2. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Chval Jehovu na shromáždění

Chval Jehovu na shromáždění

„Uprostřed sboru tě budu chválit.“ (ŽALM 22:22)

PÍSEŇ Č. 9 Chvalme Jehovu, našeho Boha!

CO SE DOZVÍŠ *

1. Co David cítil k Jehovovi a k čemu ho to podněcovalo?

KRÁL DAVID napsal: „Jehova je velký a má být velmi chválen.“ (Žalm 145:3) Jehovu miloval a to ho podněcovalo, aby ho chválil „uprostřed sboru“. (Žalm 22:22; 40:5) Jehovu určitě miluješ i ty a souhlasíš s Davidovými slovy: „Kéž jsi požehnaný, ó Jehovo, Bože Izraele, našeho otce, od neurčitého času až na neurčitý čas.“ (1. Par. 29:10–13)

2. a) Jak můžeme Jehovu chválit? b) S čím někteří bratři a sestry bojují a nad čím se teď zamyslíme?

2 Chválit Jehovu můžeme například tak, že na našich shromážděních dáváme komentáře. Pro hodně bratrů a sester to ale není lehké. Chtějí být na shromáždění aktivní, ale brání jim v tom strach. Jak si s tím poradit? A které praktické tipy nám všem můžou pomoct, aby naše komentáře byly povzbudivé? Než si na tyto otázky odpovíme, podívejme se na čtyři hlavní důvody, proč na shromáždění dáváme komentáře.

PROČ NA SHROMÁŽDĚNÍ DÁVÁME KOMENTÁŘE

3.–5. a) Proč podle Hebrejcům 13:15 na shromáždění odpovídáme? b) Musíme všichni dávat stejné komentáře? Vysvětli to.

3 Chválit Jehovu je velká čest. (Žalm 119:108) Naše komentáře jsou jedním ze způsobů, jak Jehovovi přinášíme „oběť chvály“. Nikdo jiný ji nemůže přinést za nás. (Přečti Hebrejcům 13:15.) Očekává Jehova, že všichni budeme dávat stejné oběti, tedy v tomto případě stejné komentáře? Vůbec ne!

4 Jehova ví, že schopnosti a okolnosti každého z nás se liší, a moc si váží obětí, které mu přinášíme. Zamysli se nad tím, jaké oběti přijímal od Izraelitů. Někteří si mohli dovolit dát Jehovovi ovci nebo kozu. Chudý Izraelita ale směl přinést „dvě hrdličky nebo dva mladé holuby“. A když si někdo nemohl dovolit ani to, Jehova přijal „desetinu efa jemné mouky“. (3. Mojž. 5:7, 11) Mouka byla sice levnější, ale pokud to byla „jemná mouka“, Jehova si takové oběti stále vážil.

5 Náš laskavý Bůh se nezměnil. Když na shromáždění odpovídáme, neočekává, že všichni budeme tak výřeční jako Apollos nebo tak přesvědčiví jako Pavel. (Sk. 18:24; 26:28) Jehova chce, abychom podle svých schopností dávali ty nejlepší komentáře. Vzpomeň si na vdovu, která vhodila do pokladnice dvě mince malé hodnoty. Jehova si jí moc vážil, protože mu dala to nejlepší, co měla. (Luk. 21:1–4)

Když dáváme komentáře, povzbuzujeme tak druhé a je to dobré i pro nás (6. a 7. odstavec) *

6. a) Jak na nás podle Hebrejcům 10:24, 25 můžou působit komentáře druhých? b) Jak můžeš dát najevo vděčnost za komentáře, které tě povzbudily?

