Zaměřuj se na to, co je opravdu důležité

Zaměřuj se na to, co je opravdu důležité

„Aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (ŽALM 83:18)

PÍSNĚ: 46, 16

1., 2. a) Co důležitého se týká celého lidstva? b) Proč by nám na tom mělo tak záležet?

ŽIVOT mnoha lidí se dnes točí hlavně kolem peněz. Chtějí být bohatí a udržet si vysokou životní úroveň. Pro jiné je prioritou rodina, zdraví nebo osobní úspěchy.

2 Je ale něco, co je velmi důležité pro každého z nás. Je to ospravedlnění Jehovovy svrchovanosti. Nikdy bychom na to neměli zapomenout. Mohlo by se nám to stát, protože každý den řešíme spoustu věcí a máme různé problémy. Čím více ale budeme podporovat Jehovovu svrchovanost, tím lépe budeme zvládat každodenní starosti a tím bližší vztah budeme mít k Jehovovi.

PROČ JE TO TAK DŮLEŽITÉ?

3. Co Satan tvrdí o Jehovově vládě?

3 Satan vznesl otázku, jestli Jehova má právo být nejvyšším vládcem. Chce, aby si lidé mysleli, že Jehova vládne špatně a že to nejlepší nám odpírá. Naznačil, že lidé by byli mnohem šťastnější, kdyby byli na Bohu nezávislí. (1. Mojž. 3:1–5) Také nepřímo řekl, že pokud se člověk dostane do velkých těžkostí, nezůstane Bohu věrný a Jehovu jako vládce zavrhne. (Job 2:4, 5) Jehova proto nechává uplynout nějaký čas, aby všichni jasně viděli, že když lidem nevládne on, je život těžký.

4. Proč musí být otázka týkající se svrchovanosti vyřešena?

4 Jehova samozřejmě ví, že Ďáblova obvinění jsou falešná. Proč se tedy rozhodl dát Satanovi čas, aby své tvrzení obhájil? Protože odpověď na tuto otázku se týká úplně všech, ať už andělů v nebi, nebo lidí na zemi. (Přečti Žalm 83:18.) Adam s Evou Jehovovu vládu zavrhli a od té doby to udělalo mnoho dalších lidí. Někteří si proto můžou myslet, že Ďábel má pravdu. Do doby, než tato věc bude lidem a andělům naprosto jasná, nemůže být skutečný mír a jednota. Ale potom co se prokáže, že Jehova má právo vládnout, budou všichni jeho autoritu uznávat a budou se jí trvale podřizovat. V celém vesmíru budou pokojné podmínky. (Ef. 1:9, 10)

5. Jakou roli máme v otázce svrchovanosti my?

5 Boží svrchovanost bude ospravedlněna a vláda Satana a lidí naprosto selže a bude odstraněna. Vystřídá ji Boží vláda zastoupená mesiášským královstvím. Ti, kdo Boha nezavrhli, dokázali, že lidé můžou zůstat Boží vládě věrní. (Iz. 45:23, 24) Chceš mezi těmi věrnými lidmi být i ty? Pokud ano, musíš se zaměřovat na to, co je důležité, a rozumět tomu, proč to tak je.

JE TO DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ ZÁCHRANA

6. Jak důležité je ospravedlnění Jehovovy svrchovanosti?

6 Ospravedlnění Jehovovy svrchovanosti je zásadní věc týkající se celého lidstva. Je důležitější než osobní štěstí kohokoli z nás. Ale znamená to, že naše záchrana je nepodstatná a že Jehovovi na nás nezáleží? To vůbec ne! Proč to můžeme říct?

7., 8. Jaký užitek budeme mít z ospravedlnění Boží svrchovanosti?

7 Jehova nás hluboce miluje. Má nás tak rád, že dal svého Syna, abychom měli možnost žít věčně. (Jan 3:16; 1. Jana 4:9) Pokud by svoje sliby ohledně naší budoucnosti nedodržel, měl by Satan a další Jehovovi nepřátelé pravdu. Satan tvrdí, že Jehova je lhář, který lidem odpírá dobré věci a vládne nespravedlivě. Nepřátelé se Božím slibům vysmívají a říkají: „Kde je ta jeho slíbená přítomnost? Vždyť ode dne, kdy naši praotcové usnuli ve smrti, všechno pokračuje přesně jako od počátku stvoření.“ (2. Petra 3:3, 4) Jehova ale svoje sliby splní. Ospravedlnění jeho svrchovanosti totiž bude znamenat i záchranu poslušného lidstva. (Přečti Izajáše 55:10, 11.) Kromě toho Jehova svoji autoritu uplatňuje s láskou. Můžeme si tedy být jistí, že své věrné služebníky bude vždycky milovat a vážit si jich. (2. Mojž. 34:6)

8 To, že Jehovova svrchovanost je nanejvýš důležitá, neznamená, že naše záchrana je pro Jehovu nepodstatná. Velmi mu na nás záleží. Musíme mít ale správný pohled na to, co je opravdu důležité, a věrně podporovat Jehovovu spravedlivou vládu.

