10. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Co mi brání dát se pokřtít?

Co mi brání dát se pokřtít?

„Oba sestoupili do vody, Filip i eunuch; a pokřtil ho.“ (SK. 8:38)

PÍSEŇ Č. 7 Jsme zasvěcení křesťané

CO SE DOZVÍŠ *

1. Co Adam a Eva ztratili a k čemu to vedlo?

CO MYSLÍŠ, kdo by měl určovat, co je správné a co špatné? Když Adam a Eva snědli ovoce ze stromu poznání dobrého a špatného, vyslali jasný signál: Nedůvěřujeme Jehovovi a jeho měřítkům. Rozhodli se, že si budou sami určovat, co je dobré a co špatné. (1. Mojž. 3:22) Přemýšlej ale o tom, co ztratili. Přišli o přátelství s Jehovou. Přišli také o možnost žít věčně a hřích a smrt předali svým dětem. (Řím. 5:12) Jejich rozhodnutí vedlo jenom k neštěstí.

Potom co etiopský eunuch uvěřil v Ježíše, chtěl se dát co nejdřív pokřtít (2. a 3. odstavec)

2. Jak etiopský eunuch zareagoval na to, co mu řekl Filip?

2 Porovnej to, jak se zachovali Adam a Eva, s tím, jak zareagoval etiopský eunuch na dobrou zprávu, kterou mu oznámil Filip. Eunuch si tak vážil toho, co pro něj Jehova a Ježíš udělali, že se hned dal pokřtít. (Sk. 8:34–38) Když zasvětíme svůj život Bohu a podobně jako ten eunuch se dáme pokřtít, vyšleme jasný signál: Jsme vděční za to, co pro nás Jehova a Ježíš udělali. Také tím ukážeme, že důvěřujeme Jehovovi a uvědomujeme si, že je to on, kdo by měl určovat, co je dobré a co špatné.

3. Co dobrého získáme, když se dáme pokřtít, a o kterých otázkách budeme uvažovat?

3 Přemýšlej, co úžasného jako Jehovovi služebníci máme! Jehova nám nabízí, že můžeme získat všechno, co Adam a Eva ztratili, včetně možnosti žít věčně. Když projevujeme víru v Ježíše Krista, Jehova nám odpouští naše chyby a můžeme mít čisté svědomí. (Mat. 20:28; Sk. 10:43) Také se stáváme součástí duchovní rodiny Jehovových služebníků, kteří před sebou mají skvělou budoucnost. (Jan 10:14–16; Řím. 8:20, 21) I přes všechny tyto nádherné věci se ale někteří z těch, kdo Jehovu poznávají, zdráhají udělat to, co etiopský eunuch. Co jim možná brání, aby se dali pokřtít? A jak můžou tyto překážky překonat?

PŘEKÁŽKY, KTERÉ NĚKOMU BRÁNÍ DÁT SE POKŘTÍT

Při rozhodování, jestli se dát pokřtít, někteří překonávají určité překážky

Nízké sebevědomí (4. a 5. odstavec) *

4. Jaké překážky musel překonat Avery?

4 Nízké sebevědomí. Averyho rodiče jsou svědkové Jehovovi. Jeho otec má vynikající pověst starostlivého táty a pracovitého staršího. Avery se ale dlouho nechtěl dát pokřtít. Proč? „Myslel jsem si, že nikdy nebudu tak dobrý jako můj táta,“ říká. Také si nevěřil, že by zvládl úkoly, které by mu v budoucnosti mohly být svěřeny. „Bál jsem se toho, že mě někdo poprosí, abych se pomodlil před druhými, měl proslov nebo vzal skupinu zvěstovatelů do služby.“

5. Jaké překážky musela překonat Hannah?

5 Hannah, které je 18, měla velmi nízké sebevědomí. Byla vychovaná v rodině svědků, ale pochybovala, že dokáže žít tak, jak se to líbí Jehovovi. Vůbec si totiž nevěřila. Někdy se cítila tak špatně, že si záměrně ubližovala. Pak jí ale bylo ještě hůř. Říká: „Nikdy jsem o tom nikomu neřekla, dokonce ani rodičům. A kvůli tomu, že jsem si ubližovala, jsem si myslela, že Jehova by mě nikdy nechtěl.“