6 Povzbuzujeme jeden druhého. (Přečti Hebrejcům 10:24, 25.) Všichni jsme rádi, když na shromáždění slyšíme různé komentáře. Líbí se nám jednoduchá a upřímná vyjádření malých dětí. Povzbuzuje nás, když někdo nadšeně mluví o nějaké myšlence, kterou objevil. A obdivujeme ty, kdo sebrali odvahu, i když jsou plaší nebo se teprve učí místní jazyk. (1. Tes. 2:2) Jak můžeme ukázat, že si jejich úsilí vážíme? Po shromáždění jim za komentář můžeme poděkovat. Vděčnost můžeme dát najevo i tak, že sami přispějeme komentářem. Díky tomu ze sálu Království neodcházíme povzbuzeni jenom my, ale i druzí. (Řím. 1:11, 12)

7. Co dobrého nám přináší to, že dáváme komentáře?

7 Je to dobré i pro nás. (Iz. 48:17) Jak to? Za prvé, když máme cíl dát komentář, je to o důvod víc se na shromáždění dobře připravit. Díky tomu, že se dobře připravujeme, Bibli čím dál lépe rozumíme. A čím lépe jí rozumíme, tím lépe můžeme uplatňovat to, co se učíme. Za druhé, když jsme na shromáždění aktivní, víc si ho užijeme. A za třetí, připravit si a dát komentář vyžaduje úsilí, a tak si to, o čem jsme mluvili, obvykle ještě nějakou dobu pamatujeme.

8., 9. a) Jak podle Malachiáše 3:16 naše komentáře působí na Jehovu? b) S čím někteří bojují?

8 Jehova z toho má radost. Můžeme si být jistí, že Jehova nám naslouchá a našeho úsilí odpovídat si moc váží. (Přečti Malachiáše 3:16.) Dává to najevo tak, že nás za naši snahu dělat mu radost odměňuje. (Mal. 3:10)

9 Máme tedy pádné důvody na shromáždění odpovídat. Přesto se někteří možná bojí zvednout ruku. Pokud je to těžké i pro tebe, nezoufej! Zamysleme se teď nad některými biblickými zásadami, dvěma příklady a několika praktickými tipy, které nám všem můžou pomoct, abychom na shromáždění dávali víc komentářů.

JAK PŘEKONAT STRACH

10. a) Z čeho mají mnozí z nás strach? b) Proč může být to, že máš strach dávat komentáře, dobrým znamením?

10 Sevře se ti žaludek pokaždé, když jenom pomyslíš na to, že bys zvedl ruku? Pokud ano, nejsi sám. Pravda je, že většina z nás má trochu strach, když dává komentář. Abys mohl s tímto ochromujícím pocitem něco dělat, musíš nejdřív zjistit jeho příčinu. Bojíš se, že zapomeneš, co chceš říct, nebo že odpovíš špatně? Máš strach, že tvůj komentář nebude tak dobrý jako komentáře druhých? Takové obavy ve skutečnosti můžou být dobrým znamením. Svědčí totiž o tom, že jsi pokorný a že druhé považuješ za lepší. Jehova pokoru miluje. (Žalm 138:6; Filip. 2:3) Zároveň si ale přeje, abys ho chválil a bratry a sestry na shromáždění povzbuzoval. (1. Tes. 5:11) Má tě moc rád a dodá ti odvahu, kterou potřebuješ.

11. Které myšlenky z Bible ti můžou pomoct?

11 Zamysli se nad následujícími myšlenkami z Bible. Všichni chybujeme v tom, co říkáme a jak to říkáme. (Jak. 3:2) Jehova od nás neočekává dokonalost a neočekávají ji ani bratři a sestry. (Žalm 103:12–14) Jsou naše duchovní rodina a mají nás moc rádi. (Mar. 10:29, 30; Jan 13:35) Chápou, že se nám komentáře někdy úplně nepovedou.

12., 13. Co se učíme a) od Nehemjáše? b) od Jonáše?