MĚJ NA VĚCI SPRÁVNÝ POHLED

9. Co Satan tvrdil o Jobovi? (Viz úvodní obrázek.)

9 Je důležité, abychom na Jehovovu svrchovanost měli správný pohled. Jasně je to vidět z knihy Job, která je jednou z prvních napsaných biblických knih. Co se z ní dozvídáme? Satan tvrdil, že když bude Job hodně trpět, obrátí se k Bohu zády. Dokonce Boha vyzval, aby Jobovi ublížil. To Jehova neudělal, ale Satanovi dovolil, aby Joba vyzkoušel. Řekl mu: „Všechno, co má, je v tvé ruce.“ (Přečti Joba 1:7–12.) Krátce nato přišel Job o služebnictvo a majetek a zemřelo mu deset milovaných dětí. Satan dosáhl toho, že si Job myslel, že tyto tragédie způsobil Bůh. (Job 1:13–19) Kromě toho postihl Joba bolestivou a odpornou nemocí. (Job 2:7) A aby toho nebylo málo, Jobova manželka i tři jeho přátelé ho zraňovali svými slovy. (Job 2:9; 3:11; 16:2)

10. a) Jak Job ukázal, že je věrný Bohu? b) Proč Job potřeboval usměrnit?

10 Bylo Satanovo tvrzení pravdivé? Ne. I když Joba postihla jedna tragédie za druhou, nikdy Jehovu nezavrhl. (Job 27:5) Na nějakou dobu ale ztratil správný pohled na to, co je skutečně důležité, a myslel hlavně sám na sebe. Ospravedlňoval se, že neudělal nic špatného. Také si myslel, že by se měl dozvědět, proč trpí. (Job 7:20; 13:24) Možná si říkáme, že to bylo pochopitelné, vzhledem k tomu, čím vším si prošel. Jehova ale věděl, že Job nevidí věci správně, a usměrnil ho. Jak to udělal?

11. V čem Jehova Jobovi pomohl?

11 To, co Jehova řekl Jobovi, najdeme ve 38. až 41. kapitole knihy Job. Nikde se tam ale nedočteme, že by mu sdělil důvod jeho utrpení, jako by se musel ospravedlňovat. Spíš chtěl, aby si Job uvědomil, jak je ve srovnání s ním nevýznamný. Také mu pomohl pochopit, že jsou mnohem důležitější věci než Jobovy osobní problémy. (Přečti Joba 38:18–21.) Díky tomu Job získal na svoji situaci správný náhled.

12. Jak na to Job zareagoval?

12 Bylo od Jehovy nelaskavé mluvit s Jobem tímto způsobem, potom co toho tolik vytrpěl? Nebylo, a nevnímal to tak ani samotný Job. Chápal, proč ho Jehova usměrňuje, a vážil si toho. Dokonce řekl: „Odvolávám a opravdu činím pokání v prachu a popelu.“ (Job 42:1–6) V podobném duchu mluvil s Jobem už předtím mladý Elihu. (Job 32:5–10) Job si moudré rady vzal k srdci a svůj názor změnil. Jehova to viděl a před všemi řekl, že si Jobovy věrnosti váží. (Job 42:7, 8)

13. V čem mohly Jehovovy rady pomáhat Jobovi i potom, co jeho zkoušky skončily?

13 Z Jehovových rad měl Job užitek i potom, co jeho zkoušky skončily. Jehova „požehnal Jobovu konci více než jeho počátku“. Časem měl Job „také sedm synů a tři dcery“. (Job 42:12–14) I když je miloval, určitě mu chyběly děti, které zemřely. A pravděpodobně nikdy nezapomněl na všechny ty hrozné věci, které se jemu a jeho rodině staly. Nakonec se možná dozvěděl důvod svých zkoušek, ale i tak si mohl říkat, proč Bůh připustil, aby toho vytrpěl tolik. Pokud se mu takové myšlenky honily hlavou, mohl si připomínat to, co mu řekl Jehova. To ho utěšovalo a pomáhalo mu to mít na věci správný pohled. (Žalm 94:19)