Vliv kamarádů (6. odstavec) *

6. Co Vanesse bránilo dát se pokřtít?

6 Vliv kamarádů. Vanessa, které je 22, říká: „Měla jsem skvělou kamarádku, kterou jsem znala skoro 10 let.“ Ta ale Vanessu nepodporovala v jejím cíli dát se pokřtít, což ji bolelo. Pokračuje: „Je pro mě těžké se s někým skamarádit a bála jsem se, že když naše přátelství ukončím, nikdy už tak dobrou kamarádku mít nebudu.“

Strach ze selhání (7. odstavec) *

7. Čeho se bála Makayla a proč?

7 Strach ze selhání. Makayle bylo pět, když byl její bratr vyloučen. Během let, kdy vyrůstala, viděla, jak jsou její rodiče z jeho chování smutní. Vypráví: „Bála jsem se, že když se dám pokřtít a potom udělám nějakou chybu, budu vyloučená a moji rodiče budou ještě nešťastnější.“

Strach z odporu (8. odstavec) *

8. Z čeho měl strach Miles?

8 Strach z odporu. Milesův otec a nevlastní matka slouží Jehovovi, ale jeho vlastní máma ne. „Žil jsem s mámou 18 let,“ říká Miles, „a bál jsem se jí říct, že se chci dát pokřtít. Viděl jsem, jak reagovala, když se svědkem stal táta. Měl jsem strach, že mi máma bude dělat problémy.“

JAK MŮŽEŠ PŘEKÁŽKY PŘEKONAT?

9. K čemu to nejspíš povede, když se víc dozvíš o tom, jak trpělivý a láskyplný je Jehova?

9 Adam a Eva se rozhodli, že Jehovovi sloužit nebudou. Důvodem bylo, že si k němu nevytvořili pevný vztah. Jehova jim přesto dovolil žít tak dlouho, aby měli děti, a nechal na nich, jak je budou vychovávat. To, že Adam a Eva chtěli být na Jehovovi nezávislí, mělo hrozné následky, ze kterých bylo brzo vidět, jak byli hloupí. Jejich nejstarší syn zavraždil svého nevinného bratra a časem se násilí a sobectví staly charakteristickými znaky lidské rodiny. (1. Mojž. 4:8; 6:11–13) Jehova ale vymyslel způsob, jak zachránit všechny děti Adama a Evy, které mu chtějí sloužit. (Jan 6:38–40, 57, 58) Když se budeš dál dozvídat o tom, jak trpělivý a láskyplný Jehova je, nejspíš ho budeš milovat víc a víc. Nebudeš chtít jednat jako Adam a Eva a budeš chtít zasvětit svůj život Jehovovi.

Jak můžeš tyto překážky překonat?

(9. a 10. odstavec) *

10. Jak ti může pomoct to, když budeš přemýšlet o Žalmu 19:7?

10 Dál poznávej Jehovu. Čím víc se toho o Jehovovi budeš dozvídat, tím jistější si budeš, že můžeš být jeho dobrým služebníkem. Avery říká: „Větší jistotu jsem získal tak, že jsem přemýšlel o slibu Žalmu 19:7 a něco jsem si o něm nastudoval.“ (Přečti.) Když Avery viděl, jak Jehova tento slib plní, ještě víc si ho zamiloval. Láska k Bohu nejenom dodává sebedůvěru, ale také pomáhá mít před očima Jehovu a to, co si přeje. A Hannah říká: „Díky tomu, že si čtu a studuju Bibli, jsem přišla na to, že když si ubližuju, ubližuju i Jehovovi.“ (1. Petra 5:7) Hannah si to, co v Božím slově četla, vzala k srdci. (Jak. 1:22) K čemu to vedlo? Říká: „Když jsem viděla, jak je pro mě dobré, že Jehovu poslouchám, začala jsem ho opravdu milovat. Teď jsem si jistá, že vždycky když budu Jehovovu pomoc potřebovat, podrží mě.“ Hannah dokázala svůj zlozvyk překonat, zasvětila svůj život Jehovovi a dala se pokřtít.