12 Přemýšlej o dvou biblických příkladech, které ti můžou pomoct strach překonat. Třeba takový Nehemjáš. Sloužil na dvoře mocného krále. Byl smutný, protože slyšel, že hradby Jeruzaléma jsou pobořené a brány spálené. (Neh. 1:1–4) Představ si, jak se mu asi sevřel žaludek, když se ho král zeptal, proč vypadá tak nešťastně. Nehemjáš se rychle pomodlil a pak odpověděl. Král díky tomu Božímu lidu hodně pomohl. (Neh. 2:1–8) Vzpomeň si také na Jonáše. Když ho Jehova pověřil, aby předal jeho poselství obyvatelům Ninive, Jonáš se tak vyděsil, že před svým úkolem utekl a vydal se opačným směrem. (Jon. 1:1–3) S Jehovovou pomocí ale nakonec do Ninive šel a to, co tam lidem řekl, pro ně bylo životně důležité. (Jon. 3:5–10) Od Nehemjáše se učíme, že předtím, než se přihlásíme, je důležité se pomodlit. Od Jonáše se učíme zase to, že Jehova nám může pomoct sloužit mu navzdory tomu největšímu strachu, jaký můžeme mít. A upřímně, nahánějí snad v některém sboru bratři a sestry takovou hrůzu jako obyvatelé Ninive?

13 Které praktické tipy ti můžou pomoct dávat na shromáždění povzbudivé komentáře? Nad několika se teď zamyslíme.

14. Proč bychom se měli na shromáždění dobře připravovat a kdy to můžeme dělat?

14 Připravuj se na každé shromáždění. Když předem plánuješ a dobře se připravuješ, bude se ti odpovídat snadněji. (Přísl. 21:5) Všichni samozřejmě nemáme stejný režim. Eloise, vdova, které je přes 80, se na studium Strážné věže začíná připravovat už začátkem týdne. Říká: „Když si látku prostuduji předem, shromáždění mě víc baví.“ Joy, která pracuje na plný úvazek, se na Strážnou věž připravuje v sobotu. Říká: „Vyhovuje mi, když mám látku čerstvě v hlavě.“ A Ike, sborový starší a pravidelný průkopník, říká: „Zjistil jsem, že mi víc vyhovuje studovat po chvilkách v průběhu týdne než studovat dlouhou dobu v kuse.“

15. Jak se můžeš na shromáždění dobře připravit?

15 Co to zahrnuje dobře se na shromáždění připravit? Vždycky začni tím, že Jehovu poprosíš o svatého ducha. (Luk. 11:13; 1. Jana 5:14) Potom věnuj několik minut tomu, že si látku zběžně projdeš. Zamysli se nad názvem, mezititulky, obrázky a rámečky. Pokračuj tím, že si přečteš každý odstavec a vyhledáš si co nejvíc nevypsaných biblických veršů. Nad látkou do hloubky přemýšlej a zaměř se na myšlenky, ke kterým by ses chtěl na shromáždění vyjádřit. Čím lépe se připravíš, tím víc z toho načerpáš a tím snazší pro tebe bude dávat komentáře. (2. Kor. 9:6)

16. Které nástroje máš k dispozici a jak je využíváš?

16 Pokud můžeš, používej elektronické nástroje dostupné v jazyce, kterým mluvíš. Jehova nám prostřednictvím své organizace dal elektronické nástroje, aby pro nás bylo snazší se na shromáždění připravovat. V aplikaci JW Library Sign Language® si můžeš do svého zařízení stáhnout studijní publikace. Můžeš si pak kdykoli a kdekoli materiál prostudovat nebo si ho aspoň přečíst či poslechnout. Někteří tuto aplikaci využívají, aby studovali během pauzy v práci nebo ve škole anebo když cestují. A díky Watchtower Library ONLINE KNIHOVNĚ Strážné věžeje pro nás mnohem snazší do hloubky prozkoumat myšlenky, které nás zaujaly.

Kdy si vyhrazuješ čas na přípravu? (14. až 16. odstavec) *

17. a) Proč je dobré připravit si několik komentářů? b) Co ses naučil z videa Připrav si komentář ze seriálu „Staň se Jehovovým přítelem“?