Dokážeš svoje problémy vidět správně a mít na mysli to, co je důležitější? (14. odstavec)

14. Co se můžeme naučit z Jobova příběhu?

14 Když přemýšlíme o tom, co zažil Job, může nám to pomoct poupravit i náš pohled na věci a může nás to utěšit. Jobova kniha je součástí Bible, kterou Jehova nechal napsat „pro naše poučení, abychom měli naději prostřednictvím své vytrvalosti a prostřednictvím útěchy z Písem“. (Řím. 15:4) Učíme se z ní, že se nemáme svými problémy zabývat natolik, že bychom ztratili ze zřetele ospravedlnění Jehovovy svrchovanosti. To, že se zastáváme Jehovova práva vládnout, můžeme podobně jako Job dát najevo tím, že Bohu zůstáváme věrní i tehdy, když život zrovna není snadný.

15. K čemu vede to, když zůstáváme Jehovovi věrní, přestože zažíváme těžkosti?

15 Jobův příběh nás může utěšit, protože se z něj dozvídáme, že když zažíváme těžkosti, neznamená to, že se na nás Jehova zlobí. Spíš je to příležitost ukázat, že podporujeme jeho svrchovanost. (Přísl. 27:11) Když Jehovovi zůstaneme věrní, má z nás radost, a naše naděje je pak jistá. (Přečti Římanům 5:3–5.) Z toho, co zažil Job, vidíme, že „Jehova je velmi něžný v náklonnosti a milosrdný“. (Jak. 5:11) Pokud se zastáváme jeho práva vládnout, odmění nás. Když to víme, pomáhá nám to vytrvávat a být přitom trpěliví a radostní. (Kol. 1:11)

NEZTRÁCEJ TO ZE ZŘETELE

16. Proč si musíme připomínat, že je velmi důležité podporovat Boží svrchovanost?

16 Je pravda, že když řešíme nějaké problémy, myslet na ospravedlnění Jehovovy svrchovanosti může být těžké. I malý problém se může zdát velký, pokud ho pořád nosíme v hlavě. Musíme si tedy stále připomínat, že když zažíváme těžkosti, je velmi důležité podporovat Boží svrchovanost.

17. Co nám pomůže mít stále na mysli to, co je skutečně důležité?

17 Co nám pomůže mít stále na mysli to, co je skutečně důležité? Velkou pomocí je být zaměření na službu Jehovovi. Krásným příkladem byla sestra Renee. Postihla ji mrtvice, trpěla chronickými bolestmi a měla rakovinu, ale vždycky když byla v nemocnici, mluvila o Bibli s personálem, dalšími pacienty a návštěvníky. Jednou tam ležela dva a půl týdne a měla za tu dobu 80 hodin služby. Ačkoli věděla, že brzy zemře, nikdy neztratila ze zřetele to, co je opravdu důležité. Podporovala Jehovovu svrchovanost, a díky tomu měla vnitřní klid.

18. Jak je z příkladu Jennifer vidět, k čemu dobrému vede to, když podporujeme Jehovovu svrchovanost?

18 Samozřejmě že Jehovovu svrchovanost chceme podporovat i v každodenních náročnějších situacích. Jennifer strávila tři dny na letišti čekáním na letadlo domů. Jeden let za druhým byl zrušen, což pro ni bylo dost vyčerpávající, a cítila se osamělá. Mohla se začít litovat, ale místo toho se modlila, aby jí Jehova pomohl mluvit o Bibli s lidmi, kteří tam také čekali. Nakonec měla hodně pěkných rozhovorů a rozdala spoustu publikací. Říká: „Cítila jsem, že mi Jehova pomáhá. I když to bylo těžké, dal mi dost síly, abych ten čas mohla dobře využít.“

19. Jaký postoj má Boží lid k Jehovově svrchovanosti?

19 To, jak důležité je podporovat Jehovovu svrchovanost, doopravdy chápe jen Jehovův lid. Je to vlastně už dlouhou dobu poznávacím znakem pravých Božích služebníků. Každý z nás by tedy měl dělat všechno pro to, aby se Jehovova práva vládnout zastával.

20. Jak se Jehova dívá na to, že podporujeme jeho svrchovanost?

20 Když podporujeme Jehovovu svrchovanost tím, že mu věrně sloužíme a vytrváváme ve zkouškách, on si toho všímá a váží. (Žalm 18:25) V dalším článku si ještě podrobněji ukážeme, proč si Jehova zaslouží, abychom ho jako nejvyššího vládce podporovali, a jak to můžeme dělat ještě víc.