„Ať září vaše světlo“ k Jehovově slávě

„Ať září vaše světlo“ k Jehovově slávě

„Ať září vaše světlo před lidmi, aby ... vzdali slávu vašemu Otci.“ (MAT. 5:16)

PÍSNĚ: 47, 28

1. Jaký velký důvod k radosti máme?

JE ÚŽASNÉ slyšet o tom, jak se Boží lid rozrůstá! Minulý rok jsme vedli přes 10 milionů biblických studií. To zcela jasně ukazuje, že Boží služebníci nechávají zářit své světlo. A vezměme si ty miliony lidí, kteří se přišli podívat na Památnou slavnost! Díky tomu se mohli dozvědět o výkupném a o tom, jak moc nás Bůh miluje. (1. Jana 4:9)

2., 3. a) Jaká skutečnost nám nebrání v tom, abychom zářili „jako ti, kdo poskytují světlo ve světě“? b) Co si v tomto článku rozebereme?

2 Boží lid po celém světě mluví mnoha různými jazyky. To nám ale nebrání v tom, abychom našeho Otce Jehovu chválili jako jedna velká rodina. (Zjev. 7:9) Bez ohledu na to, jaký je náš mateřský jazyk nebo kde žijeme, všichni můžeme zářit „jako ti, kdo poskytují světlo ve světě“. (Fil. 2:15)

3 Naše služba, jednota a bdělost – tím vším přinášíme Jehovovi slávu. Ukážeme si teď, jak v těchto třech oblastech můžeme nechat zářit naše světlo. (Přečti Matouše 5:14–16.)

POMÁHEJ DRUHÝM POZNAT JEHOVU

4., 5. a) Jak kromě samotného kázání můžeme nechat zářit naše světlo? b) K čemu může naše příjemné vystupování vést? (Viz úvodní obrázek.)

4 „Nikdo nemůže být Pánu v těchto zbývajících dnech věrný a oddaný..., pokud se nechopí příležitosti, aby nechával zářit své světlo.“ To jsou slova z článku „Světlo v temnotě“, který vyšel v angličtině ve Strážné věži z 1. června 1925. Článek pokračoval: „Musí to dělat tím, že s lidmi z celého světa hovoří o dobré zprávě a sám se podrobuje cestám světla.“ Když kážeme a činíme učedníky, je to rozhodně jeden ze způsobů, jak necháváme zářit své světlo. (Mat. 28:19, 20) Jehovu můžeme oslavovat také svým chováním. Když jsme ve službě, lidé nás pozorují. Náš úsměv a srdečný pozdrav řeknou hodně o tom, jací lidé jsme a jakému Bohu sloužíme.

5 Ježíš svým učedníkům řekl: „Když budete vstupovat do domu, pozdravte členy domácnosti.“ (Mat. 10:12) Ježíš a apoštolové často kázali tam, kde bylo obvyklé pozvat cizí lidi k sobě domů. Dnes už to na mnoha místech zvykem není. Lidé můžou být nervózní, nebo dokonce naštvaní, když u jejich dveří zazvoní někdo cizí. Když ale budeme milí a přátelští, možná dokážeme rozptýlit jejich obavy nebo zmírnit negativní emoce. Úsměv je většinou ten nejlepší úvod. A platí to i o službě na veřejnosti. I ty bys asi mohl potvrdit, že když se člověk hezky usměje a pozdraví, lidé mnohdy ztratí ostych a přijdou si ke stojanu vzít nějakou publikaci. A někteří si s námi díky našemu příjemnému vystupování možná začnou povídat.

6. Co nového zkusili jedni postarší manželé?

6 Jedni postarší manželé z Anglie mají zdravotní problémy, kvůli kterým už nemůžou tolik chodit do služby dům od domu. Řekli si tedy, že budou sloužit přímo před svým domem. Bydlí blízko školy, a tak v době, kdy rodiče vyzvedávají své děti, vystaví na stolek publikace, které by rodiče mohly zaujmout. Mnozí z nich si ze zvědavosti vzali první a druhý díl knihy Otázky mladých lidí – Praktické odpovědi a také nějaké brožury. K manželům se přidala jedna průkopnice z jejich sboru. Její přátelský přístup společně s jejich upřímným zájmem zaujal jednoho z rodičů natolik, že začal studovat Bibli.

