22. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Zlepši svoje studijní návyky

Zlepši svoje studijní návyky

„Abyste se ujišťovali o důležitějších věcech.“ (FILIP. 1:10)

PÍSEŇ Č. 42 ‚Pomáhej těm, kdo jsou slabí‘

CO SE DOZVÍŠ *

1. Proč se možná některým nechce studovat?

HODNĚ lidí musí v dnešní době velmi tvrdě pracovat, aby měli na živobytí. Mnozí bratři a sestry pracují dlouhé hodiny a přitom si vydělají jenom na základní potřeby své rodiny. Bezpočet dalších křesťanů stráví každý pracovní den několik hodin na cestě do zaměstnání a zpátky. Často mají tvrdou fyzickou práci. Když se na konci dne takoví bratři a sestry vrátí domů, jsou vyčerpaní. To poslední, co by se jim v tu chvíli chtělo, je studovat.

2. Kdy studuješ?

2 Skutečnost je ale taková, že si čas na studium – na opravdové studium Božího Slova a biblických publikací – musíme najít. Závisí na tom náš vztah s Jehovou a náš věčný život. (1. Tim. 4:15, 16) Někteří vstávají každý den brzy ráno a studují, když je doma ještě klid a mají čerstvou mysl. Jiní věnují studiu a rozjímání několik minut večer, kdy je nic neruší.

3., 4. K jakým změnám došlo a proč?

3 Určitě souhlasíš s tím, že najít si čas na studium je důležité. Co bychom ale měli studovat? Možná si říkáš: Máme toho ke čtení tolik, nestíhám to! Některým se daří plně využívat všechno, co dostáváme, ale hodně bratrů a sester si na to jenom těžko najde čas. Vedoucí sbor si to dobře uvědomuje. Z toho důvodu dal v nedávné době pokyn, aby tištěného i elektronického materiálu vycházelo méně.

4 Například už nevychází Ročenka svědků Jehovových, protože spousta povzbudivých příběhů je k dispozici na jw.org® a také v hlavních pořadech na JW Broadcasting®. Časopisy Probuďte se! Strážná věž pro veřejnost teď vycházejí jenom třikrát v roce. K těmto změnám nedošlo proto, abychom měli víc času na jiné činnosti. Došlo k nim proto, abychom mohli věnovat pozornost důležitějším věcem. (Filip. 1:10) Zamysleme se teď nad tím, jak si můžeš stanovit priority a mít z osobního studia co nejvíc.

STANOV SI PRIORITY

5., 6. Co bychom měli pečlivě studovat?

5 Co by mělo patřit k našim prioritám? Určitě bychom měli každý den studovat Bibli. Týdenní čtení Bible, které je naplánované pro shromáždění v týdnu, teď bývá kratší, abychom měli víc času přemýšlet o tom, co jsme si přečetli, a najít si dodatečné informace. Naším cílem by nemělo být si přidělený úsek jenom přečíst, ale také nechat myšlenky působit na svoje srdce a prohloubit svůj vztah s Jehovou. (Žalm 19:14)

6 Co dalšího bychom měli pečlivě studovat? Samozřejmě se chceme připravovat na studium Strážné věže a sborové studium Bible a také si prostudovat další materiál, který se bude probírat na shromáždění v týdnu. Měli bychom si také přečíst každé číslo Strážné věže Probuďte se!

7. Měli bychom být smutní, když nedokážeme držet krok se vším, co vychází na našich stránkách a na JW Broadcasting?

7 Možná řekneš: „Fajn, ale co všechny ty články a videa, které vycházejí na našich stránkách a na JW Broadcasting? Je toho tolik!“ Uveďme si přirovnání: V restauraci je stůl s obrovským množstvím různých pochoutek. Hosté by nikdy nemohli ochutnat všechno, co se jim nabízí, a tak si vyberou jenom něco. Podobně pokud nedokážeš držet krok se vším, co máme k dispozici elektronicky, nebuď z toho smutný. Přečti si a zkoukni to, co zvládneš. Zamysleme se teď na tím, co znamená studovat a jak mít ze studia co největší užitek.

