útočištných měst ve starověkém Izraeli se toho hodně dozvídáme o tom, jak Jehova odpouští.

Jehova je spravedlivý a milosrdný – jak ho v tom můžeš napodobovat?

Jak se v opatření útočištných měst odráží Jehovovo milosrdenství? Co se z něho dozvídáme o Jehovově názoru na život? Jak je z něho vidět Boží spravedlnost?

Nenech se ovlivnit běžně rozšířenými názory

Všichni se musíme bránit tomu, že by oblíbené názory zkazily naši mysl. Zamysleme se nad pěti z nich.

Nenech se připravit o cenu

Potom co Pavel spolukřesťanům připomněl jejich úžasnou naději, laskavě je upozornil na některá nebezpečí.