(11. odstavec) *

11. Co Vanessa udělala pro to, aby si našla nové kamarády, a co se z toho učíme?

11 Dobře si vybírej kamarády. Vanessa si nakonec uvědomila, že její kamarádka jí vlastně brání ve službě Jehovovi. Přátelství s ní proto ukončila. Ale to nebylo všechno. Pracovala na tom, aby si našla nové kamarády, a to ve sboru. Pomohl jí v tom příklad Noema a jeho rodiny. Říká: „Žili mezi lidmi, kteří Jehovu nemilovali, ale měli jeden druhého.“ Vanessa se dala pokřtít a potom začala s průkopnickou službou. Dodává: „Díky tomu jsem našla dobré kamarády nejenom v našem sboru, ale i v jiných.“ Když se budeš co nejvíc věnovat službě, kterou nás Jehova pověřil, můžeš dobré přátele najít i ty. (Mat. 24:14)

(12. až 15. odstavec) *

12. Jaký strach Adam a Eva neměli a k čemu to vedlo?

12 Měj správný pohled na strach. Určitý druh strachu je dobrý. Například musíme mít strach, abychom neudělali něco, co se Jehovovi nelíbí. (Žalm 111:10) Kdyby Adam a Eva takový strach měli, proti Jehovovi by se nevzbouřili. Právě to ale udělali. Potom co zhřešili, se jim otevřely oči. To znamená, že si začali plně uvědomovat, že udělali vážnou chybu. Nezbývalo jim nic jiného než hřích a smrt předat dětem. Viděli neboli chápali, co se stalo, a tak se začali stydět kvůli tomu, že byli nazí, a zakryli se. (1. Mojž. 3:7, 21)

13. Proč podle 1. Petra 3:21 nemusíme mít panický strach ze smrti?

13 I když musíme mít zdravý strach z Jehovy, nemusíme mít panický strach ze smrti. Jehova nám umožnil získat věčný život. Pokud zhřešíme, ale upřímně toho litujeme, Jehova nám naše chyby odpustí. Udělá to na základě naší víry ve výkupní oběť jeho Syna. Hlavní způsob, jak můžeme takovou víru dát najevo, je zasvětit se Jehovovi a dát se pokřtít. (Přečti 1. Petra 3:21.)

14. Jaké máme důvody Jehovu milovat?

14 Máme spoustu důvodů Jehovu milovat. Nejenže nám každý den dává mnoho dobrého, ale také nás učí pravdu o sobě a svém záměru. (Jan 8:31, 32) Radí nám a podporuje nás prostřednictvím křesťanského sboru. Pomáhá nám zvládat naše problémy a dává nám naději na věčný život v dokonalých podmínkách. (Žalm 68:19; Zjev. 21:3, 4) Když přemýšlíme o tom, kolik toho pro nás Jehova už udělal, aby nám ukázal, že nás miluje, naše láska k němu sílí. A když Jehovu milujeme, získáváme správný pohled na strach. Bojíme se ublížit tomu, koho jsme si tak moc zamilovali.

15. Jak Makayla překonala svůj strach ze selhání?

15 Makayla překonala svůj strach ze selhání díky tomu, že pochopila, jak je Jehova milosrdný. „Uvědomila jsem si, že jsme všichni nedokonalí a budeme dělat chyby. Taky jsem ale pochopila, že Jehova nás miluje a na základě výkupného nám bude odpouštět.“ Z lásky k Jehovovi mu zasvětila svůj život a dala se pokřtít.