STUDIUM NENÍ VŽDYCKY ZÁBAVA

8. Jak můžeš postupovat, když se připravuješ na studium Strážné věže, a co dobrého ti to přinese?

8 Studovat znamená soustředěně číst s cílem naučit se něco důležitého. Nestačí jenom danou látku zběžně prolétnout a podtrhnout si odpovědi na otázky. Když se například připravuješ na studium Strážné věže, přečti si nejdřív odstavec „Co se dozvíš“ a potom se zamysli nad názvem článku, mezititulky a otázkami k opakování. Pak si pomalu a pečlivě článek přečti. V každém odstavci věnuj pozornost klíčové větě, což je obvykle první věta. Často se z ní dozvíš, jakým směrem se bude odstavec ubírat. Když článek čteš, uvažuj o tom, jak myšlenky v každém odstavci rozvíjejí mezititulek a jak souvisejí s námětem článku. Poznamenej si slova, která neznáš, a také body, ke kterým by sis rád našel další informace.

9. a) Proč a jak bychom se měli při studiu Strážné věže zaměřit hlavně na biblické verše? b) Co bychom podle Jozua 1:8 měli dělat kromě toho, že si biblické verše jenom přečteme?

9 Studium Strážné věže je vlastně studium Bible. Zaměř se tedy hlavně na biblické verše, zvlášť na ty, které se budou číst, až se článek bude probírat na shromáždění. Všímej si především toho, jak klíčová slova nebo slovní spojení ve verších zdůrazňují hlavní myšlenku v odstavci. Udělej si také čas na to, aby ses nad biblickými verši zamyslel a popřemýšlel, jak je můžeš ty osobně uplatnit. (Přečti Jozua 1:8.)

Rodiče, učte svoje děti, jak studovat (10. odstavec) *

10. Proč by na základě Hebrejcům 5:14 měli rodiče v rámci rodinného uctívání věnovat čas tomu, aby děti učili, jak studovat a hledat informace?

10 Rodiče si pochopitelně přejí, aby se jejich děti těšily na rodinné uctívání a aby je bavilo. I když by každý týden měli mít pro rodinné uctívání naplánované něco konkrétního, nemusí mít pocit, že to pokaždé musí být nějaká mimořádná aktivita nebo bombastický projekt. Některé rodinné uctívání můžou věnovat tomu, že se podívají na hlavní pořad na JW Broadcasting nebo že budou pracovat na nějakém výjimečném projektu, jakým je třeba stavba modelu Noemovy archy. Důležité ale také je, aby se děti naučily, jak studovat. Musí se například naučit, jak se připravovat na shromáždění nebo jak si najít informace k otázce, která se řešila ve škole. (Přečti Hebrejcům 5:14.) Když budou děti věnovat nějaký čas studijním projektům doma, bude pro ně snazší soustředit se na myšlenky, které se budou rozebírat na shromážděních nebo na krajských a regionálních sjezdech, a to i tehdy, když se v rámci programu zrovna nepřehrává žádné video. Samozřejmě to, jak dlouhé bude každé studium, záleží na věku a povaze dítěte.

11. Proč bychom měli učit zájemce, jak smysluplně studovat?

11 To, jak studovat, se musí naučit také zájemci. Když s námi začínají studovat Bibli, máme radost už jenom z toho, že si při přípravě na studium nebo shromáždění podtrhávají odpovědi. Měli bychom je ale naučit, jak si hledat další informace a jak smysluplně studovat. Pokud nevíš, jak zájemci vysvětlit, aby si sám studoval a sám se připravoval, můžeš se podívat do 9. lekce brožury Kdo dnes jedná podle Jehovovy vůle? Když pak budou řešit nějaký problém, nebudou se hned ptát druhých ve sboru, co mají dělat, ale budou si umět sami najít rady v našich publikacích.