7. Jak můžeš pomoct uprchlíkům v místě, kde žiješ?

7 V posledních letech zažívá mnoho zemí příval uprchlíků. Co můžeš udělat pro to, abys jim pomohl poznat Jehovu? Co třeba začít tím, že se naučíš pozdrav v jejich jazyce? Může ti v tom pomoct aplikace JW Library Sign Language nebo taky ONLINE KNIHOVNA Strážné věže. Můžeš se také naučit pár znaků, díky kterým se s tebou budou chtít dát do řeči. Pak můžeš najít stránky jw.org a ukázat jim, jaká různá videa a publikace jsou tam k dispozici v jejich jazyce. (5. Mojž. 10:19)

8., 9. a) Jaký užitek máme ze shromáždění v týdnu? b) Jak můžou rodiče pomáhat svým dětem, aby na shromáždění dávaly komentáře?

8 Jehova nám dává přesně to, co potřebujeme, abychom uměli dobře kázat. Například shromáždění Život a služba nám pomáhá, abychom si víc věřili, když jdeme na opětovné návštěvy nebo vedeme biblická studia.

9 Na lidi, kteří přijdou na shromáždění, často udělají dojem komentáře našich dětí. Rodiče, pomáhejte svým dětem, aby se naučily odpovídat vlastními slovy. Někteří zájemci pochopili, že našli pravdu, když slyšeli, jak jednoduše a upřímně děti vyjadřují svou víru. (1. Kor. 14:25)

PODPORUJ JEDNOTU

10. Co může rodině pomoct, aby držela pospolu?

10 Naše světlo může zářit také tím, že se jako rodina i jako sbor snažíme držet pospolu. Jak k tomu můžou přispět rodiče? Tak, že budou dbát na to, aby měli pravidelné rodinné uctívání. Hodně rodin se v průběhu měsíce dívá na hlavní pořad na JW Broadcasting a pak si společně povídají, jak by to, co se dozvěděli, mohli využít. Rodiče, pamatujte, že malé děti potřebují něco jiného než dospívající. Udělejte všechno pro to, aby si z rodinného uctívání každý odnesl něco pro sebe. (Žalm 148:12, 13)

Když se budeš zajímat o starší spolukřesťany, hodně tě to povzbudí (11. odstavec)

11.–13. Co může každý z nás dělat pro to, aby byl sbor ještě víc sjednocený?

11 I když jsi mladý, můžeš přispět k tomu, aby všichni ve sboru cítili, že tam patří. Co se třeba spřátelit se staršími bratry a sestrami? Zeptej se jich, co ve službě pro Jehovu zažili. Můžou tě toho hodně naučit. Zjistíš, že povzbudili nejenom oni tebe, ale i ty je. A každý z nás – ať jsme mladí, nebo starší – může přispět k tomu, aby se hosté na našich shromážděních cítili vítaní. Stačí se s nimi pozdravit, usmát se, pomoct jim najít místo a představit je ostatním. Snaž se, aby to pro ně byl příjemný zážitek.

12 Pokud vedeš schůzku před službou, můžeš starším zvěstovatelům pomoct, aby jejich světlo dál jasně zářilo. Ujisti se, že mají vhodný obvod. V některých případech může být dobré, aby s nimi šli do služby mladší zvěstovatelé. Mají totiž víc síly, a tak jim můžou pomoct. Starší bratři a sestry a také ti, kdo mají zdravotní problémy, často ztrácí radost, protože nemůžou sloužit tolik, kolik byli zvyklí. Když ale budou vědět, že se o ně zajímáš a chápeš jejich situaci, budou se cítit o hodně líp. Tvůj dobrý úsudek a laskavý přístup můžou pomoct mladším i starším, zkušeným i méně zkušeným, aby dobrou zprávu kázali s nadšením. (3. Mojž. 19:32)

13 Žalmista zvolal: „Pohleď, jak je dobré a jak příjemné, když spolu bratři bydlí v jednotě!“ (Přečti Žalm 133:1, 2.) Izraelité uctívali Jehovu společně, a tak jeden na druhého měli dobrý vliv. Jejich jednota byla jako olej pomazání, který byl příjemný a zároveň měl blahodárné účinky. My také můžeme mít na druhé pozitivní účinky, když k nim budeme milí a laskaví. Potom budeme jako sbor držet víc pospolu. Mohl bys bratry a sestry ze sboru poznat blíž? (2. Kor. 6:11–13)