17 Pokud je to možné, na každé shromáždění si připrav několik komentářů. Proč ne jenom jeden? Protože tě bratr, který bod programu vede, nemusí vždycky vyvolat. Nejspíš nebudeš jediný, kdo se přihlásí, a bratr možná vyvolá někoho jiného. Je také možné, že v určitou chvíli už nikoho dalšího nebude moct vyvolat, aby shromáždění skončilo včas. Proto se neuraz ani se nenech odradit, když tě hned nevyvolá. Pokud si připravíš několik komentářů, budeš mít víc příležitostí odpovědět. Můžeš se připravit na to, že přečteš biblický verš. Zkus si ale připravit i komentář, který řekneš vlastními slovy. *

18. Proč dávat stručné komentáře?

18 Dávej stručné komentáře. Nejpovzbudivější komentáře jsou často krátké a jednoduché. Snaž se proto, aby tvoje odpovědi nebyly dlouhé. Zkus se vejít do 30 vteřin. (Přísl. 10:19; 15:23) Jestli na shromáždění odpovídáš už hodně let, máš důležitou roli – být dobrým příkladem v tom, že odpovídáš stručně. Pokud jsou tvoje odpovědi složité a trvají několik minut, ostatní to může zastrašit. Možná si řeknou, že se nemůžou vyrovnat tvé výřečnosti. Navíc když dáváme krátké komentáře, umožňujeme druhým, aby se zapojili i oni. Jednoduchou, přímou odpověď dej hlavně tehdy, když odpovídáš jako první. Nesnaž se zmínit všechny myšlenky z odstavce. Potom co zazněla hlavní myšlenka, se můžeš vyjádřit k těm dalším. (Viz rámeček „ Co můžu říct?“.)

19. Jak ti bratr, který vede bod programu, může pomoct, ale co musíš udělat ty?

19 Bratrovi, který bod programu vede, řekni, ke kterému odstavci bys rád dal komentář. Pokud se pro to rozhodneš, měl bys za bratrem zajít dostatečně včas před začátkem shromáždění. Když zazní otázka, na kterou chceš odpovědět, rychle zvedni ruku, a to tak, aby tě bratr viděl.

20. V čem je shromáždění jako společné jídlo s přáteli?

20 Shromáždění je jako společné jídlo s dobrými přáteli. Představ si, že někdo ze sboru plánuje grilování a poprosí tě, abys připravil něco malého k jídlu. Možná bys byl trochu nervózní, ale asi by ses snažil přinést něco, co by všem chutnalo. Jehova, náš hostitel, pro nás na shromáždění bohatě prostírá stůl. (Žalm 23:5; Mat. 24:45) A má radost, když přineseme něco malého – to nejlepší, co můžeme. Proto se na shromáždění dobře připravuj a dávej na nich co nejvíc komentářů. Pak z Jehovova stolu nebudeš jenom brát, ale také na něj sám něco dáš.

PÍSEŇ Č. 1 Jehovovy vlastnosti

^ 5. odst. Podobně jako žalmista David máme všichni Jehovu moc rádi a chceme ho chválit. Jedinečnou příležitost ukázat Jehovovi, že ho milujeme, máme na shromáždění, kde ho s bratry a sestrami uctíváme. Pro některé z nás je ale těžké dávat komentáře. Pokud s tím bojuješ i ty, možná díky tomuto článku zjistíš, proč se bojíš odpovídat, a svůj strach překonáš.

^ 17. odst. Na stránkách jw.org se podívej na video Připrav si komentář ze seriálu „Staň se Jehovovým přítelem“.

^ 63. odst. POPIS OBRÁZKU: Bratři a sestry se radostně účastní studia Strážné věže.

^ 65. odst. POPIS OBRÁZKŮ: Někteří z těch, kdo se na předchozím obrázku aktivně účastnili studia Strážné věže. I když se okolnosti každého z nich liší, všichni si udělali čas na přípravu.