PŘI STUDIU MĚJ CÍL

12. Jaké cíle můžeme při studiu mít?

12 Pokud nestuduješ rád, možná si říkáš, že tě studium nikdy bavit nebude. Ale tak to být nemusí. Začni tím, že budeš studovat jenom chvíli a postupně budeš dobu studia prodlužovat. Měj nějaký cíl. Hlavním cílem by samozřejmě mělo být posílit svůj vztah s Jehovou. Krátkodobější cíl může být to, že najdeš odpověď na otázku, kterou ti někdo položil, nebo si vyhledáš informace k problému, který řešíš.

13. a) Jak by mohl mladý člověk postupovat, když chce ve škole obhájit to, čemu věří? b) Jak můžeš uplatnit radu z Kolosanům 4:6?

13 Jsi mladý a chodíš do školy? Všichni tvoji spolužáci možná věří evoluční teorii. Rád bys obhájil, co učí Bible, ale možná se na to úplně necítíš. To si říká o studijní projekt! Tvůj cíl by mohl být dvojí: 1. Upevnit svoje přesvědčení, že všechno stvořil Bůh, a 2. zlepšit se v tom, jak biblickou pravdu obhájit. (Řím. 1:20; 1. Petra 3:15) Nejdřív si polož otázku, jaké argumenty pro evoluční teorii spolužáci mají. Potom si vyhledej informace v našich publikacích. Obhájit to, čemu věříš, nemusí být tak těžké, jak si myslíš. Hodně lidí věří evoluci jenom proto, že jim někdo, koho respektují, řekl, že je to pravda. Někomu, kdo chce upřímně znát odpovědi, můžeš pomoct už jenom tím, že mu řekneš jedno nebo dvě fakta, která najdeš. (Přečti Kolosanům 4:6.)

PROBUĎ V SOBĚ CHUŤ

14.–16. a) Jak se můžeš lépe seznámit s biblickou knihou, kterou moc neznáš? b) Na základě uvedených biblických veršů vysvětli, jak bys mohl získat ucelenější obrázek o knize Amos. (Viz také rámeček „ Nech Bibli ožít!“.)

14 Dejme tomu, že podle programu budeme na příštím shromáždění přemýšlet o biblické knize, kterou napsal jeden z takzvaných malých proroků. Možná je to kniha, kterou moc neznáš. Prvním krokem by mohlo být, že si vytvoříš chuť dozvědět se, co ten prorok napsal. Ale jak?

15 Nejdřív si polož otázky: Co o pisateli té knihy vím? Kdo to byl, kde žil a čím se živil? Když se o něm dozvíš víc, možná pochopíš, proč použil určitá slova nebo přirovnání. Při čtení Bible si všímej slovních obratů, ze kterých je vidět osobnost pisatele.

16 Potom bude užitečné, když se podíváš, kdy byla kniha napsaná. Můžeš to snadno najít, když se podíváš na Videa k biblickým knihám. Můžeš se také podívat na časovou osu do brožury Bible – O čem tato kniha je? Pokud kniha, kterou studuješ, je prorocká, bylo by dobré zjistit, jaké podmínky v době jejího psaní panovaly. Jaké špatné postoje nebo praktiky chtěl prorok napravit? Kdo byli jeho současníci? Abys získal úplný přehled, možná se budeš muset podívat ještě do jiných zdrojů. Když chceš plně pochopit, co se dělo například v době proroka Amose, pomůže ti video Úvod k Amosovi. To všechno ti pomůže lépe si představit dobu, ve které Amos žil. (2. Král. 14:25–28; 2. Par. 26:1–15; Oz. 1:1–11; Amos 1:1)