14. Jak může tvoje světlo zářit v místě, kde žiješ?

14 Můžeš udělat ještě víc pro to, aby tvoje světlo zářilo v místě, kde žiješ? Když budeš milý a vstřícný, tvoji sousedé se možná začnou zajímat o pravdu. Zeptej se sám sebe: Co si o mně moji sousedé myslí? Je můj byt nebo dům čistý a uklizený? Vypadá díky němu naše ulice líp? Když někdo ze sousedů potřebuje pomoct, jsem iniciativní? Až si budeš povídat s někým ze sboru, zkus se ho zeptat, jak jeho laskavé a dobré chování ovlivnilo příbuzné, sousedy, kolegy nebo spolužáky. Je docela pravděpodobné, že ti povypráví nějaký hezký zážitek. (Ef. 5:9)

ZŮSTAŇ BDĚLÝ

15. Proč je tak důležité zůstat bdělý?

15 Jestli chceme, aby naše světlo stále zářilo jasně, musíme si uvědomovat, v jaké době žijeme. Ježíš své učedníky opakovaně vybízel: „Zůstaňte ... bdělí.“ (Mat. 24:42; 25:13; 26:41) Pokud máme pocit, že velké soužení je někde v nedohlednu, tedy že určitě přijde, ale ne během našeho života, ve službě moc horliví nebudeme. (Mat. 24:21) Místo jasné záře bude naše světlo spíš poblikávat a pak možná úplně zhasne.

16., 17. Co ti pomůže zůstat bdělý?

16 S tím, jak se situace ve světě stále zhoršuje, všichni potřebujeme zůstat bdělí. Jehova zasáhne v ten pravý čas. Tím si můžeme být jistí. (Mat. 24:42–44) Mezitím pracuj na trpělivosti a zaměřuj se na to, co nás čeká. Každý den si čti Boží Slovo a nezapomínej na modlitby. (1. Petra 4:7) Uč se od bratrů a sester, kteří Jehovovi slouží už léta. Můžeš si třeba vyhledat jejich životní příběhy.

17 Žij pro Jehovu. Pomáhej druhým a buď často s bratry a sestrami. Uvidíš, že budeš šťastný a čas ti bude rychle utíkat. (Ef. 5:16) Během uplynulých 100 let toho Jehovovi služebníci udělali tolik! Dnes máme ale víc práce než kdy dřív. Díky Jehovovi naše světlo září tak jasně, jak by to v minulosti nikoho nenapadlo.

Při pastýřské návštěvě máme možnost čerpat z moudrosti v Božím Slově (18. a 19. odstavec)

18., 19. Jak nám starší pomáhají, aby naše světlo dál zářilo? Uveď příklad.

18 I když děláme hodně chyb, Jehova nám dovoluje mu sloužit. Aby to pro nás bylo jednodušší, dal nám „dary v podobě lidí“ neboli sborové starší. (Přečti Efezanům 4:8, 11, 12.) Až tě nějaký starší navštíví příště, využij možnost se od něj něco dozvědět a nech si poradit.

19 Jedni manželé z Anglie měli nějaké problémy, a tak poprosili dva starší, aby jim pomohli. Manželka měla pocit, že její manžel rodinu duchovně nevede. Manžel přiznal, že není zrovna nejlepší učitel a že nemají pravidelné rodinné uctívání. Starší jim pomohli zamyslet se nad Ježíšovým příkladem. Manžela vybídli, aby napodoboval Ježíše v tom, jak se staral o své učedníky. A manželku povzbudili, aby napodobovala Ježíše v tom, že bude trpělivá. Také jim dali pár tipů, jak mít pravidelné rodinné uctívání s jejich dvěma dětmi. (Ef. 5:21–29) Manžel na sobě opravdu zapracoval. Starší ho pochválili a řekli mu, ať v tom pokračuje dál a spoléhá se na svatého ducha. Láska a opravdový zájem starších této rodině pomohly, aby jejich světlo zářilo.

20. Co zažiješ, když bude tvoje světlo zářit?

20 Žalmista zpíval: „Šťastný je každý, kdo se bojí Jehovy, kdo chodí po jeho cestách.“ (Žalm 128:1) Šťastný budeš, když bude tvoje světlo zářit. Uč tedy druhé o Bohu, dělej všechno pro to, aby tvoje rodina i sbor držely pospolu, a zůstaň bdělý. Ostatní uvidí, co dobrého děláš, a i oni budou chtít vzdávat slávu našemu Otci Jehovovi. (Mat. 5:16)