(16. odstavec) *

16. Jak svoje obavy překonal Miles?

16 Miles, který měl strach z toho, že se jeho rozhodnutí dát se pokřtít nebude mámě líbit, poprosil o radu krajského dozorce. Vypráví: „Ani jeho máma nebyla svědkem Jehovovým. Pomohl mi zamyslet se nad tím, co bych mohl mámě říct, aby pochopila, že dát se pokřtít je moje vlastní rozhodnutí a že mě k tomu táta nenutí.“ Z toho, jak se rozhodl, máma šťastná nebyla. Nakonec se musel z domu odstěhovat, ale za svým rozhodnutím si stál. „Když vím, co všechno pro mě Jehova udělal a dělá, silně to na mě působí,“ říká. „Potom co jsem do hloubky přemýšlel o Ježíšově výkupní oběti, došlo mi, jak moc mě má Jehova rád. Ta myšlenka mě motivovala k tomu, abych se mu zasvětil a dal se pokřtít.“

SVÉHO ROZHODNUTÍ SE DRŽ

Můžeme ukázat, že si vážíme toho, co pro nás Bůh udělal a dělá (17. odstavec)

17. Jakou příležitost máme?

17 Když Eva snědla v Edenu ovoce z toho stromu, zavrhla svého Otce. Tím, že se k ní Adam přidal, ukázal, že si vůbec, ale vůbec neváží všeho dobrého, co pro něj Jehova udělal. Všichni máme příležitost dát najevo, jak moc s jejich rozhodnutím nesouhlasíme. Když se dáme pokřtít, ukážeme Jehovovi, že jsme přesvědčení, že má právo určovat, co je pro nás dobré a co špatné. Dokážeme tím, že svého Otce milujeme a důvěřujeme mu.

18. Jak můžeš být šťastný ve službě Jehovovi?

18 To, co je po křtu náročné, je den co den žít podle Jehovových měřítek, ne svých vlastních. Každý rok to ale zvládají miliony lidí. A může se to podařit i tobě, pokud budeš dál studovat Bibli, pravidelně se scházet s bratry a sestrami a s nadšením mluvit s druhými o tom, co ses sám dozvěděl o svém milujícím Otci. (Hebr. 10:24, 25) Když stojíš před nějakým rozhodnutím, poslouchej Jehovu. Radí ti prostřednictvím svého Slova a své organizace. (Iz. 30:21) Pak se všechno, co budeš dělat, podaří. (Přísl. 16:3, 20)

19. O čem by ses měl dál přesvědčovat a proč?

19 Když se budeš dál přesvědčovat o tom, jak užitečné jsou rady od Jehovy, tvoje láska k němu a k tomu, co je správné, bude růst. Ať už ti pak Satan nabídne cokoli, od služby Jehovovi tě neodvede. Představ si sám sebe za tisíc let. Pak se na svoje rozhodnutí dát se pokřtít budeš dívat jako na to nejlepší rozhodnutí, jaké jsi kdy udělal!

PÍSEŇ Č. 27 Postavme se na stranu Jehovy

^ 5. odst. Nejdůležitější rozhodnutí, jaké kdy člověk udělá, je, jestli se dá pokřtít nebo ne. Proč je to rozhodnutí tak důležité? Odpověď se dozvíš, když budeš číst dál. Článek také pomůže těm, kdo o křtu uvažují, aby překonali překážky, které jim v tomto kroku možná brání.

^ 59. odst. POPIS OBRÁZKU: Sebedůvěra: Mladý muž se bojí dávat komentáře.

^ 61. odst. POPIS OBRÁZKU: Přátelé: Dívka se před svou kamarádkou cítí trapně, když vidí sestry ve službě.

^ 63. odst. POPIS OBRÁZKU: Selhání: Když dívka vidí, že její bratr je vyloučený a odchází z domova, bojí se, že i ona selže.

^ 65. odst. POPIS OBRÁZKU: Odpor: Chlapec je nesvůj z toho, že ho při modlitbě vidí jeho nevěřící matka.

^ 68. odst. POPIS OBRÁZKU: Sebedůvěra: Mladý muž si začne víc studovat.

^ 70. odst. POPIS OBRÁZKU: Přátelé: Dívka se učí, že být svědkem Jehovovým je velká čest.

^ 72. odst. POPIS OBRÁZKU: Selhání: Dívka si vytvoří vztah s Jehovou a dává se pokřtít.

^ 74. odst. POPIS OBRÁZKU: Odpor: Chlapec své nevěřící matce odvážně vysvětluje, čemu věří.