VŠÍMEJ SI DETAILŮ

17. Na příkladu uvedeném v odstavci ukaž, že věnovat pozornost zdánlivým detailům může osobní studium zpříjemnit.

17 Je dobré číst Bibli se zdravou dávkou zvědavosti. Dejme tomu, že čteš 12. kapitolu Zecharjášova proroctví, která předpovídá smrt Mesiáše. (Zech. 12:10) Když se dostaneš ke 12. verši, čteš, že „rodina domu Natanova“ bude kvůli smrti Mesiáše hořce plakat. Místo toho, abys tento detail rychle přešel, zastav se a polož si otázky: Jak spolu souvisí rodina Natanova domu a Mesiáš? Můžu o tom zjistit víc? Potom si zahraj na detektiva. Křížový odkaz tě vede do 2. Samuelovy 5:14, kde se dozvídáš, že Natan byl jedním ze synů krále Davida. Druhý křížový odkaz, Lukáš 3:31, odhaluje, že Ježíš byl z matčiny strany přímým potomkem Natana. Najednou jsi fascinován! Věděl jsi, že bylo předpovězeno, že Ježíš bude potomkem Davida. (Mat. 22:42) David měl ale víc než 20 synů! Není úžasné, že Zecharjáš uvedl, že zvlášť rodina Natanova domu bude mít důvod truchlit nad smrtí Ježíše?

18. Na příkladu uvedeném v odstavci nebo na nějakém jiném příkladu ukaž, že věnovat pozornost zdánlivým detailům může osobní studium zpříjemnit.

18 Uveďme si jiný příklad. V první kapitole Lukáše čteme, že anděl Gabriel navštívil Marii a o synovi, kterého měla porodit, jí oznámil něco úžasného. Řekl: „Ten bude velký a bude nazýván Syn Nejvyššího; a Jehova Bůh mu dá trůn jeho otce Davida, a bude kralovat nad Jákobovým domem navždy a jeho království nebude mít konec.“ (Luk. 1:32, 33) Mohli bychom mít sklon zaměřit se na první část Gabrielova poselství, konkrétně na to, že Ježíš bude nazýván „Syn Nejvyššího“. Gabriel ale také předpověděl, že Ježíš bude „kralovat“. Můžeme tedy přemýšlet o tom, co mohla ta slova pro Marii znamenat. Pochopila Gabrielova slova tak, že Ježíš nahradí krále Heroda nebo jednoho z jeho následovníků a bude vládnout nad Izraelem? Kdyby se Ježíš stal králem, Marie by byla královna matka a její rodina by žila v královském paláci. V Bibli ale nikde nečteme, že ji taková možnost byť jen napadla, ani nikde nečteme, že žádala o nějaké významné postavení v Království tak jako dva Ježíšovi učedníci. (Mat. 20:20–23) Tento detail nám Marii ještě víc vykresluje jako velmi pokornou ženu.

19., 20. Jaké jsou podle Jakuba 1:22–25 a 4:8 naše cíle, když studujeme Boží Slovo a biblické publikace?

19 Pamatuj, že hlavním cílem studia Bible a našich publikací je prohloubit vztah s Jehovou. Každý z nás si přeje jasněji vidět, „jakým je člověkem“ a jaké změny by měl udělat, aby z něj Bůh měl radost. (Přečti Jakuba 1:22–25; 4:8.) Na začátku každého studia bychom proto měli Jehovu poprosit o jeho ducha. Měli bychom ho také prosit, aby nám pomohl mít ze studia co nejvíc a vidět se jeho očima.

20 Kéž je každý z nás jako Boží služebník, o kterém žalmista napsal: „Jeho potěšení je v Jehovově zákoně, a v jeho zákoně si čte polohlasem dnem i nocí. ... Všechno, co dělá, se podaří.“ (Žalm 1:2, 3)

PÍSEŇ Č. 11 Rozradostňujme Jehovovo srdce

^ 5. odst. Jehova nám štědře dává spoustu materiálu ke zhlédnutí, čtení a studiu. Tento článek ti pomůže rozhodnout se, co studovat, a také v něm najdeš praktická doporučení, jak ze svého osobního studia vytěžit co nejvíc.

^ 62. odst. POPIS OBRÁZKU: Rodiče učí děti, jak se připravovat na studium Strážné věže.

^ 64. odst. POPIS OBRÁZKU: Bratr si hledá informace o biblickém pisateli Amosovi. Obrázky v pozadí ukazují, co si bratr představuje, když biblické zprávy čte a přemýšlí o nich.