STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Listopad 2016

V tomto čísle jsou studijní články pro období od 26. prosince 2016 do 29. ledna 2017.

Nezapomínej na povzbuzení a pochvalu

Proč je důležité druhé povzbuzovat? Co se o povzbuzování učíme z příkladu Jehovy, Ježíše a Pavla? A jakými způsoby můžeme druhé povzbuzovat?

Jaký užitek máme z toho, že Jehova svůj lid organizuje

Jehova je nedostižný organizátor. Měli bychom tedy očekávat, že i jeho služebníci budou organizovaní.

Jsi vděčný za Boží Slovo?

Když Boží služebníci uplatňují rady z Božího Slova a podporují jeho organizaci, přináší to skvělé výsledky.

Ze tmy do světla

V jakém smyslu se Boží lid ve druhém století n. l. dostal do tmy? Jak a kdy k němu začalo pronikat světlo?

Vymanili se z vlivu falešného náboženství

Kdy byl Boží lid vysvobozen z babylonského sevření?